Vil Norge sikre seg en plass i FNs sikkerhetsråd?

Et samlet Stortinget (alle unntatt Frp) har stilt seg bak Norges kandidatur til en plass i FNs sikkerhetsråd. De mener en slik plass vil gi en spesiell mulighet til å støtte opp om FN, folkeretten og resten av det multilaterale systemet, samtidig som det gir mulighet for bedre å fremme norske interesser. Andre, som utenrikspolitisk forsker og kommentator Asle Toje, har vært kritiske. Etter en lang "valgkamp" skal FNs generalforsamling i juni beslutte om plassen går til Norge, Canada eller Irland. Journalist og FN-kjenner Tove Gravdal tror Norge har et fortrinn. Her følger vi den norske medieomtalen og debatten.

Norge i FNs sikkerhetsråd.jpg

Redaksjonen avsluttet 19. juni 2020.
Saken ble oppsummert i en dybdeartikkel 22. juni: Hva kan Norge få til - og risikere - i FNs sikkerhetsråd?

Aktuelle lenker:

Ny bok 2020: Til bords med de mektige - historien om Norge og FNs sikkerhetsråd (oppdatert pr. 12.06.2020: 

 • Til bords med de mektige - historien om Norge og FNs sikkerhetsråd. Bok av Tove Gravdal. Spartacus forlag, april 2020
 • Kvifor skal Norge sitte til bords med dei mektige i FNs sikkerheitsråd? Bokanmeldelse av Emil André Erstad i Vårt Land 12.06.2020
  Har du nokon gong vore på ein fest der du ikkje har følt deg heilt velkomen, der du har tenkt at resten av festen er i ein divisjon eller ti høgare enn deg og ingen eigentleg vil snakke med deg? Eg veit ikkje om det å bli ein del av FNs sikkerheitsråd kan samanliknast med å delta på Aschehougs hagefest, men det var i alle fall den assosiasjonen eg fekk då eg las Tove Gravdals Til bords med de mektige – historien om Norge og FNs sikkerhetsråd.
 • Verdens mektigste møteplass. Bokanmeldelse av Per E. Hem i  Morgenbladet 06.06.2020
  Til tross for at Norge risikerer en del, synes Gravdal det ville være feigt å overlate arbeidet i Sikkerhetsrådet til andre. Alt i alt deler hun regjeringens syn på det. Det beste argumentet Norge har overfor landene som skal stemme 17. juni, er Norges innsats når det gjelder bistand til fattige land (en prosent av BNP, hvorav en fjerdedel gjennom FN) og tilrettelegging for fred i land som Filippinene, Afghanistan, Venezuela og Colombia (fredsmegling). Og det er ingen tvil om at disse kortene brukes for hva de er verdt. Det jeg savner hos Gravdal er derfor en referanse til den store debatten om det humanitær-politiske kompleks som fulgte i kjølvannet av Terje Tvedts bok Det internasjonale gjennombruddet (2017).
 • Kampen om å spise kirsebær med makteliten i FNs Sikkerhetsråd. Bokomtale av Bjørn Johannesen i Bistandsaktuelt 14.05.2020
  «Til bords med de mektige» er en leseverdig bok om Norge og FNs Sikkerhetsråd. Boken tar for seg viktige politiske hendelser, og gir ny innsikt i FNs maktelite.
 • Gravdal, Tove: Til bords med de mektige – historien om Norge og FNs sikkerhetsråd. Bokomtale av Mathilde Fasting, Civita 13.05.2020
  17. juni avgjøres det om Norge for femte gang skal velges inn i FNs sikkerhetsråd, og 25. april i år var det 75 år siden 50 land møttes i San Fransisco og forhandlet FN-pakten som ble underskrevet 26. juni 1945. Er det verdt innsatsen, og kan Norge tjene på å sitte til bords med de mektige? Tove Gravdal, som var presseråd da Norge satt i Sikkerhetsrådet forrige gang (i 2002), er ikke helt sikker. Hun har satt seg grundig inn i Sikkerhetsrådets historie og utfordringer og skrevet boken Til bords med de mektige.
 • Bør vi sitte til bords med de mektige? Ny bok om Norge og FNs sikkerhetsråd. Bokomtale av Eva-Kristin Uredal Pedersen i Transit magasin 29.04.2020
  En god gjennomgang av Norges forhold til FNs sikkerhetsråd, men tydeligere kritikk kunne gjort «Til bords med de mektige» enda bedre.
 • Juging i norsk prestisjeprosjekt, Bokomtale av Jan-Erik Smilden i Dagbladet 11.04.2020
  Hyperaktuell bok om Norge som vil inn i Sikkerhetsrådet.

Sverige i FNs sikkerhetsråd:

Andre relaterte saker fra Global / RORG-samarbeidet:

Medieklipp og -debatt fra og med mai 2020 (oppdatert pr. 19.06.2020):

 • Presidentvalget i USA avgjør om Norges to år i FNs sikkerhetsråd blir en skjærsild eller en gyllen mulighet. Kommentar av Tove Gravdal i Morgenbladet (meninger) 19.06.2020
  Nye fire år med Trump vil bli en katastrofe for Norge som medlem av FNs sikkerhetsråd. Regjeringen vil inn i rådet for å styrke folkeretten, altså de reglene og institusjonene som styrer internasjonalt samarbeid. Trump bryr seg ikke om dette samarbeidet, og han fører en utenrikspolitikk som på flere punkter skiller seg fra den norske, for eksempel med ubetinget støtte til Israels annektering av okkuperte områder. Å bryte med USA i slike spørsmål i Sikkerhetsrådet kan få alvorlige konsekvenser, all den tid USA gjennom militæralliansen Nato er garantisten for Norges sikkerhet.
 • Norge må jobbe for å styrke FN. Lederkommentar i Adresseavisen (meninger) 19.06.2020
  Norges plass i FNs sikkerhetsråd er en fjær i hatten for norsk diplomati. Selv om vi er et lite land i verden, må ambisjonen være å sette preg på den internasjonale dagsordenen.
 • Dette kan bli dilemmaer for Norge som medlem av i Sikkerhetsrådet. NRK nyheter 19.06.2020
  Som et lite land i FNs sikkerhetsråd kan Norge havne i en rekke dilemmaer. Her er noen av dem.
 • Det er nå det begynner. Lederkommentar i VG (meninger) 19.06.2020
  – Det er viktig at vi sier i fra når vi er uenig, sa utenriksministeren da hun ble spurt om forholdet til vår viktigste allierte USA. Eriksen Søreide nevnte eksempler, som at Erna Solberg var tidlig ute med å kritisere USA for å trekke seg ut av WHO. Og det er vel og bra. Men hun har ikke de samme eksemplene å komme med overfor Kina, der utviklingen går i stadig mer autoritær retning. Her har Norge kjørt en alt for forsiktig linje. Det bør vi slutte med.
 • I Norges interesse. Kommentar av Martine Aurdal i Dagbladet (meninger) 19.06.2020
  Vil man gjøre en forskjell, må man noen ganger heve stemmen. De uttalte prioriteringene for norsk plass i Sikkerhetsrådet høres vakkert, ullent og uforpliktende ut: Folkeretten, fredsdiplomati, kvinners deltakelse, beskyttelse av sivile og klima. Men om vi bruker muligheten til å stå prinsippfast på disse verdiene, kan Norge bli en tydelig stemme og pådriver i rådet. Forrige gang vi hadde plass, gjorde vi ikke det.
 • Sist Norge satt ved verdens viktigste bord, ble alt snudd på hodet. Det kan fort skje igjen. Aftenposten 19.06.2020
  Hva lærte egentlig Norge av å sitte i FNs sikkerhetsråd forrige gang? Svaret er ikke så lett å finne.
 • Sikkerhetsrådet trenger reform. Lederkommentar i Aftenposten (meninger) 19.06.2020
  Modernisering og reform av FN og FNs sikkerhetsråd har vært et vedvarende tema gjennom mange tiår. Dagens orden i FN er langt på vei definert av Den andre verdenskrigs seierherrer. Den viktigste endringen i Sikkerhetsrådet kom i 1971, da folkerepublikken Kina under ledelse av formann Mao fikk representere Kina i stedet for Taiwan.
 • Gjester til bords. Kommentar av Velaug Hobbelstad Sælid i Klassekampen (meninger) 19.06.2020
  Norges posisjon slik Juul også presenterte den, er å begrense vetoretten i Sikkerhetsrådet og jobbe for en reform som skal utvide både de faste og de rullerende plassene, og som «blant annet retter opp i den historiske urettferdigheten som Afrika er plassert i». Men selv med to tredels flertall i generalforsamlingen for en slik reform, har fortsatt de fem faste medlemmene rett til å forkaste den med å bruke sin vetorett.
 • Norges metode i Sikkerhetsrådet bør være prioritering og pragmatisme. Lederkommentar i DN (meninger) 19.06.2020
  For verdens gang ville det neppe spilt veldig stor rolle om det hadde vært Canada som nådde opp. Nå blir det uansett norske diplomater som skal målbære kjernesaker som klima, menneskerettigheter og en regelstyrt internasjonal orden. Det bør gi gode muligheter til kompetansehevning og å knytte kontakter. Begrensningene ligger i at Sikkerhetsrådet ikke er noe demokratisk organ. Den avgjørende makten ligger hos de fem permanente medlemmene med vetorett, noe som speiler internasjonale maktforhold for 75 år siden.
 • Norge inn i FN-toppen. Lederkommentar i Dagsavisen (debatt) 19.06.2020
  I dag trenger et svakt FN sterke støttespillere. Norge har alltid vært en markant tilhenger av FN. Vi kan fortsatt tjene som et internasjonalt symbol på den lille nasjonens rettferdige kamp. Vi tror Norge, med sine få mennesker og perifere plass i verden, har alt å tjene på å sitte ned med sikkerhetsrådets mektige medlemmer.
 • Rødt om Norges plass i Sikkerhetsrådet: – Vi må feie for egen dør. Dagsavisen 19.06.2020
  Et sete i FNs Sikkerhetsråd må brukes til å være en tydelig stemme for folkeretten, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
 • Norges FN-verv kan bli preget av koronakonflikter. Vårt Land (NTB) 19.06.2020
  Koronapandemien kan skape en rekke sikkerhetspolitiske utfordringer, tror statsminister Erna Solberg (H). Det kan prege arbeidet i FNs sikkerhetsråd.
 • Menneskerettigheter i løvens hule. Kommentar av Jostein Hole Kobbeltvedt (Daglig leder i Raftostiftelsen) i Bergens Tidende (meninger) 19.06.2020
  Når Norge nå har fått en plass blant de mektigste, må den plassen brukes godt. I en tid der autoritære ledere er på fremmarsj og antidemokratiske strømninger får økende oppslutning, har Norge nå fått en plattform som bør brukes med vett og mot. Norges rolle bør her være å være en konsistent forsvarer av menneskerettigheter, folkerett og internasjonalt samarbeid. Dette er verdier som har vært viktig for Norge som et lite land i en stor verden, men som nå utfordres mer enn vi har sett på lenge.
 • Norges unike posisjon. Kommentar av Aurora Nereid (Fellesrådet for Afrika) i Vårt Land (verdidebatt) 19.06.2020
  Med Nkurunzizas dødsfall står Burundi nå ved et veiskille. Spørsmålet nå er hva dette maktvakuumet vil ha å si for den dype politiske og økonomiske krisen landet er inne i. Med sin lange erfaring gjennom bilaterale og multilaterale samarbeid i Burundi står Norge i en unik posisjon til å løfte nettopp menneskerettighetssituasjonen høyt på Sikkerhetsrådets agenda. Som nyvalgt medlem av Sikkerhetsrådet må Norge nå kjenne sin besøkelsestid og stå for sitt kandidatur som en tydelig forkjemper for menneskerettigheter i FNs viktigste organ.
 • Hun skal håndtere Trump, Putin og Xi. Dagbladet 19.06.2020
  Topp-diplomaten Mona Juul (61) ble kjent for sin rolle i de hemmelige forhandlingene om Oslo-avtalen. Nå får hun nøkkelrollen med å lede Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd.
 • Toppdiplomat med turbulent ­karriere. Dagens Perspektiv 19.06.2020
  Når FN ambassadør Mona Juul fra nyttår trer inn i FNs sikkerhetsråd for å representere Norge, tar hun enda et steg opp på omfattende diplomatkarriere.
 • Ungarn trakk støtten til Norge etter brev. VG 19.06.2020
  En uavklart pengekrangel og diplomatisk krøll har lenge preget forholdet mellom Ungarn og Norge. Likevel lovet Ungarn offentlig at landet ville støtte Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd.
 • Slikt solgte Norge seg inn. Klassekampen 19.06.2020
  UD brukte bistandspenger på en utstilling om Norges innsats under apartheid. Deretter dro UD på turné med utstillingen for å sanke afrikanske stemmer i kampen om plass i FNs sikkerhetsråd.
 • Tre kampanjer, tre seire. Vårt Land 19.06.2020
  Tre ganger i nyere tid har Norge drevet intens lobbyarbeid for å sikre seg fremskutte posisjoner i FN. Tre ganger har regjeringer lyktes. Erna Solberg var på fisketur i Karibia.
 • Nordmenn mer skeptiske til USA enn før. Aftenposten (NTB) 19.06.2020
  Selv med endringene som finner sted i internasjonal politikk, støtter nordmenn multilateralisme og internasjonalt samarbeid. Men skepsisen til USA øker.
 • Hva taler for og imot at Norge får en plass i Sikkerhetsrådet? NRK nyheter (urix forklarer) 18.06.2020
  Irland inviterte til U2-konsert, Canada bød på Céline Dion og Norge plasserte kronprins Haakon i DJ-boksen. I kveld får vi svaret på hvem som sikrer seg en plass på catwalken for internasjonal politikk.
 • Sikkerhetsrådsvalget: I 1979 måtte FN stemme 157 ganger for å bli enige - Norge er forberedt på flere runder. DN 18.06.2020
  Mens Canadas utenriksminister trosset korona og reiste til New York for å drive valgkamp, holdt Ine Marie Eriksen Søreide digitalt talkshow med kronprinsen fra Oslo i et siste forsøk på å skaffe Norge nok stemmer til et sete i FNs sikkerhetsråd.
 • FN-landene har stemt. Norge blir medlem av Sikkerhetsrådet. Aftenposten 18.06.2020
  Norge, Irland og Canada kjempet om to plasser i Sikkerhetsrådet. Resultatet ble svært jevnt.
 • Norge er valgt som medlem av FNs sikkerhetsråd – slo Irland og Canada. DN 18.06.2020
  Med to avgjørende stemmer slo Norge både Irland og Canada, og ble onsdag kveld valgt som medlem av FNs sikkerhetsråd.
 • Norge blir medlem av FNs sikkerhetsråd. NRK nyheter 18.06.2020
  13 års valgkamp er over. De neste to årene skal Norge sitte i FNs sikkerhetsråd.
 • Erna jublet – Norge fikk plassen i FNs sikkerhetsråd. VG 18.06.2020
  Norge fikk støtte fra 130 land og har dermed fått plass i FNs sikkerhetsråd i 2021–2022, sammen med Irland, mens Canada røk ut i avstemningen i FN-hovedkvarteret onsdag kveld.
 • Tybring-Gjedde om Norges FN-plass: – Politisk stormannsgalskap. TV2 18.06.2020
  SV-leder Audun Lysbakken sier at det følger med et stort ansvar med vervet.
 • Kan koste mer enn det smaker. Kommentar av Christian Tybring-Gjedde (utenrikspolitisk talsperson Frp) Dagbladet (meninger) 18.06.2020
  Det er ubehagelig å tenke på at Norge potensielt kan bli skyldig overfor udemokratiske autoritære regimer. Internasjonalt er Norge kjent for å ha en usedvanlig stor og åpen lommebok, og det er mange land som ønsker norske bistandsmidler. Det ubesvarte spørsmålet er; hvor mye av disse pengene er fordelt eller lovet bort med tanke på vårt sikkerhetsrådskandidatur? Det er umulig å anslå.
 • Kampen om Sikkerhetsråd-plass: Norsk toppdiplomat mener afrikanske land presses til å si ja til alle. VG 18.06.2020
  Onsdag blir det avgjort om Norge får plass i FNs sikkerhetsråd. Den pensjonerte toppdiplomaten Arild Øyen mener at valgkampen burde vært unngått.
 • Trump kan bli en joker for Norges ambisjoner i Sikkerhetsrådet. Aftenposten 18.06.2020
  Gratulasjonene strømmer på, men mange har høye forventninger til hva Norge skal få til som medlem av FNs mektigste organ.
 • Hjelpeorganisasjoner forventer mye av Norge i Sikkerhetsrådet. ABC nyheter (NTB) 18.06.2020
  Når Norge nå har sikret seg plass i FNs sikkerhetsråd fra 2021 til 2022, krever hjelpeorganisasjoner at Norge tar en aktiv rolle for å påvirke stormaktene.
 • Flyktninghjelpen: Norge må ikke feige unna. ABC nyheter (NTB) 18.06.2020
  Flyktninghjelpen gratulerer Norge med å ha blitt valgt inn i Sikkerhetsrådet og minner om løftet om å prioritere mennesker i nød som følge av krig og konflikt.
 • Norsk Folkehjelp: Nå må Norge gjøre ord til handling. DN (NTB) 18.06.2020
  Norge får kontinuerlig tilgang til de fem permanente medlemmene i Sikkerhetsrådet, Norge vil være relevant for andre stater som ikke har den samme tilgangen, og innflytelsen kan bli reell om Norge tør å satse. Dette er en unik mulighet som forplikter, sier generalsekretær i Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.
 • Norge vant - nå kommer det vanskelige. Kommentar av Per Olav Ødegård i VG (meninger) 18.06.2020
  Norge har investert tungt i FN, politisk og økonomisk. I mer enn 70 år har Internasjonalt samarbeid og multilaterale organisasjoner vært grunnsteiner for norsk utenrikspolitikk. Norge vinner på å forsvare et internasjonalt system basert på respekt for internasjonal lov, regler som skal gjelde for alle og institusjoner som skal løse konflikter. Ikke minst er dette viktig akkurat nå, i en situasjon der mange av de internasjonale institusjonene som ble etablert i etterkrigstiden er under hardt press. Maktforholdene i verden gjennomgår store endringer. Det er en økende rivalisering mellom den gamle supermakt, USA, og den nye, Kina. Demokrati og menneskerettigheter er på vikende front.
 • Asle Toje: En fjær i hatten for norsk diplomati. Aftenposten 18.06.2020
  – Det er bra det er mulig å nå opp når man spiller rent, sier han. Men han svarer nei på spørsmål om han tror Norge vil utgjøre en forskjell. – De ti landene som ikke er faste medlemmer av Sikkerhetsrådet har liten mulighet til å sette en agenda. Det blir gjerne til at de får en observatørstatus om de ikke har satt seg konkrete mål, og det har jeg ikke hørt at Norge har gjort.
 • Norge har fått plass ved maktens bord. Her er det som må skje nå. Kommentar av Christina Pletten i Aftenposten (meninger) 18.06.2020
  Sikkerhetsrådet domineres av de stormaktene, men Norge bør likevel ha ambisjoner.
 • Solberg: Norge skal bruke vår plass til å ivareta norske interesser og verdier. Dagsavisen (NTB) 18.06.2020
  Norge vant avstemningen om en plass i FNs sikkerhetsråd i kveld. Både statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre jubler.
 • Norge blir medlem i Sikkerhetsrådet. Vårt Land 18.06.2020
  Onsdag ble Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd. – Det gir Norge reelle muligheter til å få til positive endringer for menneskerettigheter og folkerett, sier Emil André Erstad i Helsingforskomiteen.
 • – Klimasaken vil bli kontroversiell for Norge i Sikkerhetsrådet. Minerva 18.06.2020
  Utenriksjournalist Tove Gravdal mener det å sitte ved de mektiges bord kan bli mer krevende for Norge enn hva utenriksministeren hevder.
 • Tove Gravdal: Avgjørende om Trump blir gjenvalgt. ABC nyheter (NTB) 18.06.2020
  Det blir som natt og dag for Norge i FNs sikkerhetsråd om Donald Trump blir gjenvalgt, eller om Joe Biden blir ny president i USA, sier journalist Tove Gravdal.
 • Hva avgjør valget? Analyse av Nils August Andresen i Minerva 17.06.2020
  Nå avgjøres Norges FN-drøm i kamp med Irland og Canada. Med koronakrisen er ambassadørene i New York blitt viktigere. Ligger Irland et hestehode foran?
 • Norge har satset 29 millioner og utallige arbeidstimer. Nå avgjøres den største utenrikssatsingen på over et tiår. Aftenposten 17.06.2020
  Flere år med intens valgkamp kan bli kronet med en plass i FNs sikkerhetsråd i dag. Her er det du trenger å vite.
 • I dag kan det bli avgjort: Får Norge en plass i Sikkerhetsrådet? Vårt Land (NTB) 17.06.2020
  Sent onsdag kveld kan det være klart om Norge får et sete i FNs sikkerhetsråd. Får vi plassen, må vi bruke den godt, mener Den norske Helsingforskomité.
 • Listhaug om FNs sikkerhetsråd: – Håper Norge taper. TV2 17.06.2020
  Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier dagen før Norges 13 år lange valgkamp at hun «virkelig ikke håper» at Norge kommer inn i FNs sikkerhetsråd.
 • Norge kjemper om plass i FNs sikkerhetsråd: – Kan bli et ydmykende mageplask. NRK nyheter 17.06.2020
  I morgen skal det stemmes over om Norge blir medlem i Sikkerhetsrådet. Politisk kommentator Tove Gravdal tror det blir flaut for UD om Norge ikke lykkes.
 • FN – et sted for kynisme. Kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten (meninger) 17.06.2020
  FNs sikkerhetsråd er ikke stedet for de rene og ranke, men for kynisme. Derfor kommer Norge til å skuffe mange om vi nå kommer inn.
 • UD har i 13 år jobbet strategisk for å sikre Norge stemmer til dagens valg til Sikkerhetsrådet. Klassekampen 17.06.2020
  Etter at Norge bestemte seg for å stille til FNs sikkerhetsråd, startet UD å gi pengestøtte til de små øystatene som kan avgjøre dagens avstemning. I Fijis hovedstad Suva i starten av april 2019 ble kronprins Haakon tatt imot på tradisjonelt vis med både blomsterkrans og lokal hvaltann- og kavaseremoni. Sammen med utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) var kronprinsen på besøk til de tre små øystatene Fiji, Tonga og Samoa i Stillehavet.
 • Norge med rosa sokker og dobbeltmoral til FNs sikkerhetsråd. Kommentar av Thomas Vermes i ABC nyheter (meninger) 17.06.2020
  Norge har siden 2007 svidd av 29 millioner kroner og brukt alle diplomatiske midler, inkludert rosa sokker, for å komme inn i FNs sikkerhetsråd. Hvorfor?
 • Norge bør være en tydeligere stemme. Kommentar av Maria Gilen Røysamb og Jenny Nortvedt (forskningsassistenter ved NUPI) i Dagsavisen (debatt) 17.06.2020
  Denne uken avgjøres valgkampen mellom Irland, Canada og Norge om to vestlige plasser i Sikkerhetsrådet. Dersom Norge vinner har vi en klar oppfordring: Norge bør bestrebe seg på å være mer enn en konsekvent partner til multilateralt samarbeid og ivareta forholdet til våre nærmeste allierte. I dagens forhandlingsklima kreves en tydeligere stemme og alternative allianser i Sikkerhetsrådet.
 • Vi vil sikre norske interesser. Debatt av statssekretær i UD, Jens Frølich Holte (H) i Bergens Tidende (meninger) 17.06.2020
  Konkurransen er hard. Irland og Canada vil også ha plass, og det er bare to som kan gå av med seieren. BTs kommentator Morten Myksvoll mener av ulike grunner at Norge like godt bør tape valget. Det er synd at han har resignert. En plass i rådet er viktig for Norge.
 • Greta Thunberg tar feil. Lederkommentar i Aftenposten (meninger) 17.06.2020
  Klimahensyn er et godt argument for at Norge bør inn i FNs sikkerhetsråd.
 • Noreg vil inn i tryggingsrådet i FN. Men kvifor? Politisk kvarter i NRK P2 16.06.2020
 • Venninner kan bli Norges representanter i sikkerhetsrådet. DN 16.06.2020
  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er venninne med og inhabil overfor FN-ambassadør Mona Juul. Nå har en venninne av både Søreide og Juul søkt om å bli Juuls stedfortreder i FNs sikkerhetsråd.
 • Hvis Norge mislykkes med å bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd, blir nederlaget et ydmykende mageplask. Kommentar av Tove Gravdal i Morgenbladet (meninger) 16.06.2020
  Hvorfor har Norge brukt så mye ressurser på en plass i FNs sikkerhetsråd? Og hvorfor nå, når internasjonalt samarbeid forvitrer, og rådets vetomakter er inne i en rivaliserende spiral som minner om den kalde krigen? Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er nøye med å peke på at Norge gjør dette av egen interesse: «Det er i Norges interesse at trusler mot internasjonal fred og sikkerhet håndteres i Sikkerhetsrådet, fremfor direkte mellom stormaktene.» Det har hun helt rett i. Problemet er at mange av truslene mot fred og sikkerhet ikke en gang kommer på Sikkerhetsrådets bord, som Kinas ekspansjon i Sør-Kinahavet, eller de siste månedenes tilspissing i Kashmir på grensen mellom India, Pakistan og Kina.
 • Dette valet kan Noreg like godt tape. Kommentar av Morten Myksvoll i Bergens Tidende (meninger) 16.06.2020
  Dersom Noreg vinn plassen i tryggingsrådet, bør ein bruke talarstolen dei neste to åra til å kritisere vetomakta og ta opp saker der tryggingsrådet sviktar gong etter gong. Om ein skal styrke folkeretten, må ein gå etter ordningar som svekker den. Tryggingsrådets avmakt er ein god plass å starte.
 • Nå avgjøres det: Derfor ønsker Norge en plass i Sikkerhetsrådet. Dagsavisen 16.06.2020
  Denne uka avgjøres det om Norge får en plass i FNs sikkerhetsråd. Norge har jobbet for dette i flere år – hvorfor er det viktig, og hvordan foregår kampen?
 • Stemmefiske. Lederkommentar av Mari Skurdal i Klassekampen (meninger) 16.06.2020
  Norge har vært USAs lojale støttespiller i mer enn et halvt århundre. Vil Norge i det hele tatt ha en selvstendig rolle i sikkerhetsrådet, eller vil vi følge USA i ett og alt? Det er fortsatt høyst uklart hva Norge vil gjøre med plassen, utover at det antas å være i vår interesse å dele bord med de store.
 • FN avgjør Norges kandidatur til Sikkerhetsrådet i morgen. Klassekampen 16.06.2020
  Dersom Norge i morgen blir valgt inn i Sikkerhetsrådet, vil man i to år stå i en svært utsatt posisjon, sier eksperter. Rødt går imot kandidaturet.
 • Søreide: – Konkurransen om setet i Sikkerhetsrådet er tøffere enn noen gang. Dagsavisen (NTB) 15.06.2020
  Denne uka blir det avgjort om Norge får en plass i FNs sikkerhetsråd. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) lover full kamp hele veien inn.
 • UD har brukt flere millioner kroner på materiell for å få en plass i FNs sikkerhetsråd. Klassekampen 13.06.2020
  Utenriksdepartementet (UD) har jobbet intensivt og strategisk over mange år for å sikre seg den nødvendige støtta fra to tredeler av FNs 193 medlemsland. Det er blant annet blitt gjort gjennom omfattende stemmejakt på reise til flere land – og gjennom såkalte stemmebytteavtaler. Kampanjen har ikke vært billig. UD hadde til og med 2019 hatt nær 30 millioner kroner i direkte utgifter til kampanjen. Klassekampen har fått innsyn i et oppdatert og detaljert regnskap i hva millionene har gått til.
 • Greta Thunberg angriper Norge og Canada foran viktig FN-valg. Aftenposten 13.06.2020
  Klimaaktivist Greta Thunberg har bedt et 30-tall øystater vurdere Norges klimapolitikk foran neste ukes avstemning om en plass i FNs sikkerhetsråd. – Litt overraskende, sier klimaministeren.
 • Derfor kjemper Norge for å få plass i FNs sikkerhetsråd. NRK nyheter 13.06.2020
  I over ti år har Norge kjempet for å få en plass i Sikkerhetsrådet. Onsdag 17. juni blir det klart om valgkampen har gitt avkastning.
 • UD har brukt flere millioner kroner på materiell for å få en plass i FNs sikkerhetsråd. Klassekampen 13.06.2020
  Utenriksdepartementet (UD) har jobbet intensivt og strategisk over mange år for å sikre seg den nødvendige støtta fra to tredeler av FNs 193 medlemsland. Det er blant annet blitt gjort gjennom omfattende stemmejakt på reise til flere land – og gjennom såkalte stemmebytteavtaler. Kampanjen har ikke vært billig. UD hadde til og med 2019 hatt nær 30 millioner kroner i direkte utgifter til kampanjen. Klassekampen har fått innsyn i et oppdatert og detaljert regnskap i hva millionene har gått til.
 • Greta Thunberg angriper Norge og Canada foran viktig FN-valg. Aftenposten 13.06.2020
  Klimaaktivist Greta Thunberg har bedt et 30-tall øystater vurdere Norges klimapolitikk foran neste ukes avstemning om en plass i FNs sikkerhetsråd. – Litt overraskende, sier klimaministeren.
 • Derfor kjemper Norge for å få plass i FNs sikkerhetsråd. NRK nyheter 13.06.2020
  I over ti år har Norge kjempet for å få en plass i Sikkerhetsrådet. Onsdag 17. juni blir det klart om valgkampen har gitt avkastning.
 • Norge holder pusten foran FN-avgjørelse. Aftenposten (NTB) 10.06.2020
  Norge ruster seg til den aller siste innspurten i kampen om et sete i FNs sikkerhetsråd. Å tape blir et antiklimaks, fastslår forsker.
 • Åtte dager igjen: Norge i hektisk video-sluttspurt mot FNs sikkerhetsråd. VG 10.06.2020
  Siden 2007 har Norge har drevet kampanje for en plass i FNs sikkerhetsråd i 2020 til 2021. Valget skjer neste onsdag i FNs hovedforsamling i New York. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tror det blir jevnt.
 • Advarer mot Norge i FNs sikkerhetsråd: – Norsk oljepolitikk er en sikkerhetstrussel. Vårt Land 10.06.2020
  Sammen med Greta Thunberg sendte Pauline Tomren i går brev til 38 øystater og ber dem advare mot at Norge blir medlem av FNs sikkerhetsråd.
 • Norge bør få plass (FNs sikkerhetsråd). Lederkommentar i Dagsavisen (debatt) 08.06.2020
  Et lite land som Norge har alt å tjene på gode internasjonale spilleregler. De store og mektige landene klarer alltids å baute seg fram, mens land som Norge har mest å tape på at internasjonale organer som WHO og FN blir svekket. I en situasjon der stormaktene barker sammen, vil det selvsagt være behagelig for Norge å sitte stille i båten. Men det vil være feigt å innta en slik defensiv posisjon. Derfor bør Norge ved jevne mellomrom forsøke å få plass i FNs sikkerhetsråd.
 • Frykter norsk FN-kandidat kan skade Norge. ABC nyheter (NTB) 08.06.2020
  Bergtun er president i Verdens veteranføderasjon (WVF), men har ingen støtte hos de norske og nordiske veteranorganisasjonene. – Hvis Bergtun blir valgt, så vil det helt klart skade veteransaken sett fra norsk side, sier Dag-Magne Lunde, president i den største norske veteranorganisasjonen NVIO, til ABC Nyheter. – Dette er jo et minefelt, og snart skal det også avgjøres om Norge får en plass i Sikkerhetsrådet. Et eventuelt valg av Bergtun kan også slå tilbake på Norge, sier han. 
 • Norge kan bruke FNs sikkerhetsråd smart. Lederkommentar i DN (meninger) 02.06.2020
  Et lite land som Norge tjener på felles internasjonale kjøreregler, ikke at den sterkestes rett rår. Derfor bør Norge være en sterk støttespiller for FN. Da er det også naturlig jevnlig å søke plass i Sikkerhetsrådet. Kritiske røster mener Norge kan gjøre seg ekstra sårbar i stormaktskonflikter eller lett få en puddelrolle for USA. Men svaret er at Norge har lang erfaring med å balansere mellom stormakter. Det kan komme godt med i Sikkerhetsrådet.
 • Fronter utenriksministeren merkevarekampanje eller endret utenrikspolitikk? Debatt av Malcolm Langford (Jusprofessor, UiO, og prosjektleder, Nordic Branding: Politics of Exceptionalism, UiO Norden) og Sigrun Moss (Førsteamanuensis, Psykologisk institutt, UiO) i Aftenposten (meninger) | 31.05.2020
  Vi er enig i at et sete i sikkerhetsrådet kan tjene Norges interesser. Men vi stusser når Søreide skriver om folkeretten. Norge skal være «tydelige og gjenkjennelige» og «skal arbeide for respekt for folkeretten, inkludert humanitærretten og menneskerettighetene». Søreide mener det er en «naturlig forlengelse av norsk utenrikspolitikk». Men det hun skriver om, er til dels ny utenrikspolitikk. Lover Norge en ny kurs eller er dette bare pynt i sluttspurten av kampanjen?
 • Mona Juul presenterte Norges FN-kandidatur. ABC nyheter (NTB) 30.05.2020
  Tre uker før valget av medlemmer til FNs sikkerhetsråd la FN-ambassadør Mona Juul fram Norges posisjon i New York.
 • FN-kjenner om Norges sikkerhetsrådssjanser: – Forsterket av koronapandemien. ABC nyheter (NTB) 29.05.2020
  Fredag deltar FN-ambassadør Mona Juul i debatt for å sikre Norge plass i FNs sikkerhetsråd. Journalist og FN-kjenner Tove Gravdal tror Norge har et fortrinn.
 • Vil Søreide utfordre Trump i FN? Kommentar av Jan-Erik Smilden i Aftenposten (meninger) 29.05.2020
  Hvor mye og hvor ofte vil det være mulig å samarbeide med USA om utenriksminister Søreide skal stå ved alt hun har lovet i kronikken i Aftenposten? Hvis vi skal ta utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på ordet, vil Norge som medlem av FNs sikkerhetsråd stå i skarp opposisjon til USA i en rekke avgjørende saker. Kronikken Søreide skrev i Aftenposten 24. mai, tar for seg regjeringens prioriteringer dersom Norge blir valgt inn som medlem av Sikkerhetsrådet i juni. Dette er neppe lystelig lesning for USAs president Donald Trump og hans medarbeidere.
 • Ingen utvikling uten sikkerhet. Kommentar av Sebastian Langvad (offiser i hæren) i Dagsavisen (debatt) 27.05.2020
  Norge stiller i år til valg for en plass i FNs sikkerhetsråd. Plassen vil styrke muligheten vår til å bidra til en integrert og stabil verden, noe vi selv er helt avhengig av. Så er spørsmålet om vi har gjort oss fortjent til plassen?
 • Sluttspurt for norsk kamp om plass i FNs sikkerhetsråd. Dagsavisen (NTB) 26.05.2020
  Om drøyt tre uker blir det klart om Norge sikrer seg en plass i FNs sikkerhetsråd. Rivalene er Canada og Irland, og fredag stiller alle tre landene til debatt.
 • Norske prioriteringer for medlemskap i FNs sikkerhetsråd. Kronikk av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i Aftenposten (meninger) 24.05.2020
  Det er under en måned igjen til valget til FNs sikkerhetsråd. Behovet for internasjonalt samarbeid er bare blitt tydeligere under koronakrisen. Norge søker plass i Sikkerhetsrådet for å bidra til felles løsninger på felles problemer og for å bidra til internasjonal fred og sikkerhet. Per Krohgs ikoniske maleri av fuglen Føniks som stiger opp av asken etter andre verdenskrig, pryder salen til FNs sikkerhetsråd. Vi har nylig markert at det er 75 år siden slutten på andre verdenskrig.
 • Norge i FN – mer enn bortkastet idealisme. Kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten (meninger) 23.05.2020
  Det er bare få uker igjen til det blir klart om Norge får en av to ledige plasser i FNs sikkerhetsråd. Vi konkurrerer med Irland og Canada om et av internasjonalt diplomatis mest prestisjefylte verv. Selv med vår tids lavkonjunktur for FN-entusiasme er valgkampen hektisk og intens. Selvsagt dreier det seg om status, makt og prestisje. Det ønsker også Norge seg. Så hvorfor ikke like godt si det høyt, slik Janne Haaland Matlary retorisk spør i Dagens Næringsliv.
 • UD driver sikkerhetsråds-valgkamp fra hjemmekontor. DN 16.05.2020
  Det er nå én måned igjen til valget i FNs mektigste organ, Sikkerhetsrådet. Norges konkurrenter har kastet om på strategien som følge av koronakrisen. Det gjør ikke Norge.
 • En jakkenål. Lederkommentar av Mari Skurdal i Klassekampen (meninger) 14.05.2020
  Norge kjemper nå om en plass i FNs sikkerhetsråd, og da er det viktig for regjeringen å signalisere støtte til FNs arbeid. Det er nok en viktig grunn til at statsråder plutselig smykker seg med FN-nåla. Vi støtter opp om så godt som alle FN-målene. Men det er ikke politisk enighet i Norge om innføring av omfordelende skatter, eller om vi må bekjempe gig-økonomi og bemanningsbransjen for å sikre anstendige arbeidsplasser. Problemet med hårete internasjonale mål er ikke nødvendigvis at de er dårlige, men at de ikke egentlig forplikter noen.
 • På vei tilbake til de mektiges bord. Kommentar av Mathilde Fasting i Minerva (meninger) 11.05.2020
  En ny bok om Norges forhold til FN kan være nyttig når vi om kort tid kan befinne oss i Sikkerhetsrådet igjen. Hva kan Norge bidra med, og hvilke utfordringer kan vi vente oss?
 • Hva er galt med det norske flagget? Kommentar av Nils August Andresen i Minerva (meninger) 07.05.2020
  Nå er jeg ikke sikker på at det er så klokt av Norge å sitte i FNs sikkerhetsråd; men om noen i regjeringen skulle ha hatt dette i bakhodet, respekterer jeg på prinsipielt grunnlag kynisk utenrikspolitikk forkledd som godhetsposering. Men vi har ikke fått noen debatt om bærekraftmål, Norges FN-engasjement eller flaggets betydning i nasjonens liv. I stedet har vi fått et lærebokeksempel på hvordan offentlig debatt forfaller: Ingen hendelse, intet fenomen diskuteres politisk , men går bare inn i ferdigskrevne talepunkter som skal opprettholde politisk tjenlige konflikter.

Medieklipp og -debatt (eldre):

 • Er det i Norges interesse å sitte til bords med bøllene i Sikkerhetsrådet? Kommentar av Tove Gravdal (Journalist og forfatter) i Aftenposten (meninger) 30.03.2020
  Kinas og delvis Russlands innflytelse på den internasjonale arenaen er kommet for å bli. Den innflytelsen vil de med stadig større tyngde bruke til å få sin vilje igjennom, særlig i FNs sikkerhetsråd. Det gjør at om Norge blir valgt inn, blir det uhyre vanskelig å balansere mellom de rivaliserende stormaktene. Når Søreide blir konfrontert med at Norge derfor bør trekke seg som kandidat til rådet, avviser hun problemstillingen.
 • Norge bør fronte fredsbevarende operasjoner. Kommentar av Håvard Hegre (Uppsala universitet og Prio) , Lisa Hultman (Uppsala universitet) og Håvard Mokleiv Nygård (Prio) i DN (meninger) 29.02.2020
  Til tross for utbredte oppfatninger om det motsatte har en bred forskningslitteratur vist at fredsbevarende operasjoner er effektive i å skape og bevare fred. Norge bør lene seg på denne forskningen og posisjonere seg som en sterk stemme for slike operasjoner i kampen om et sete i FNs sikkerhetsråd. Dersom Norge får en plass, bør det jobbes målrettet for å øke bevilgningene til fredsbevarende operasjoner.
 • Norge har lite å tape og kanskje noe å vinne på kampen for en plass i FNs sikkerhetsråd. Lederkommentar DN (meninger) 17.02.2020
  29 millioner kroner er mye penger, men bare promiller av årets norske bistandsbudsjett på 39,2 milliarder. Hvis et norsk medlemskap gir innsikt som gjør at vi bruker noen av disse bistandsmidlene på en mer effektiv og fornuftig måte, er det vel verdt prisen.
 • Norge brukte 17 millioner kroner på Sikkerhetsrådet-kampanje i 2019. DN 14.02.2020
  Norske myndigheter brukte i fjor 17 millioner kroner på blant annet reiser, kampanjemateriell og kurs tilknyttet kampanjen for å få sete i FNs sikkerhetsråd.
 • Solberg på stemmejakt i Afrika, DN 07.02.2020
  Statsminister Erna Solberg reiser til et toppmøte i Etiopia for å kjempe om de avgjørende afrikanske stemmene til en norsk plass i FNs prestisjefylte sikkerhetsråd.
 • Norge ønsker en plass i FNs sikkerhetsråd. Her er et løfte om støtte fra Kasakhstan. Kommentar av Yerkin Akhinzhanov (Kasakhstans ambassadør til Norge) i Aftenposten (meninger) 02.02.2020
  I en tid med geopolitisk turbulens trenger man et diplomati som fremmer innovasjon, ledelse og utholdenhet. Vi må se etter nye måter å arbeide på for å lykkes med kompromisser og løsninger basert gjensidighet og respekt. Dette er en oppgave med enorm kompleksitet, og Norge kan stole på støtten fra Kasakhstan.
 • Ellers takk. Kommentar av Arne Birgir Heli (Drammen) i Klassekampen (meninger) 25.01.2020
  Regjeringen ønsker å få Norge inn i Sikkerhetsrådet i FN. Ifølge utenriksministeren vil det være en styrke for rådet fordi Norge er en konsekvent forsvarer for folkeretten og dermed styrke rådets arbeid. Men er det sant at forsvar av folkeretten er viktig for Norge?
 • – Afrika kan ikke bli stående på venteværelset for alltid. Minerva 15.12.2019
  Norge vil gi Afrika et permanent sete i FNs sikkerhetsråd, men gjennom en utvidelse av rådet risikerer man at ikke-demokratiske styresett får stadig større innflytelse over internasjonal politikk. – Vi må forholde oss til verden slik den er, ikke slik vi ønsker den skulle ha vært, svarer statssekretær i UD, Jens Frølich Holte.
 • Norge på stemmefiske hos eneveldige Gulf-monarkier. VG 10.12.2019
  Norge har vært i Saudi-Arabia, Bahrain og Oman for å bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd. Oppsiktsvekkende, mener Amnesty.
 • Norge har bedt Nord-Korea om støtte til FN-verv. VG 30.11.2019
  I jakten på nok stemmer for å sikre oss en plass i FNs sikkerhetsråd fra 2020, har norske diplomater besøkt verdens mest lukkede regime.
 • Stemmefiske som gir flekker på flagget. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) 29.11.2019
  Norske diplomater valfarter verdens diktaturer for å sikre seg stemmer til en plass i FNs sikkerhetsråd. Også i FN må vi huske på at posisjoner kan komme med en pris vi ikke bør akseptere.
 • Dette er versting-landene Norge frir til. VG 28.11.2019
  Dette er de seks omstridte landene som Norge skal ha hatt dialog med for å komme inn i FNs sikkerhetsråd.
 • Norge ber om diktatur-støtte til plass i Sikkerhetsrådet. VG 27.11.2019
  Norge er på stemmejakt i noen av verdens verste diktaturer for å få plass i FNs sikkerhetsråd. Tidligere toppdiplomater er vervet til jobben.
 • Sterke reaksjoner på Norges stemmefiske i diktatorland. VG 27.11.2019
  Opposisjonspartiene Ap, SV, Sp og MDG reagerer sterkt på hvordan Norge har sendt tidligere toppdiplomater til noen av verdens verste diktaturer, for å få støtte til å bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd.
 • Står med lua i hånda hos islamistene. Kommentar av Vebjørn Selbekk (redaktør i Dagen) i VG (meninger) 26.11.2019
  Et av verdens mest ufrie land vil belære oss om ytringsfrihet og blasfemi. Den norske regjeringen tasser for tiden rundt på filttøfler i den internasjonale samfunnsdebatten, livredd for å tråkke selv de mest undertrykkende regimer på deres nasjonale liktær. Det er tydeligvis et eneste mål som trumfer alle andre akkurat nå. Neste år stiller Norge som kandidat til en plass i FNs Sikkerhetsråd.
 • Kvinnefiendtlighet i Sikkerhetsrådet. Kommentar av Gry Larsen (Generalsekretær Care Norge) i Vårt Land (verdidebatt) 06.11.2019
  Kvinnefiendtlige holdninger finner i dag veien inn i internasjonale forhandlinger. Norge må være villig til å stå opp - i ord og smart handling – for å utgjøre en forskjell.
 • Sikkerhetsrådet er norsk realpolitikk. Kommentar av Janne Haaland Matlary (professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole) DN (meninger) 09.10.2019
  Erna Solberg sier at vi skal fokusere på klima og sikkerhet, kvinner og sikkerhet og reform av rådet så det blir mer demokratisk. Det siste sier alle, men ingenting vil skje – en vetomakt gir ikke opp sitt veto. En plass i Sikkerhetsrådet handler først og fremst om et lands prestisje, om å være med blant stormaktene, om å telle i den virkelige makteliten.
 • Det som tjener Norge. Kommentar av John O. Egeland i Dagbladet (meninger) 29.09.2019
  Norge vil inn i FNs sikkerhetsråd for å styrke internasjonal lov og orden. Det vil bringe oss i konflikt med Trumps USA.
 • Solberg beilet til FN om plass i Sikkerhetsrådet. Aftenposten (NTB) 28.09.2019
  Statsminister Erna Solberg (H) brukte sin taletid i FN til å levere en lang skryteliste over hva Norge kan gjøre som medlem i Sikkerhetsrådet.
 • Slik ba Solberg om plass i FNs sikkerhetsråd. NRK nyheter (NTB) 28.09.2019
  Statsminister Erna Solberg (H) brukte sin taletid i FN til å levere en lang skryteliste over hva Norge kan gjøre som medlem i Sikkerhetsrådet.
 • Forsker: – Ikke i Norges interesse å sitte i Sikkerhetsrådet. ABC nyheter (NTB) 25.09.2019
  – Det er ikke i Norges interesse med en plass i FNs sikkerhetsråd, sier forsker Asle Toje til Dagens Næringsliv. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er uenig.
 • Kritisk til norsk sjarmoffensiv: – Å ta plass i Sikkerhetsrådet er å be om bank. DN 25.09.2019
  Mens statsminister og utenriksminister denne uken setter inn støtet for norsk plass i FNs sikkerhetsråd, mener forsker Asle Toje at det hverken er verdt det eller er i Norges interesse.
 • Norge i FNs sikkerhetsråd? Kommentar av Håvard Syvertsen (forfatter) i VG (meninger) 24.09.2019
  Vi leser i norske medier at statsministeren og utenriksministeren er i New York for å drive valgkamp for å få Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd. Hva i all verden har den sittende regjeringen der å gjøre?
 • Ektemannen til FN-ambassadøren mente Norge kan tape på å bli oppfattet som moralsk besserwisser. DN 24.09.2019
  FN-ambassadør Mona Juul kjemper for å få Norge inn i Sikkerhetsrådet. Ektemannen Terje Rød-Larsen skrev i 2012 at nordiske land sliter med å være moralske besserwissere.
 • Bistand kan sikre Norge plass i Sikkerhetsrådet. Vårt Land 24.09.2019
  FN: Norges langsiktige bistandsarbeid er esset i ermet som skal gi Norge plass i Sikkerhetsrådet. Responsen har vært god, sier bistandsministeren Dag Inge Ulstein.
 • Solberg om plass i Sikkerhetsrådet: - Bare Norge kan ivareta norske interesser. Dagsavisen 23.09.2019
  Statsminister Erna Solberg (H) går denne uken inn i den avgjørende sjarmøretappen for å sikre Norge plass i Sikkerhetsrådet.
 • Norges FN-valgkamp drar seg til. ABC nyheter (NTB) 22.09.2019
  Kampen om et norsk sete i FNs sikkerhetsråd har kostet over 23 millioner kroner og en intens diplomatisk innsats. Den neste uken blir svært viktig.
 • UD-Ine skal på speed dates i New York for å sikre Norge prestisjeverv. VG 21.09.2019
  Norge bytter bort stemmer og verv mot løfter om støtte til en plass i FNs sikkerhetsråd. De neste dagene er det valgkamp på høyt nivå når utenriksministeren, statsministeren, utviklingsministeren og kronprinsen skal møte 192 statsledere i FN.
 • Svenske tilstander i sikkerhetsrådet? Kommentar av Katharina Bu (Agenda) i Vårt Land (verdidebatt) 21.09.2019
  Norge kjemper om en plass i FNs sikkerhetsråd, men det er vanskelig å skjønne hvorfor.

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.