Stortingsvalget 2021 - Norges veivalg for verden og FNs bærekraftsmål

Sammen med FNs øvrige medlemsland har Norge forpliktet seg til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Stortingsvalget 2021 blir det første stortingsvalget i dette handlingens tiår for FNs bærekraftsmål, som vil bli krevende og forutsetter endring. Mens våre politiske partier utformer sine partiprogrammer, jobber regjeringen med en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene, som skal legges fram for Stortinget våren 2021. Her følger vi valgkampen fram mot velgernes dom 13. september 2021.

Stortingsvalget 2021 - med linje.jpeg

Hva skjer?

De siste månedene har partiens programkomiteer lagt fram sine utkast til partiprogrammer for perioden 2021-2025 for respektive partier. Nedenfor finner du lenker til programutkastene, samt til medieomtale og -debatt om partienes programarbeid. Blant de mange som har gitt og gir sine innspill til partienes programarbeid er norske sivilsamfunnsorganisasjoner på miljø- og utviklingsfeltet. En av dem, Kirkens Nødhjelp, la i slutten av november fram sin vurdering av de foreløpige programutkastene. Spørsmålet de stilte var:

"Hvor verdensvennlig er politikken?"

Deres vurderinger kan du lese her. Rapporten ble omtalt og kommentert i Bistandsaktuelt og Dagsavisen.

Når mottar og innhenter partiens programkomiteen innspill til sine foreløpige programutkast, for deres endelig forslag legges fram og behandles på partienes landsmøter utover våren 2021 - fra begynnelesen av mars (Rødt) til litt ut i mai (Frp), se oversikt over datoer nedenfor.

Aktuelle lenker:

Partienes programarbeid:

Datoer for partienes landsmøter 2021:

 • Frp - landsmøte avholdes 7-9. mai
 • KrF - landsmøte avholdes 29. april - 1. mai
 • SV - landsmøte avholdes 23-25. april
 • Arbeiderpartiet - landsmøtet avholdes 15-18. april
 • Venstre - landsmøte avholdes 9-11 april
 • MDG - landsmøte avholdes 26-28. mars
 • Senterpartiet - landsmøte avholdes 18-21. mars
 • Høyre - landsmøte avholdes 11-14 .mars
 • Rødt - landsmøte avholdes 4-7 mars

Vurderinger av partiprogrammene fra sivilsamfunnet og andre:

 • Venstre og FrP dårligst på politikk for energismarte hjem. Nelfo 28.01.2021
  - Det må være enkelt og det må lønne seg å ta energismarte valg i hverdagen. Vi har derfor sett på partienes ambisjoner i de nye programforslagene før årets stortingsvalg. Her har alle partiene mye å gå på for å skape en politikk som fremmer gode energitiltak i folks hjem, sier Tore Strandskog i Nelfo.
 • Mer regnskog i de nye partiprogrammene. Regnskogfondet 16.12.2020
  Vi har gått gjennom programforslagene fra partiene for å finne ut hvordan det står til med regnskogpolitikken. Mye er bedre enn for fire år siden, men det er rom for å bli enda bedre før de ferdige programmene vedtas neste år.
 • Hvor verdensvennlig er politikken? Kirkens Nødhjelp 27.11.2020
  Kirkens Nødhjelp har vurdert partienes utkast til partiprogram og kommer med anbefalinger om hvordan programmene bør bli sterkere på utvikling. – MDG, KrF og SV leverer solide program på bistands-, klima- og utviklingspolitikk – mens FrP og Høyre har en lang vei å gå for å svare på de globale utfordringene verden står overfor.

Medieklipp og -debatt (oppdatert per 18.02.2021):

 • Pessimistene har ikke fulgt med (klima). Kronikk av Jonas Gahr Støre (leder i Arbeiderpartiet), Espen Barth Eide (stortingsrepresentant - Ap), Ina Libak (medlem av programkomiteen i Ap) og Are Tomasgard (LO-sekretær og medlem av programkomiteen i Ap) i Dagbladet (meninger) | 18.02.2021
  Menneskeskapte klimaendringer er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorda. Derfor skjerper mange land nå sine klimamål og innfører mer ambisiøse klimatiltak. Etterspørselen etter varer og tjenester som er fornybare, sirkulære og bærekraftige skyter fart, ikke minst i EU som er vårt viktigste eksportmarked. Konsekvensene for Norge er store. Norske utslipp må raskt ned og omstillingen av norsk økonomi må skje raskere enn i dag slik at vi trygger eksisterende arbeidsplasser og skaper grunnlag for nye, store eksportnæringer i Norge. Arbeiderpartiet har derfor i utkast til nytt partiprogram oppdatert og skjerpet vår klimapolitikk.
 • Er De grønne parkert i Oslo?. Kommentar av Lars West Johnsen i Dagsavisen (debatt) | 18.02.2021
  Klimadebattens kirkeklokker kimer. Alvoret er over oss. Men når klima står øverst på dagsorden, hvor er Miljøpartiet De Grønne?
 • Vedums bitte lille klimakrise. Kommentar av Frithjof Jacobsen i DN+ (meninger) | 17.02.2021
  Tidligere partileder Liv Signe Navarsete sa til Aftenposten av Sp både måtte kutte CO2 og si ja til høyere avgifter på fossilt drivstoff. Det ble også klart at akkurat disse spørsmålene var gjenstand for en intern strid i arbeidet med nytt partiprogram. Vedum ble oppfattet som om han lente mer til en side i en partistrid enn det en partileder bør gjøre. Nå har det hele roet seg, men klimakampen i Sp peker på en indre spenning som fortsatt eksisterer i partiet.
 • Fasiten på god klimapolitikk. Kommentar av Aud Hove (Fylkesvaraordførar Innlandet - Sp) og Jesper Nohr (Klimapolitisk talsmann, Sp i Innlandet) i Nationen (meninger) | 16.02.2021
  For å kunne utnytte naturressursane må vi mellom anna ha ei omstilling for landbruket. Ikkje berre på grunn av klima, men også for ei inntektsutvikling som gjer at fleire kan leve av det grøne karbonet. Vi må vise vilje og evne til å investere og satse på meir vidareforedling av råstoff og produsere meir av dei varene vi treng sjølve. Derfor har programkomiteen i Senterpartiet gått inn for å opprette eit «Bionova» – eit klimafond på 10 milliardar kroner for landbruket, for støtte til omlegging av produksjon og drift med mindre klimautslepp. Dette er god klimapolitikk som vi støttar.
 • Forteller om klimauro på Sp-grasrota – profiler slår alarm. NRK nyheter | 16.02.2021
  To Senterparti-topper går ut mot partiets klimaprofil – og kommer med konkrete krav i klima- og miljøpolitikken.
 • Barth-Eide: – Vi har én klode. Vil regjeringen sette en pris på å bygge ned natur? Vårt Land | 15.02.2021
  Frp tok i stortingsdebatt denne uken til orde for at det må koste penger å bygge ned naturarealer. SVs Arne Nævra utfordret alle partiene til å få dette inn i partiprogrammene nå.
 • Frykter at elektrifisering kan gi dyr strøm: – Ikke kraft nok til det. E24 | 15.02.2021
  Frp er kritiske til partier som vil sende mer strøm til sokkelen, men samtidig er mot ny vindkraft på land. – De har ikke kraft nok til det, sier Jon Georg Dale (Frp).
 • Distriktsopprør i Unge Høyre: – Synd at deler av partiet flørter med den olje-naive venstresiden. Aftenposten | 14.02.2021
  Søndag er det kampvotering i Unge Høyres landsstyre om oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Rettferdig klimapolitikk?. Kommentar av Aslak Bonde i Dagens Perspektiv+ (meninger) | 13.02.2021
  Den viktigste klimapolitiske diskusjonen i valgkampen blir om rettferdighet. Det går et skille mellom de rødgrønne og de blå om metode, og Senterpartiet er på den blå siden.
 • Redd Barna jubler over Arbeiderpartiets mål for våpeneksportkontroll. Vårt Land+ | 11.02.2021
  Redd Barna mener Arbeiderpartiet styrker målene sine for kontroll av våpeneksport i sitt nye utkast til partiprogram. Nå utfordrer de partiet til å gå enda lenger.
 • Klimapolitikken er skreddersydd for Høyres velgere. Kommentar av Kjell-Magne Rystad i Nettavisen (norsk debatt) | 09.02.2021
  Klima ligger an til å bli den store valgkampsaken i år med Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum som hovedmotstandere. Dette blir velstands-Høyre mot den nye høyrepopulisten.
 • Å lage biodrivstoff er galmannsverk. Kommentar av Halvor Øygarden (Sivilagronom) i Nationen (meninger) | 09.02.2021
  Fleire politiske parti har no sett som mål at innan 2030 skal 40 prosent av drivstoffet vera biodrivstoff. Biodrivstoff skal lagast av plantemateriale og er fornybart. Ivrige og veltalande miljø- og klimaaktivistar arbeider sterkt med det grøne skiftet, men kor berekraftig er biodrivstoffet? 
 • Velgerne fortjener å få vite hva Senterpartiet egentlig mener om klima. Kommentar av Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad (meninger) | 05.02.2021
  Det er ikke enkelt å tale med en tunge i sitt eget program og en annen i offentligheten. Hva skal da velgerne lytte til?
 • Sp får på pukkelen: – Spikeren i kista for grønn troverdighet. Vårt Land+ | 05.02.2021
  Flertall i Sps programkomité vil skrote prinsippet om at «forurenser betaler» i nytt program. MDG, Ap og SV reagerer.
 • Atomvåpen: Hva nå, Sp og Ap? Kommentar av Hans Ebbing (medlem av SV siden 1975) i Klassekampen+ (meninger) | 05.02.2021
  Audun Lysbakken utfordrer Ap og Sp på spørsmålet om hvorfor de ikke går inn for at Norge skal slutte seg til det nå folkerettslig bindende forbudet mot bruk av atomvåpen. Slik jeg forstår SV-lederens argumentasjon, betyr det at SV ikke kan sitte i en regjering som ikke vil signere FN-forbudet. Dermed vil saken stå i sentrum for den politiske avklaringen fram mot valget til høsten.
 • Mener Venstre og Frp har dårligst politikk for energitiltak i folks hjem. Nationen+ | 26.01.2021
  En rekke organisasjoner har gått gjennom de politiske partienes energisparende tiltak i folks hjem. Venstre og Frp kommer dårligst ut.
 • Enkelt: grønn tusenlapp til alle. Debatt av Øyvind E. Hansen, Rose Maiken Flatmo, Asbjørn Wahl og Roald Arentz i Klassekampen+ (meninger) | 23.01.2021
  Det er gledelig at finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Eigil Knutsen, fortsetter debatten om hvordan vi best kan innføre en rettferdig klimapolitikk, som er viktig for å kunne komme ut i valgkampen med et klart alternativ. Regjeringas klimamelding går inn for en firedobling av CO2-avgiften, uten «et eneste konkret forslag til hvordan man kan sikre at avgiftsøkningen ikke rammer sosialt skjevt» som Knutsen presist påpeker. Siden dette skiller seg så grunnleggende fra AP, SV, MDG og Rødt, må alternativet utformes slik at de med lave inntekter tydelig vil tjene på det.
 • Aps flyktningliberale velgere. Kommentar av Berit Aalborg i Vårt Land (meninger) | 22.01.2021
  Det ligger an til at Ap strammer inn sin flyktningpolitikk og samarbeider med Frp, Høyre og Sp. Men kun en fjerdedel av partiets velgere ønsker slik innstramming. Det kan bidra til velgerflukt.
 • Usosial bilisme. Kommentar av Eivind Trædal (bystyrerepresentant i Oslo, MDG) i Klassekampen+ (meninger) | 21.01.2021
  Hver gang noen ønsker å innskrenke biltrafikk i byene, kommer anklagene om at dette er «usosialt». Senterpartiet er sist ute i møte med regjeringens forslag om «fossilfrie soner» i byene. Interessant nok har Senterpartiet stemt for akkurat dette tiltaket i Oslo bystyre seinest i fjor, og den nyslåtte Sp-profilen Jan Bøhler foreslo det faktisk selv allerede i 2016. Men nå har pipa altså fått en annen lyd opp mot valgkampen.
 • Gi oss en ny klimastrategi og -debatt! Kommentar av Steffen Oliver Sæle, Tore Kanstad og Henrik Berg (Klimavenner for Kjernekraft) i Stavanger Aftenblad (meninger) | 20.01.2021
  Med et nytt år, nye muligheter og noe blankere ark, er det på tide med en fornyet, moderne, opplyst og fordomsfri energistrategi. Om det nå er i form av en ny stortingsmelding, ny partipolitikk, oppdaterte organisasjonsvedtekter eller et nyttårsforsett, kjernekraft må inn i diskusjonen dersom vi ønsker oss et bærekraftig lavutslippssamfunn.
 • Valgvinner: Strengere innvandringspolitikk. Slik kan fire store partier stramme inn. Vårt Land+ | 19.01.2021
  Valget i høst kan gi Norge innstramminger om opphold for flyktninger, botidskrav og familiegjenforening. Fire store partier kan gi velgerne strengere asyl- og innvandringspolitikk.
 • Kamp om klimaplan blir full av taktikk. Analyse av per Anders Hoel i Vårt Land+ | 10.01.2021
  I førvalgstiden har ikke opposisjonen råd til å la regjeringen få glans med ny klimaplan. Nå vil partier vri i den - og Ap vil sikre at den ikke hindrer egen klimapolitikk om de tar makten.
 • Une Bastholm drømmer om tidenes grønneste regjering. Klassekampen+ | 22.12.2020
  Det er lett å få inntrykk av at MDG og Senterpartiet er hovedmotstandere på rødgrønn side. MDG-leder Une Bastholm er ikke overbevist om at de to partiene egentlig står så langt fra hverandre. – Jeg er ikke helt sikker på at anti-miljøpopulismen til Sp nødvendigvis er det som er viktigst for dem i praksis. Jeg ser på det mer som en protest og identitetsmarkør, sier hun.
 • Med skatt skal klimakrisen løses? Debatt av Glenny Cecilie Alfsen (Oslo) i Klassekampen+ (meninger) | 11.12.2020
  Mener Ap at en bilist som får 3000 i skattelette derfor vil kjøre mindre? «Grønn» er nyordet som nå smykker politiske utsagn fra alle partier, også fra Ap: «Grønn skatteveksling», «grønn og rettferdig industripolitikk». Vi er på et vippepunkt for klima og natur. Å slippe det grønne tåkepratet fra politikere ville være en lettelse. Vi skjønner alle at veksten er over og at dette må koste – også for «vanlige folk».
 • Med skatt skal klimakrisen løses? Debatt av Glenny Cecilie Alfsen (Oslo) i Klassekampen+ (meninger) | 11.12.2020
  Mener Ap at en bilist som får 3000 i skattelette derfor vil kjøre mindre? «Grønn» er nyordet som nå smykker politiske utsagn fra alle partier, også fra Ap: «Grønn skatteveksling», «grønn og rettferdig industripolitikk». Vi er på et vippepunkt for klima og natur. Å slippe det grønne tåkepratet fra politikere ville være en lettelse. Vi skjønner alle at veksten er over og at dette må koste – også for «vanlige folk».
 • MDG forholder seg til den ubehagelige virkeligheten. Debatt av Ulrikke Torgersen (1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland) og Hulda Holtvedt (Talsperson for Grønn Ungdom) i Stavanger Aftenblad (meninger) | 10.12.2020
  Kommenator Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad er i forrige uke uenig i MDGs politikk for en utfasing av oljenæringen, og hun ber oss komme tilbake til virkeligheten. Vel, virkeligheten er her.
 • Rettferdig klimapolitikk? Kronikk av Hadia Tajik (nestleder i Arbeiderpartiet) i Klassekampen+ (meninger) | 09.12.2020
  Hvorfor kom vi fram til at det å sette grenser for avgiftsnivået er en god idé? Og hva har et slikt løfte med god klimapolitikk å gjøre? En av utfordringene i klimapolitikken er at den i stor grad er vurdert i lys av samfunnsøkonomisk kostnad: hvor mange tonn CO2 kan kuttes billigst mulig ved hjelp av ulike virkemidler? Klimapolitikken har ikke blitt vurdert i lys av om den rammer ulike deler av befolkningen på en måte som forsterker sosiale forskjeller.
 • SSB-rapport: Unge strømmer til miljøpartier. Dagsavisen (NTB) | 06.12.2020
  Partier med miljøprofil gjør det godt blant de unge, og Fremskrittspartiet gjør det best blant dem med lav utdanning.
 • Nok kraft til hva? Debatt av Jan O. Andersen (forbundsleder EL og IT Forbundet og SV-medlem), Knut Øygard (forbundssekretær Fellesforbundet og faglig leder SV) og Ådne Naper Salomonsen (gruppeleder SV, Vestfold og Telemark) i Klassekampen+ (meninger) | 05.12.2020
  28. november svarer Kirsti Bergstø og Arne Nævra på våre innlegg om SVs programforslag og kraft. Men hovedutfordringen vår får vi ikke svar på: programforslagets misforhold mellom ambisjoner på forbruksiden og produksjonssiden. De viser til NVEs prognoser. Men NVE har aldri laget noen prognose for hvor mye kraft som trengs for å realisere komiteens ambisjoner.
 • MDG vil bruke statlige milliarder på oljenedstenging og omstilling. MDG forstår ikke hva næringslivet driver med. Kommentar av Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad (meninger) | 04.12.2020
  MDG vil legge ned oljenæringen, innen 2035. Til tross for forsøk fra MDG i Rogaland for å hindre en sluttdato, har programkomiteen fastslått at slik blir det stående i partiets forslag til nytt partiprogram.
 • MDG vil stenge oljekranen en gang for alle. Nettavisen | 02.12.2020
  – Innen 2035 skal vi ikke lenger produsere olje og gass i Norge. Dette er en konkretisering av det som tidligere har blitt sagt, og vi fjerner muligheten til å tolke hva «innen 15 år» betyr. Vi legger verdens karbonbudsjett til grunn og sier at vi skal ta på oss ledertrøyen globalt når det gjelder å nå 1,5-gradersmålet, sier Hulda Holtvedt (21), leder i Grønn Ungdom og medlem av programkomiteen.
 • MDG-strid om vindkraft og klimabelønning. Dagsavisen (NTB) | 01.12.2020
  Vindkraft på land og en ordning med klimaavgifter til fordeling er blant de 13 punktene som splitter programkomiteen i Miljøpartiet De Grønne.
 • Ny, grønn giv krever ny, grønn bank. Kronikk av stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) I DN+ 30.11.2020
  Vi må sette pengene i arbeid for klimaet. En statlig investeringsbank kan bidra til langsiktig finansiering av grønne næringsprosjekter og til at finansmarkedene finansierer flere grønne prosjekter.
 • Om kraft, industri og natur. Kommentar av Kirsti Bergstø og Arne Nævra (SV) i Klassekampen+ (meninger) | 28.11.2020
  Et stort flertall i SVs programkomité sier nei til vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten. Dette begrunnes blant annet med at «Vindkraftanlegg på land i Norge har vist seg veldig naturødeleggende, og har ofte skapt kraftig, lokal motstand. Kommuner og lokalmiljøer har blitt overkjørt i konsesjonsprosessene.» Samtidig fremmer vi Grønn ny deal, som er SVs plan for en omstilling der vi skal bygge industri og arbeid, kutte utslipp og dele mer rettferdig.
 • Kirkens Nødhjelp: Ikke alle stortingspartiene er like «verdensvennlig». Bistandsaktuelt 27.11.2020
  Det er stor sprik blant regjeringspartiene i graden av «verdensvennlighet», ifølge Kirkens Nødhjelp. Kristelig Folkeparti skårer 9 poeng for sitt utkast til nytt partiprogram, Høyre får bare 3 poeng, mens Venstre havner midt på med 6,5 poeng.
 • KrF og MDG høster skryt – Frp på sisteplass (klima- og utviklingspolitikk). Dagsavisen | 27.11.2020
  Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de Grønne har de beste programutkastene på klima- og utviklingspolitikk, mener Kirkens Nødhjelp. Fremskrittspartiet får ros for gjeldspolitikken, men scorer likevel dårligst.
 • Miljøpartiet De Rødgrønne. Kommentar av Tone Sofie Aglen i VG (meninger) | 27.11.2020
  Det unge, urbane klimaopprøret som er spådd å dominere vår tid er foreløpig satt i skyggen av det senterpartigrønne distriktsopprøret. Det hindrer ikke MDG i å foreta veivalg som vil henge ved dem i mange år.
 • KrF kan snu og støtte forbud mot atomvåpen. Aftenposten (NTB) | 26.11.2020
  En enstemmig programkomité i KrF går inn for å melde Norge inn i FN-traktaten om å forby atomvåpen. I fjor stemte partiet mot et slikt forslag i Stortinget.
 • KrFs programkomité vil melde Norge inn i FNs forbudstraktat mot atomvåpen. Klassekampen+ | 24.11.2020
  KrF ligger an til å snu og si ja til FNs atomvåpenforbud. Dermed øker presset på å melde Norge inn i forbudstraktaten.
 • - Viser at klima ikke er viktigst for MDG. Dagbladet | 24.11.2020
  MDG gjør det i dag klart at de vil samarbeide med Ap og SV i rikspolitikken. Nestleder i Høyre Tina Bru mener det viser at det å kutte klimagassutslipp ikke er i førersetet for de grønne.
 • Hva holder dere på med, SV? Kommentar av Anders Ekeland (øko-sosialist, SV-medlem) i Klassekampen+ (meninger) | 21.11.2020
  I utkastet til nytt arbeidsprogram for SV, så går man inn for å elektrifisere sokkelen. Det vil koste et ukjent antall titalls milliarder kroner, men om det er 30 eller 50 milliarder spiller for de fleste av oss liten rolle når elektrifisering virker helt «ko-ko» av to åpenbare grunner.
 • KrF tar klimagrep - vil strupe nye oljelisenser. Vårt Land | 17.11.2020
  KrF skjerper klimagrep i nytt program og vil sette bom for nye oljelisenser der det ikke er utvinning fra før. Varsler «sluttfase» for olje.
 • Ønsker statlig, grønn kjempe. Klassekampen+ 16.11.2020
  I SVs alternative budsjett kombineres det grønne investeringsselskapet med et forslag partiet allerede har i sitt program: En grønn, statlig investeringsbank. – Hvordan står dette initiativet opp mot tiltak regjeringen allerede har, som Nysnø? – Nysnø er en slags grønn bank, men den er ikke spesielt stor. Vi ønsker en bank etter modell fra EU. Vi vil at det skal gis et gjennomgående fortrinn på kapital til private aktører som starter grønt, og da må det lages stort nok til at det virkelig kan ha betydning.
 • Den gode innvandringsmotstanden. Kommentar av Torstein Ulserød (jurist, Civita) i Minerva+ (meninger) | 14.11.2020
  SV la denne uken frem forslag til nytt arbeidsprogram for neste stortingsperiode. Flertallet i programkomiteen står bak følgende forslag: «SV vil vurdere å midlertidig regulere arbeidsinnvandringen dersom særlig stort tilbud av arbeidskraft vanskeliggjør arbeidet mot sosial dumping». Forslaget åpner i praksis for en mer betydelig innstramming av innvandringspolitikken enn selv de mest radikale forslagene fra Frp.
 • SVs programkomite vil ta Equinor ut av utlandet, og sier nei til vindkraft på land. NRK nyheter | 12.11.2020
  Equinor må ut av utenlandske oljesatsinger og Norge må si nei til vindkraft på land. Det foreslår SVs programkomite. Men når oljen skal avvikles, er de uenige om.
 • Motvind mot vindkraft i SV. Kommentar av Anne Ekornholmen i Nationen (meninger) | 12.11.2020
  Vindkraftutbygging splitter folket - og politikerne. Dilemmaet "naturvern vs. grønn energi" skaper dissens også i SVs programkomité.
 • SV-strid om oljestopp og vindmøller på land. ABC nyheter (NTB) | 10.11.2020
  SVs programkomité krangler om hvor fort oljenæringen skal avvikles, og om partiet skal si klart nei til vindkraft på land. Onsdag legges programforslaget fram.
 • Vi må bygge kraftkabler for klimaet. Kommentar av Sondre Hansmark (leder av Unge Venstre og medlem av Venstres programkomité) i DN (meninger) | 29.10.2020
  Klimakrisen kjenner ingen landegrenser, og da kan ikke klimapolitikken gjøre det heller. Det er helt avgjørende at vi samarbeider med andre land for å redusere utslippene globalt, og derfor er det viktig for klimaet at vi bygger kraftkabler til utlandet.
 • Listhaug med Frps nye program: Angriper kontantstøtten, bistanden og lar alkoholen bli friere. Vårt Land | 28.10.2020
  Om velgerne gir en regjering ledet av Erna Solberg fire nye år, vil programutkastet gi sentrumspartiene en rekke verdislag om Frp inntar forhandlingsbordet. For Frp lover velgerne spissere bistandspolitikk: Maksimalt 0,7 prosent av landets nasjonalinntekt til bistand – ikke én prosent som i dag. Det innebærer kutt på rundt 11 milliarder kroner. – 0,7 er jo målet FN anbefaler. Det er ikke antall kroner som er avgjørende, men hvordan de brukes. Vi vil vri budsjettet over til å hjelpe i flyktningområder og unngå at norsk bistand bidrar til korrupsjon og terrorisme, sa Listhaug.
 • Klimagrep splitter Sps programkomité. Vårt Land | 09.10.2020
  Komiteen som jobber med å meisle ut Senterpartiets nye program, skiller lag i flere spørsmål knyttet til hvordan partiets klimapolitikk skal se ut.
 • Oljebransjen reagerer på Aps nye klimaprogram: – Det bekymrer meg veldig. Nettavisen | 06.10.2020
  I det nye programmet er det tydelig at oljeforkjemperne har vunnet flere viktige seire, og det legges ikke opp til at oljekranen skal stenges med det første. «Utvikling» ikke «avvikling», preger programmet. Imidlertid er det enkelte områder som gjør oljebransjen ekstra nervøs. Med langsiktige investeringer, er det én ting som alltid får oljenæringen til å sitte litt ekstra nervøst i stolen: Endringer i rammebetingelsene.
 • AUF ypper til ny atomvåpenstrid i Ap. Aftenposten | 25.09.2020
  AUF vil at Ap skal programfeste at Norge signerer den internasjonale avtalen som forbyr atomvåpen. De vil ta striden på landsmøtet i partiet.
 • Bistand er viktigere enn noensinne. Debatt av Lisa Sivertsen (leder i politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp) i DN (meninger) | 24.09.2020
  Høyres programkomité foreslår å «redusere midlene som brukes til bistand». Men ved å sette enigheten om én prosent av brutto nasjonalinntekten (bni) til bistand i spill, vil vi risikere at det er her debatten havner, fremfor på resultatene av bistand. Vi lever i en krevende tid, hvor det å senke ambisjonsnivået for norsk bistand er svært uheldig. Koronapandemien har ført til redusert verdenshandel, et massivt fall i investeringer fra næringsliv og økt fattigdom.
 • Frp vil gjøre det umulig å få asyl i Norge. Dagsavisen (NTB) | 24.09.2020
  – Europa må si fra til asylsøkerne: Hvis du kommer på grensen, får du ikke opphold. Uansett. Det sier Frps Jon Helgheim og Sylvi Listhaug, til Aftenposten. – Det er det som ordrett kommer til å stå i vårt program, sier de to.
 • Skroter oljesluttdato. Klassekampen | 21.09.2020
  Flertallet Rødts programkomité vil ikke ha noen frist for stopp i norsk oljeproduksjon. Samtidig vil partiet skape 100.000 nye jobber i industrien innen 2025.
 • Oljestopp møter intern motstand i MDG: «Fremstår som et nei-parti». TV2 | 21.09.2020
  Programkomiteen til Miljøpartiet De Grønne foreslår å skru igjen oljekranen innen 2035. Nå får de motstand fra fylkeslag i partiet.
 • Bistand kan ikke være skjermet. Kommentar av 1. nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Michael Tetzschner (H) i DN (meninger) | 20.09.2020
  Uten prosentbindingen, blir risikoen mindre for å fylle på med svakere prosjekter hvis de gode prosjektene forsinkes, bare for å oppnå et tallmål innen budsjettåret. Regjeringen vil selvsagt i inneværende periode anse seg bundet av enprosentkravet. Den ligger i samarbeidsavtalen (Granavoldenplattformen). Høyres program vil imidlertid måtte synliggjøre hva partiets primærstandpunkt er. Det skylder man også velgerne. Dette programarbeidet vil foregå uten å påkalle hjelp fra utenforstående særinteresser eller deres partier.
 • Nytt Høyre-program vraker dagens bistandsmål. Vårt Land+ | 15.09.2020
  Høyre kan gå til valg på å vrake målet om bistand på én prosent. Programutkast vil også redusere milliardene som brukes på utviklingshjelp.
 • Høyre vil stramme inn i innvandringspolitikken: - Vi stiller krav. Nettavisen | 08.09.2020
  Høyres programkomité vil doble antall år flyktninger må bo i landet før de får permanent opphold.
 • Høyre fjerner «rettferdig» fra innvandringspolitikken sin. Aftenposten | 08.09.2020
  Høyres programkomité foreslår å gå til valg på strengere innvandringspolitikk i 2021. Alkoholpolitikken skal derimot bli mindre streng.
 • Sp må lære seg å prioritere. Kommentar av Une Aina Bastholm (Stortingsrepresentant og partileder for Miljøpartiet De Grønne) i Nationen (meninger) | 01.09.2020
  Senterpartiet har en del god klimapolitikk i programmet sitt. Noen ganger lurer jeg på om Trygve Slagsvold Vedum har lest det.
 • Påfallende Sp-taushet om trosfrihet. Kronikk av Ed Brown (Stefanusalliansen) i Nationen (meninger) | 11.08.2020
  Jeg utfordrer norske partier til i langt større grad å vende blikket utover – for å sikre trosfrihet og religiøse minoriteter som utsettes for grove overgrep. Alle partier snakker i sine programmer tydelig om menneskerettigheter internasjonalt – om kvinners og jenters rettigheter, om retten til utdanning, kamp mot barneekteskap og menneskehandel, vern om miljø, ytringsfrihet, demokrati, rettsstat og det sivile samfunns betydning. Det er derimot et stort sprik i vektleggingen av trosfriheten i utenriks- og utviklingspolitikken.
 • Klimasmart. Kommentar av Ingrid Fiskaa (medlem av programkomiteen i SV) i Klassekampen+ (meninger) | 10.08.2020
  Etter kvart har smarte kapitalistar innsett at klimakrisa også er ein trugsel mot dei sjølv. Det logiske er jo å ta eit oppgjer med systemet og maktforholda som skaper problemet. I staden skal me bli overtydde om at det er nok å erstatta fossil med fornybar energi, og elles halda fram som før. For å få dette til, må det lagast eit teoretisk skilje mellom klima og natur, der klimatiltak er overordna andre omsyn.
 • Høyres kollisjonskurs. Kommentar av Pål Nesse (seniorrådgiver i Flyktninghjelpen) og Mona Reigstad Dabour (politisk seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere - Noas) i DN (meninger) | 08.07.2020
  I New York taler Norges stats- og utenriksminister varmt om FN, folkeretten og internasjonalt samarbeid. Nå skyter Høyres programkomité dem i foten ved å ville skrinlegge de samme prinsippene i asylpolitikken i nytt partiprogram.
 • Beskyldes for å være en klimasinke, men nå sparker Senterpartiet i gang arbeidet med egen klimapolitikk. Vårt Land+ | 26.06.2020
  Marit Arnstad (Sp) vil ha et Bionova for å omstille landbruket, og er kritisk til nasjonale mål for å hindre nedbygging av natur. Senterpartiet sparker i gang klimadebatt til nytt program.
 • Senterpartiet vil ha dyrere importkjøtt. Dagsavisen (NTB) | 26.06.2020
  Senterpartiet meisler ut en ny klimapolitikk. Programkomiteen i partiet vil ha en ny klimatoll på import av kjøtt og meierivarer.
 • Høyre-utvalg vil stramme asylgrepet - bruke tredjeland. Dagsavisen (NTB) | 22.06.2020
  Norge bør som hovedregel ikke gi opphold til de som søker asyl direkte i Norge, men heller inngå avtaler med trygge tredjeland, foreslår Høyres programkomité.
 • De som betaler prisen for Høyres handlingsregel for innvandring, er innbyggerne i verdens flyktningleirer. Kommentar av Maria Berg Reinertsen i Morgenbladet+ (meninger) | 11.06.2020
  Ønsket om ro og fred og felles rammer for politikken er forståelig. Og virket også styrende da Høyres innvandringsutvalg denne uken leverte sin anbefaling til partiets programkomité. For blant de vanlige forslagene om strammere regler for familiegjenforening og mer hjelp til «nærområdene» ligger også en ny idé: Utvalget og dets leder, ekshøyrekronprins Torbjørn Røe Isaksen foreslår en «handlingsregel for innvandring». Men verden er brutal og komfortnivået til ledende høyrepolitikere bør ikke være styrende for innvandringspolitikken.
 • Sparing er ikkje så sexy, men mykje meir realistisk (sirkulærøkonomi). Debatt av Alexander Rügert-Raustein (Gruppeleiar i fylkestingsgruppa, MDG Rogaland) og Kjell Magne Fagerbakke (Fungerande styreleiar, MDG Bergen) i Stavanger Aftenblad (meninger) | 14.05.2020
  Når Hilde Øvrebekk 30. april utfordrar oss i Miljøpartiet Dei Grøne til å endre strategi frå oljekritikk til å diskutere sirkulærøkonomi, er det juvelen i MDG programmet ho peikar på.
 • Ingen har avlyst det grønne skiftet, Adressa. Debatt av Linda Hofstad Helleland (Leder av Høyres programkomité) i Adresseavisen (meninger) | 06.05.2020
  Selvsagt skal vi overholde våre klimaforpliktelser, og utslippene skal ned. Jeg kan berolige Adresseavisens redaktør om at jeg ikke har noen planer om å avlyse det grønne skiftet, tvert om. Det er ingen motsetning mellom å skape arbeidsplasser og å føre en god klimapolitikk.
 • Har vi vektet miljøhensyn for høyt? Kommentar av Anders Kiær (Sentralstyremedlem og 1. nestleder i Trøndelag Høyre) i Aftenposten (meninger) | 06.05.2020
  Det er prisverdig når lederen av Høyres programkomité, statsråd Linda Hofstad Helleland, tar opp politiske utspill for å skape diskusjon. Helleland utfordrer oss med å si at vi nå må legge mer vekt på å skape arbeidsplasser – også når det går utover «miljøhensyn».
 • Selvfølgelig skaper grønn politikk vekst. Lederkommentar i Bergens Tidende (meninger) | 02.05.2020
  Det grønne skiftet er ikke «luksus». Lederen i Høyres programkomité er på ville veier.
 • Flere jobber er jobb nummer én. Kommentar av Linda Hofstad Helleland (Leder, Høyres programkomité) i Aftenposten (meninger) | 01.05.2020
  Jeg skjønner at det går sport i å tolke politiske motstandere i verste mening, og at noen unyanserte spissformuleringer kan gjøre den jobben enklere. For å presisere: Det er ingen motsetning mellom en god klimapolitikk og å skape arbeidsplasser. Situasjonen landet nå befinner seg i, setter en del debatter i et nytt lys.
 • Parti-Norge sabler ned Hellelands miljøutspill. Vårt Land | 01.05.2020
  Vårt Land har spurt topper i Ap, Sp, KrF og Venstre sine programkomiteer om de tenker som Helleland. Svaret fra samtlige er nei. Marit Arnstads korte tekstmelding er illustrerende: – Jeg ser ingen motsetning mellom arbeidsplasser og miljø. Vi vil være opptatt av begge dele, skriver Sps programsjef.
 • Erna Solberg går i rette med egen programkomitéleder. Aftenposten | 30.04.2020
  Statsminister Erna Solberg er uenig med Linda Hofstad Helleland, som mener at koronakrisen krever at Norge tar mindre hensyn til miljøet. Også andre i Høyre reagerer på programkomitélederens utspill.
 • Høyres programkomité-leder: Nå må Høyre sette arbeidsplasser foran miljøet. Aftenposten | 29.04.2020
  Koronapandemien kaster om på Høyres neste stortingsprogram. Programkomiteens leder, Linda Hofstad Helleland, sier at Norge nå må ta mindre hensyn til miljøet for å skape nye arbeidsplasser.

Tidligere dybdeartikler om stortingsvalg fra RORG-samarbeidet / Global:

Aktuelt tema

Aktuelt tema

Her samler og oppdaterer vi lenker og bakgrunnsstoff over tid til utvalgte aktuelle utviklingspolitiske saker som står på dagsorden i Norge.