Rasismekonferansen: - Viktig for menneskeheten

Kampen mot rasisme har vært et av FNs hovedmål siden etableringen av verdensorganisasjonen i 1945. Aldri mer skulle verden være vitne til forfølgelse av mennesker på bakgrunn av rase, fastslo FN-paktens grunnleggere da den ble nedtegnet.
Slik har det ikke g?tt. Til h?sten arrangerer FN sin tredje verdenskonferanse mot rasisme. I et eksklusivt intervju med FN-sambandet, sier H?ykommiss?ren for menneskerettigheter, Mary Robinson, at verdenskonferansen blir en unik mulighet til ? skape en ny verdensvisjon i kampen mot rasisme i dette ?rhundret. - Vi m? ta vare p? anledningen og gj?re konferansen til en drivkraft i menneskerettighetsarbeidet for ti?rene som kommer, sier hun.