Kampen mot aids krever kvinneperspektiv

Kvinnehelsedagen den 28 mai ble markert over hele verden. I stadig større grad, spesielt i sør, knyttes kvinners helseproblemer nå til hiv og aids. I Afrika sør for Sahara utgjør kvinner flertallet av de som er rammet av aids.
Tendensen ser ut til ? gjelde for mange regioner i verden. ? v?re syk er en belastning uansett om en er mann eller kvinne, voksen eller barn. Men kvinne- og likestillingsperspektivet er s? viktig at det b?r v?re en av de sentrale s?ylene i tiln?rmingen til problemet.