Misforhold mellom humanitære behov og politiske prioriteringer

FNs flyktningkonvensjon har 50-års jubileum i år og FNs generalforsamling har vedtatt at 20. juni skal være Verdens flyktningdag. Flyktningerådet ønsker at markeringen blir en påminnelse om at flyktningproblemets omfang er en av de største menneskelige tragedier verdensamfunnet står overfor og at Norge må ta et større medansvar.