Training of trainers-seminar

Norges Kristne Råd arrangerer training of trainers-seminar i Trondheim 20-21 april om seksualitet, gudsbilder og kirke i møte med hiv og aids, tilrettelagt for ansatte og frivillige ledere i kirkene.
Se vedlegg for mer informasjon.