Forut: TB, hiv og alkoholforbruk

En internasjonal ekspertgruppe møttes i Cape Town i juli i fjor. Møtet ble organisert i Medical Research Council of South Africa, i samarbeid med WHO og UNAIDS. Målet med møtet var å gjennomgå og vurdere den eksisterende kunnskapsbasen på sammenhenger mellom alkoholforbruk og henholdsvis TB og HIV/AIDS. Konklusjonene fra møtet er nylig blitt presentert i en redaksjonell artikkel i tidsskriftet Addiction.
Et sammendrag av artikelen finner du her: