Sri Lanka mot fred?

De tamilske tigrene ser ut til å være nedkjempet militært. Betyr dette at det går mot fred for folket på Sri Lanka? Dette var utgangspunktet for Internasjonalt seminar i Oslo torsdag 26. februar på Litteraturhuset.