Stålsett internasjonal aidsleder

Biskop i Oslo, Gunnar Stålsett, er valgt som leder av en av tre hovedprogramkomiteer for den sekstende internasjonale aidskonferansen (IAC) i Toronto, Canada i 2006.