Avisopplaget faller, Bistandsaktuelt øker

Mens norske aviser faller i opplag jevnt og trutt, går papirutgaven av Bistandsaktuelt i motsatt retning.

Bistandsaktuelts papirutgave hadde per desember 2012 et rekordopplag på omlag 18.700, en økning på 200 eksemplarer (1,1 prosent) sammenlignet med året før. Det Norad-utgitte fagbladet har et større opplag enn Klassekampen, men mindre enn Morgenbladet.

Tallenes tale er klar, skriver fagbladet Journalisten i dag: Avisene sliter med å holde opplaget på papir oppe. Best ut av fjoråret kommer abonnementsavisene som hadde et fall på 2,7 prosent, mens totalopplaget faller med 3,8 prosent.

Dagbladet hadde ved utgangen av fjoråret et opplag på 88.539 aviser. Det er en tilbakegang på 10.450 eksemplarer. Det er litt mer enn Aftenpostens tilbakegang på 9.814 aviser og under halvparten av VGs fall på 23.234 eksemplarer. De to Schibsted-eide avisene har opplag på henholdsvis 225.981 aviser og 188.354 aviser.

Størst fremgang har ukeavisen Morgenbladet. Avisen øker opplaget med 2.240 til 28.605 aviser. Neste på listen er Klassekampen som vokser med 963 eksemplarer til 16.353 aviser. Dag og Tid øker med 403 eksemplarer til 9.132 aviser mens Dagens Næringsliv øker 294 aviser til et opplag på 82.889 eksemplarer og puster dermed Dagbladet i nakken om å være landets tredje største avis.