Bli med på å lage urban utviklingspolitikk!

25. april kan din organisasjon bidra med innspill til den nye urbane agendaen som skal vedtas til høsten. Bli med og benytt denne unike anledningen til å utforme en viktig del av fremtiden.

I OKTOBER VEDTAR FN EN NY URBAN AGENDA (HABITAT III). «HABITAT NORGE» I SAMARBEID MED UTENRIKSDEPARTEMENTET INVITERER TIL «URBAN KUNNSKAPS OG POLITIKK KONFERANSE», OSLO 25. APRIL. VÆR MED OG LAG URBAN UTVIKLINGSPOLITIKK. MELD DEG PÅ KONFERANSEN. www.habitat-norge.org

Dette er utgangspunktet:

- Norge mangler en urban utviklings, utenriks- og næringslivspolitikk;           

- Stortinget/Utenrikskomiteen har aldri drøftet implikasjonene av den globale befolkningseksplosjonen i byer       

- Mindre enn 5% av norsk utviklingsbistand går til urban ulikhets- og fattigdomsbekjempelse;

-Norsk kjernestøtten til FNs Bosettingsprogram (UN HABITAT) er mer enn halvert de siste to årene. Støtten til urbane, sosiale bevegelser fjernes. –

- Boligfinansieringsinstitusjoner som prioriterer vanlige mennesker mangler globalt, nasjonalt og lokalt.

- Større norske utviklingsorganisasjoner (NGO’er) prioriterer ikke urban fattigdomsbekjempelse og miljøarbeid.

- De største migrant- og flyktning - utfordringene er i byer i det Globale Sør. 70% av alle voldelige konflikter og kriger utvikler seg her.

 

HER FINNER DU FORELØPIG UTKAST TIL «POLICY STATEMENT» FRA 25 APRIL KONFERANSEN FOR FORBEREDENDE DISKUSJON.

VI TRENGER DINE SYNSPUNKTER OM BYERS UTVIKLING. SEND TIL habitatnorway@gmail.org

 

Dette er utgangspunktet:

  • Antall fattige i verdens slumområder øker og har i 2016 nådd 1 milliard;
  • Kvinnelig husholdledere, barn og ungdom er særlig marginaliserte;
  • Nærmere 50% av verdens slumbefolkning er under 18 år og utgjør en økende sikkerhetsrisiko;
  • Krig, konflikt, katastrofe og vold rammer byer og særlig fattige. Det savnes et internasjonalt humanitært regime som effektivt kan forebygge, behandle og bygge opp igjen.
  • Byer er ansvarlig for ca. 70% av Co2 utslipp og energiforbruk. Gjennom fortetting kan forbruket reduseres vesentlig.
  • Forurensning dreper flere enn malaria, hiv /aids og tuberkulose tilsam-men. Fattigfolk i slumområder er særlig utsatt for epidemier.
  • Bolig- og eiendomsspekulasjon tvinger folk på gata. Det bygges boliger som ingen har råd til eller vil bo i