Brasils utenriksminister til Norge

Brasils utenriksminister, Antonio de Aguiar Patriota, kommer til Norge denne uken. Onsdag 19. juni holder utenriksministeren et foredrag på et arrangement ved Institutt for fredsforskning (PRIO), i regi av PRIO, NorLARNet og NOREF. Ministeren skal snakke om utfordringer ved det multilaterale systemet;  diplomati og reform av Sikkerhetsrådet.

Arrangementet er åpnet for alle, påmelding til PRIO. Mer informasjon her: http://www.prio.no/Events/Event/?x=8173