ATTAC på frammarsj

Den internasjonale organisasjonen ATTAC er på frammarsj og har fått betydelig oppmerksomhet også i norske medier de siste dagene. - Det ville unektelig være merkelig om en verdensomspennende bevegelse mot globaliseringens og liberaliseringens utvekster og for en mer rettferdig global fordeling, ikke skulle vekke interesse også i vårt land, skrev Arbeiderpartiets Hallvard Bakke i Dagsavisen sist mandag.

Siden bevegelsen startet i Frankrike i 1998 har den spredd seg til omkring 20 land, senest til Sverige. Attac Frankrike har nå over 30 000 medlemmer, blant dem et tusentalls små og store organisasjonar av alle typer (fagforeninger, frivillige organisasjoner, tidsskrifter m.v). Attac-familien blir stadig større, også utenfor Europa. I Afrika er Attac Kamerun kommet til i 2000, i Latin-Amerika bl.a. Attac Chile og Attac Uruguay. I Danmark er debatten i gang om opprettelse av en nasjonal forening og i Norge har Framtiden i våre hender (FIVH) varslet at de tar sikte på å slutte seg til.

Skatt på valutatransaksjoner, mm

Det fremste målet til ATTAC (Action pour une Taxation des Transactions financièrs pour l'Aide aux Citoyens) er innføring av skatt på valutatransaksjoner, men bevgelsen arbeider også med avskaffelse av skatteparadiser, sletting av de fattige landenes gjeld og stans i de store pensjonsfondenes aksjespekulasjon.

Klikk på logoen for å se ATTACs internasjonale nettside

Vil vi få en ATTAC-bevegelse også i Norge? Bondevik-regjeringen gikk mot en Tobin-skatt, mens Stoltenberg-regjeringen støtter tanken. Det ville unektelig være merkelig om en verdensomspennende bevegelse mot globaliseringens og liberaliseringens utvekster og for en mer rettferdig global fordeling, ikke skulle vekke interesse også i vårt land.
Hallvard Bakke i Dagsavisen 15. januar 2001

Mediedekning i Norge siste uke

Medieomtalen av ATTAC i norske aviser den siste uken omfatter bl.a.:

De politiske partiene om skatt på valutatransaksjoner

De politiske partiene i Norge utformer nå sine valgprogrammer for neste stortingsperiode fram mot storingsvalget til høsten. En oversikt over hva de ulike partienes programutkast sier om skatt på valutatransaksjoner (Tobin-skatt) finner du her: De politiske partienes programforslag (2001-2005)

Mer informasjon om ATTAC

Omfattende nettsider på norsk om ATTAC finnes allerede, se: ATTAC

Ytterilgere informasjon finnes bl.a. på nettsidene Tobinskat - Attac hos Mellomfolkelig Samvirke i Danmark, med lenker til andre nettkilder om skatt på valutatransaksjoner.


Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.