Mosambik vant over Verdensbanken i kampen om cashewnøttene

Mosambik har nå lagt ned forbud mot eksport av rå cashewnøtter. Dermed er en fem år lang kamp med Verdensbanken og Det internasjonale valutafondet (IMF) avsluttet, etter at cashewnøttindustrien i 1995 ble privatisert etter krav fra Verdensbanken.

Samtidig har IMF tillatt Mosambik å beskytte sin ekspanderende sukkerindustri etter at IMF-direktørene overkjørte sin egen stab, i følge Mosambik-kjenneren Joseph Hanlon, se: Hanlon: IMF relents on cashew and sugar (30.1.01). At Mosambik nå gis tillatelse til å beskytte sine to viktigste jordbruksindustrier (cashew og sukker) innebærer en oppsiktsvekkende kuvending fra de to internasjonale finansinstitusjonene.

Cashew og makt: Mosambik vs Verdensbanken

Cashewnøttene ble et symbol på tankeløs liberalisering da Verdensbanken i 1995 tvang Mosambik til å åpne for ubegrenset eksport av rå cashewnøtter til India. Verdensbanken argumenterte med at produsentene ville oppnå bedre priser på det frie markedet. Men det skjedde ikke. India tvang prisene ned og førte til at nærmere 10000 arbeidere - halvparten kvinner - ble arbeidsløse. For mer bakgrunnsinformasjon, se: Cashew - kampen i et nøtteskall (Joseph Hanlon i 3. verdenmagasinet X 1/98).

Liberalisering med norsk støtte

I slutten av 1995 - etter at Verdensbanken og IMF hadde tvunget ugjennom en rekke liberaliseringstiltak i Mosambik - mente flere større givere (FN, USA, EU, Nederland og Storbritannia) at IMF hadde gått for langt. De skrev en erklæring som forsiktig, men åpent kritiserte IMF. Ifølge Norwegian aid for peace, reconciliation and rehabilitation in Mozambique (UD - Evalueringsrapport 4.97) ble imidlertid den norske (NORAD) sjefen på ambassaden i Maputo instruert av Utenriksdepartementet om å ikke skrive under på erklæringen (ifølge Cashew - kampen i et nøtteskall , Joseph Hanlon i 3. verdenmagasinet X 1/98) .

Lysere framtid?

- Vi har akkurat avsluttet et mørkt år for cashew-sektoren, sa generalsekretær Boaventura Mondlane i Cashew-arbeidernes forening (SIMTIC) til Maputo-avisen "Noticias" den 20. januar, i en kommentar til at nesten 6000 casew-arbeider mistet jobben i 2000 (se: Most cashew workes now unemployed ) . Nå kan det være at framtiden for cashew-industrien likevel blir lysere.

For mer bakgrunnsinformasjon om Verdensbanken og IMF, se:


Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.