Oljefondet: Kampanje for etiske retningslinjer

Forum for utvikling og miljø (ForUM) starter nå en kampanje for etiske retningslinjer for oljefondet: "Vi aksepterer ikke at vår velferd bygger på undertrykking og lemlesting av andre. Det er på høy tid at regjeringen våger å utarbeide generelle etiske retningslinjer når det gjelder forvaltningen av Oljefondet."

- I motsetning til mer enn 10 prosent av de private investeringene som foretas over Wall Street, finnes det ingen etiske retningslinjer for oljefondsinvesteringer, heter det i en pressemelding fra ForUM om oljefond-kampanjen , som omfatter både postkort-aksjon og underskriftsaksjon .

Ønsker vår regjering profitt for enhver pris?, er spørsmålet som stilles på postkortet fra ForUM, som du finner på "Kort Sagt"-hyllene på serveringssteder i de største byene i juleukene i år.

Uttrekningsmekanisme ikke nok

Stor oppmerksomhet omkring oljefondets investeringer tidligere i år - bl.a. i kjølvannet av Verdikommisjonens rapport og SVs rapport om at oljefondet hadde investert i selskap som produserte landminer - ført til at regjeringen Stoltenberg midt i valgkampen tok initiativ til opprettelse av en uttrekningsmekanisme . Uttrekningsmekanismen, som er en del av Finansdepartementets forskrifter for forvaltning av oljefondet, skal gjøre det mulig å trekke ut investeringer som strider mot våre folkerettslige forpliktelser.
- Dette er ikke tilstrekkelig for å sikre en forvaltning som er sosialt og miljømessig forsvarlig, heter det i pressemeldingen fra ForUM.
- Uttrekksmekanismens begrensninger fikk vi demonstrert da finansministeren nylig slo fast at produksjon av klasebomber, som har mange likehetstrekk med landminer, ikke omfattes av forskriftene.

Aktuelle nettressurser:

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.