Pålitelig statistikk om fattigdom?

Verdensbanken har lansert nye nettsider med statistikk om fattigdom: Global Poverty Monitoring Home Page (hjemmesiden for overvåking av global fattigdom). Vanlig benyttet statstikk om fattigdom blir dermed gjort lett tilgjengelig, men kan vi stole på den?

Øker verdens fattigdom i omfang og dybde? Øker inntektsforskjeller dersom gjennomsnittlig levestandard økes? Hvor stor er de fattiges andel når den gjennomsnittlige levestandarden økes? Slike spørsmål blir ofte stilt, men Verdensbanken medgir at det er vanskelig å svare.

Ekspertene strides

I Artikkelen How did the world's poorest fare in the 1990s? (Hvordan gikk det med verdens fattigste i 1990-åra?) redegjør Verdensbankens Shaohua Chen og Martin Ravallion for den metodologien Verdensbanken benytter. De peker på følgende to hovedårsaker til den skuffende fattigdomsstatistikken:

"For lite økonomisk vekst i mange av de fattigste landene og vedvarende ulikheter som hindret de fattige i å ta del i den veksten som skjedde."

Michel Chossudovsky , professor i økonomi ved Universitetet i Ottawa, skrev i 1999 artikkelen Global falskhet - hvordan Verdensbanken og UNDP fordreier tall om global fattigdom . Han skriver bl.a. at

"Det økende nivået av global fattigdom som skyldes makroøkonomiske reformer blir stadig benektet av G7-regjeringer og internasjonale institusjoner (herunder Verdensbanken og IMF); den sosiale virkelighet blir skjult, offisielle statistikker manipulert og økonomiske begreper snudd opp-ned."

Ekspertene strides ikke bare om tall, men også forståelsen av dem og årsakene til fattigdommen, se også NUPI-rapport: Globalisering og ulikhet .

For ytterligere informasjon, se:


Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.