Status for gjeldsslettearbeidet

Gjeldssletteaktivister og -nettverk i Nord og Sør gjør opp status etter at "jubelåret" 2000 er over. - Verden vil aldri bli den samme igjen, er tittelen på en fersk rapport fra Jubilee 2000, mens sør-nettverkene mobiliserer til videre kamp. Nå foreligger dokumentene fra konferansen Dakar 2000.

- Avvis gjeld og strukturtilpasning

Gjeldsnettverk i Sør gjentok på konferansen Dakar 2000: Fra motstand til alternativer 14-17 desember i Dakar (Senegal) kravet om total og betingelsesløs sletting av gjeld og opphør av strukturtilapsningsprogrammene (SAP(PRSP), se Afrikansk mobilisering mot gjeld . Samtidig krever erklæringen fra Dakar også at statssjefene i Afrika og den tredje verden avviser gjeld og strukturtilpasningsprogrammer (SAP) og at det etableres en front for å kunne stå imot det press og de sanksjoner en slik politikk vil føre til.

Mer enn 300 mennesker fra over 30 land deltok på konferansen Dakar 2000.

- Ingen varig løsning

Rapporten fra det internasjonale gjeldsslettenettverket Jubilee 2000 konkluderer bl.a. med at " Vi har ikke skapt en varig løsning på gjeldskrise " og at " Vi har ikke skiftet den strukturelle urett som tillater kreditorer å dominere internasjonal finans ".

På den positive siden konkluderer rapporten med at

"Vi har lyktes i få til en del skikkelig gjeldslette, forandre den offentlig opinion på dette området, samle en bredere støtte enn vi noen gang har sett tidligere, utvikle ny nord/sør-solidaritet, hjelpe sørs stemmer i å bli hørt og slått verdenserkorden for den størte underskriftskampanjen i verdenshistorien."

For nærmere informasjon, se:

For mer bakgrunnsinformasjon, se:


Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.