Verdens sosiale forum utfordrer økonomisk forum

25-30 januar samles kritikere av dagens økonomiske globalisering til World Social Forum (Verdens sosiale forum) i Porto Alegre i Brasil. Samlingen skjer paralelt med at finans- og næringslivsledere, topp-politikere, ledere fra Verdensbanken, IMF og WTO og andre representanter for den globale økonomiske eliten møtes til sitt årlige World Economic Forum (Verdens økonomiske forum) i Davos.

Verdens sosiale forum gjennomføres i år for første gang, men planlegges som et årlig arrangement i årene framover. Målsettingen er bl.a. å utgjøre en arena for å bygge økonomiske alternativer, utveksle erfaringer og bygge allianser mellom frivillige organisasjoner, fagforeninger og sosiale bevegelser i Nord og Sør. Det vil også være en anledning til å utvikle konkrete folkeopplysningsprosjekter og å mobilisere det sivile samfunn internasjonalt.

Motvekt til World Economic Forum i Davos

Forumet er et resultat av den økende motstanden mot dagens økonomiske globalisering og arrangeres paralelt med World Economic Forum, som siden 1971 har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av den neo-liberale økonomiske politikken som har preget utviklingen av verdenssamfunnet siden avslutningen av Den kalde krigen..

I sitt foredrag Globalisering - Vinnere og tapere sier historiker Tore Linné Eriksen følgende om World Economic Forum i Davos:

Innenfor rammen av den eksisterende verdensøkonomien skapes det enorm vekst og rikdom for dem som har vært heldige med geografisk tilhørighet og sosial klasse. De mest opplagte vinnerne er de nærmere 3000 personene som hvert år setter hverandre i stevne under et globalt toppmøte - kjent som World Economic Forum - i Davos i Sveits. (Blant de store attraksjonene på denne globale møteplassen i februar 2000 var Bill Clinton og Bill Gates). På dette fasjonable vintersportsstedet arrangeres et slags verdensmesterskap for de mektigste konsernledere og finansakrobater, supplert med utvalgte politikere, mediefolk og moteriktige akademikere. Det er påfallende hvor mange av debutantene i de siste åra som er nyrike internettaksjonærer, noe som for enkelte kan være en kortvarig glede. Her kan vi altså tale om de globale strateger eller de nye kosmopolitter, de som hever seg over det territorielle eller det provinsielle, de som produserer der det er billigst, bor der det er mest praktisk og betaler skatt der prosenten er lavest (hvis de da ikke nøyer seg med å være virtuelle skatteytere med postboks på Cayman Islands). De utøver en - i bokstavelig forstand - grenseløs makt, men uten å stå til ansvar for andre enn sine aksjonærer. Det heter ofte at de har opphevd avstander i tid og rom, de er det som ordglade sosiologer beskriver som stedpolygame. Det betyr ikke at de er stedløse, men at de er mange steder: Styrerom, på TV-skjermen, på universiteter, på flyplasser og i Davos.

Berge Furre: Løfterikt

Fra Norge vil bl.a. teologiprofessor Berge Furre delta, som representant fra Forum for utvikling og miljø . I et intervju med Aftenposten 7. januar - Opprørerne mot verdens pengemakt: Lager forum for en rettferdig fordeling - sa Furre bl.a.:

- Bakgrunnen er det som skjedde i Seattle, Nice og Praha (se: Aktuelt og nyheter: Refleksjoner over globaliseringsåret 2000 ) . Poenget er å samle grasrotorganisasjoner til en diskusjon om å utvikle alternativer til den globaliseringen en ser. I dag mister politikerne taket på utviklingen, og de flernasjonale giganter overtar og gjør markedene til sin lekeplass. Arrangørene vil skape et forum for å arbeide med alternativer med utgangspunkt i menneskerettigheter, rettferdig fordeling og demokrati. Det er et forsøk på å gjenreise drømmen om en bedre verden, sier Furre.

NGO-kampanje krever demokratisk styring

Verdens økonomiske forum i Davos følges også nøye av kampanjen The Public Eye on Davos , som er et samarbeidsinitiativ blant en rekke frivillige organisasjoner (NGOs). Kampanjen vil arrangere et konferanse i Davos , som bl.a. vil drøfte spørsmål knyttet til global styring. Kampanjen forbereder også en felles uttalelse om Verdens økonomiske forum, som bl.a. vil kreve at " alle styringsstrukturer nasjonalt og internasjonalt må bygge på åpenhet, ansvarlighet og demokratiske prinsipper. Diskusjoner og beslutninger som har betydning for den almenne offentlighet må skje i fora som følger disse prinsippene. "

(Tilslutning til felles uttalelse om Davos - NGO Statement on Davos - må skje innen 21. januar. Interesserte organisasjoner kan få uttelelsen ved henvendelse til rorg@rorg.no )

Følg med - på Internett

Aktuelle lenker:

Se også:

Norsk deltakelse

Fra Norge deltar følgende på World Social Forum i Porto Alegre, Brasil:

Aksel Nærstad - anarstad@online.no
Asbjørn Wahl - asbjorn.wahl@nkf.no
Berge Furre - berge.furre@teologi.uio.no
Elsa Døhlie - dohlie@dis.no
Helene Bank - bank@dis.no
Peder Martin Lysestøl - pml@ahs.hist.no
Per I. Mathisen - Per.Inge.Mathisen@idi.ntnu.no
Dag Seierstad - dag.seierstad@c2i.net


Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.