Regjeringen tviholder på uetiske retningslinjer for oljefondet

Dagbladet har de siste dagene rapportert om oljefondets investeringer i "verstingselskaper" og i går kom tidligere olje- og energiminister Marit Arnstad men en oppfordring til regjeringen om å trekke ut oljefondets investeringer i Burma. I revidert nasjonalbudsjett for 2002 tviholder likevel regjeringen - som en slags omvendt verdikommisjon - på at den uetiske forvaltningen av oljefondet i all hovedsak skal fortsette.

- Dette er en moralsk kollaps for Bondevik, sier stortingspolitiker Øystein Djupedal (SV) til Dagbladet i dag. - Regjeringen er feig og holdningsløs, sier Åslaug Haga (Sp).

- Svært vanskelig å praktisere

Etter at det i begynnelsen av april ble kjent at oljefondet hadde investert i produksjon av klasebomber, som Norge mener bør forbys, offentliggjorde regjeringen et notat fra det regjeringsoppnevnte folkerettsrådet. Rådet ble opprettet i forbindelse med etablering av den såkalte uttrekksmekanismen , som gjør det mulig å trekke tilbake investeringer dersom det viser seg at disse er i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. Det framgikk imidlertid av notatet at investeringer i produksjon av klasebomber neppe var i strid med Norges folkerettslige forpliktelser (se Oljefondet: investeringer i produksjon av klasebomber ikke i strid med Norges folkerettslige forpliktelser , Aktuelt 12.4.02). Til Nettavisen sa finansminister Foss den gangen at han ville vurdere å innføre etiske retningslinjer.

I revidert nasjonalbudsjett for 2002, som ble lagt fram i går, redegjør regjeringen for uttrekksmekanismen og sine vurderinger av notatet fra folkerettsrådet. Regjeringen omtaler også et forslag fra Stortingsrepresentant Øystein Djupedal (i brev av 12. april 2002 til Statsministeren) om å endre forskriften for forvaltning av Statens petroleumsfond slik at Finansdepartementet også kan endre fondets investeringsmuligheter ved å utelukke selskaper med virksomhet som "kan være i strid med offisiell norsk utenrikspolitikk".

Regjeringens konklusjon er klar:

Regjeringen mener på denne bakgrunn at man må være varsom med å etablere regler om å utelukke selskaper fra Petroleumsfondet løsrevet fra folkeretten. Slike retningslinjer vil være svært vanskelig å praktisere. Det vil ikke være mulig å finne klart avgrensede og objektive kriterier, og eventuelle beslutninger ville i stor grad måtte baseres på skjønn. Slike regler ville videre lett medføre inkonsistens i forhold til annen statlig virksomhet. Uansett hva slags kriterier man skulle velge, vil det kunne trekkes fram kritikkverdige forhold som angår enkeltbedrifter i fondets portefølje. Regjeringen vil på dette grunnlag holde fast på at uttrekksmekanismen for Petroleumsfondet skal være forankret i våre folkerettslige forpliktelser.

Utrekksmekanismen vil gjøre det mulig å trekke ut investeringer i selskaper som er involvert i produksjon av landminer, barnearbeid eller seksuell utnyttelse av barn. Regjeringen tviholder dermed - som en slags omvendt verdikommisjon - på at den uetiske forvaltningen av oljefondet i all hovedsak skal fortsette.

Aktuelle nettressurser:
 • Statens petroleumsfond og Norges folkerettslige forpliktelser , Pressemelding fra Finansdepartemenet 7.5.02
 • Utdrag fra St.meld.nr.2 (2201-2002)
  Revidert Nasjonalbudsjett 2002 - Om uttrekksmekanismen
 • - En moralsk kollaps, Bondevik , Dagbladet 8.5.02
  Oljefondet skal ikke lenger tjene på selskaper som utnytter barns arbeidskraft. Men regjeringen vil ikke ut av selskaper som driver med tvangsarbeid eller bygger våpenfabrikker for Burma.
 • Oljefondet , leder i Dagbladet 7.5.02
  Per-Kristian Foss hevder at det er umulig å innføre etiske retningslinjer for fondet. Men Sjunde AP-fonden i Sverige har klart det. Også Porsgrunn kommune unngår uetiske investeringer med sitt fond. Oljefondet er et av Europas største. Mange vil ta hånd om det. Derfor klarer nok fondsforvalterne å gjøre akkurat det regjeringen ber dem om. Det hele er et politisk, ikke et praktisk, spørsmål.
 • Arnstad ber Foss trekke oljepenger ut av Burma , Aftenposten 7.5.02
  - Det er viktigere enn noen gang å bruke økonomiske våpen mot Burma, sier tidligere olje- og energiminister Marit Arnstad.
 • Dette gjør deg rik , Dagbladet 5.5.02
  Nedhogging av regnskog. Gigantiske oljeutslipp i havet. Giftlekkasjer som dreper. PCB-forurensing. Atomkraftverk som lekker. Det meste miljøvernminister Børge Brende kjemper imot, tjener den norske regjeringen penger på - gjennom Oljefondet.
 • Finansierer død og fordervelse , Dagbladet Magasinet, 4.5.02
  Gjennom oljefondet bidrar Norge til barnearbeid, slavearbeid, samt produksjon av landminer - og atomvåpen.

Mer informasjon om oljefondet og etikk, se:


Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.