Valutakurser og børsfall har svekket oljefondet med 10 bistandsbudsjetter!

Til tross for at det norske oljefondet hittil i år har blitt tilført 115 milliarder kroner av statens oljeinntekter, så har verdien av fondet sunket fra 613,7 milliarder ved årsskiftet til 603,6 milliarder ved utgangen av 3 kvartal. Fall på verdens verdipapirmarkeder og sterk kronekurs har svekket oljefondet med hele 125,2 milliarder kroner, et beløp tilsvarende nesten 10 bistandsbudsjetter!

Dette går fram av kvartalsrapporten for oljefondet, som ble lagt fram av Norges Bank i dag, se pressemelding: Avkastning -5,1 prosent på Petroleumsfondet i tredje kvartal . - Man må tilbake til den første oljekrisen i 1973-74 for å finne et kvartal med tilsvarende sterkt fall i de globale aksjemarkedene, sier Norges Bank.

Enorme summer - i en verden av fattigdom

Oljefondets kvartalsrapport viser hvordan Norges Bank og verdens børs- og valutamarkeder, boltrer seg med enorme summer i en verden av fattigdom. Verdifallet hittil i år, på 125,2 milliarder kroner, er et beløp som tilsvarer omtrent to månedsinntekter for den fattigste halvparten av befolkning i Afrika sør for Sahara (se regnestykket nedenfor) eller bruttonasjonalproduktet (BNP) i land som Guatemala, Tanzania eller Sri Lanka. Tross store tap i inneværende år er verdien av det norske oljefondet fortsatt på størrelse med samlet bistand fra OECD-landene til de fattige landene!

Regnestykket:
125,2 milliarder kroner tilsvarer omtrent 17 milliarder dollar (1 US dollar = 7.5 NOK). I følge de siste tallene fra Verdensbanken (1998) hadde 46% av befolkningen i Afrika sør for Sahara (290 millioner mennesker) en inntekt på under 1 US dollar om dagen. 17 milliarder dollar tilsvarer dermed inntekten til disse ekstremt fattige menneskene (hvis vi antar at deres inntekt er 1 US dollar om dagen) i omlag 2 måneder - 17:0,29=58dager.

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.