8. mars 2017: Kvinners rettigheter i revers?

FNs bærekraftsmål forutsetter økt likestilling og på årets kvinnedag var advarselen fra FNs nye generalsekretær, António Guterres, samstemt med kvinnevegelsens: I disse urolige tider, når vår verden blir mer uforutsigbar og kaotisk, reduseres, begrenses og reverseres kvinners og jenters rettigheter. 8. mars ble det feiret og protestert, demonstrert og fremmet krav i den videre kampen for kvinners rettigheter og likestilling verden over.

- Det har aldri vært bedre å bli født som kvinne enn i våre dager, lyder innledningen til BBCs dokumentarserie om kvinnenes historie , som denne uka vises på NRK. Dagsavisen har, sammen med daglig leder i Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS), Gro Lindstad , sett på " kvinneseirene som gir håp " og innledet slik 8. mars:

"Flere jenter og kvinner i jobb og skole. Seire for kvinner i krig og konflikt. Her er et knippe av framskrittene i kampen for kvinners rettigheter."

I følge den årlige "kjønnsforskjellsindeksen" fra Verdens økonomisk forum er det Island som leder " verdensmesterskapet i likestilling " og på Island benyttet regjeringen kvinnedagen i går til å fremme forslag som kan gjøre Island til det første landet i verden med lovfestet likelønn . Det var også et tema som FNs kvinneorganisasjon (UN Women) satt fokus på foran årets kvinnedag og preget oppsummeringen av dagen i den britiske avisa The Guardian :

"Kvinner stenger skoler, okkuperer bondegårder og går til streik."

Her hjemme ble det blant annet marsjert mot "munnkurvregelen" (Trumps ordre om å stanse støtten til helseorganisasjoner som også informerer om abort), som i følge International Planned Parenthood Federation (IPPF) kan få dramatiske følger , og regjeringen benyttet anledningen til å legge fram en handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse .

Året som gikk bekreftet forøvrig at "kvinnehistorien er preget av frem- og tilbakegang", slik historiker Amanda Foreman påpeker i BBCs dokumentarserie. Hun mener dessuten at:

"En kultur kan vurderes etter hvordan den behandler kvinner og om kvinner har myndighet, makt og medbestemmelsesrett."

- Ingen bærekraft uten likestilling

Til tross for fremskritt på mange fronter siden FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995 er det langt igjen til det målet som verdenssamfunnet nå har gjentatt gjennom FNs bærekraftsmål 5 :

"Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling."

Etter at bærekraftsmålene ble vedtatt i FN i 2015 hadde to medlemmer av FNs generalsekretærs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, vår egen statsminister Erna Solberg (H) og Graça Machel , enke etter Sør-Afrikas tidligere president Nelson Mandela og nå leder Foundation of Community Development i Mosambik , et klart budskap til verden på 8. mars i fjor:

"Ingen bærekraft uten økt likestilling."

Utfordringene er mange og Gro Lindstad (FOKUS) fremhevet i går disse utfordringene overfor Bistandsaktuelt :

 • Økonomiske rettigheter. En undersøkelse viser at av 173 undersøkte land har 155 minst en lovbestemmelse som diskriminerer kvinner. Det gjelder alt fra rett til egne identitetspapirer, lov til å åpne egen bankkonto, rett til å starte eget firma, til arverett og rett til eiendom. (Verdensbanken, Women, Business and the Law 2016)
 • Vold. Hver fjerde kvinne i verden er blitt utsatt for vold. Det er store begrensninger i mange land når det gjelder rettslig forfølgelse, hjelp på krisesentre og beskyttelse mot kjønnslemlestelse, menneskehandel og prostitusjon.
 • Politisk deltagelse. I overkant av 20 prosent av verdens parlamentarikere er kvinner. Forsetter utviklingen i samme tempo vil vi ikke oppnå 50 prosent kvinnelig representasjon før om 100 år.

Og i et innlegg i Dagsavisen spilte Marianne Kopstad Floeng (FIVAS) inn noen "tørre fakta" om vann og kvinnekamp, som hun utdypet slik:

"I Papua Ny-Guinea og Tsjad, for eksempel, er et av utgangspunktene for kvinnekampen noe så selvfølgelig og grunnleggende som tilgang til vann. For det er kvinner som bærer den tyngste byrden av verdens vannmangel, ettersom det er kvinnene som fra naturens side har størst behov for vann. Vi kan jo selv bare prøve å forestille oss hvordan det ville vært å ha mensen, fullføre et svangerskap eller en fødsel uten tilgang til vann, men dette er realiteten for en hel haug kvinner der ute."

Årets kvinnedag ble imidlertid markert mot et dystert bakteppe på flere måter.

– Vi ser et globalt tilbakeslag for kvinners rettigheter

– Vi ser et globalt tilbakeslag for kvinners rettigheter, sa professor Cathrine Holst ved Universitetet i Oslo til Aftenposten på årets kvinnedag og viste blant annet til oppfølgingen av kvinnekonferansen i Beijing i 1995 på Beijing+20 i 2015 :

"Sluttdokumentet etter konferansen er uforpliktende og retningsløst. En allianse av konservative, muslimske stater, Russland, Vatikanet og kristienkonservative sørget for det. Russland gikk for eksempel systematisk inn for å erstatte «kvinners rettigheter» med «vern av familien»."

I en kommentar i Dagbladet var tilbakeslag i kampen for kvinners rettigheter også budskapet fra FNs nye generalsekretær, António Guterres :

"Historisk ubalanserte maktrelasjoner mellom menn og kvinner, forverret av voksende forskjeller mellom og innad i samfunn og land, fører til mer diskriminering av kvinner og jenter. Rundt om i verden blir tradisjoner, kulturelle verdier og religion misbrukt for å begrense kvinners rettigheter, for å forskanse sexisme og forsvare kvinnefiendtlige praksiser."

Også FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein , mente at vi nå ser et tilbakeslag mot kvinners rettigheter i alt for mange land og pekte på at det rammer oss alle. Hun advarte slik:

"Vi må være våkne - de fremskritt som er oppnådd gjennom de senere tiårene er skjøre og bør på ingen måte tas for gitt."

- Kvinners rett til å bestemme over egen kropp og ta egne avgjørelser truer gammeldagse rollemønstre og strukturer, forklarte Lindstad (FOKUS) til Bistandsaktuelt og fikk støtte fra Thora Holter i Kirkens Nødhjelp (KN):

"I bunn og grunn handler det om makt og kontroll, ofte begrunnet med bestemte tolkninger av religion og tradisjon."

Og slike forhold utgjør mye av utgangspunktet for at det fortsatt er behov for en kvinnedag.

- 8.mars er julekveld for oss som setter kvinnesak foran det meste, skrev billed- og performancekunstner Tonje Gjevjon i en kommentar i Dagbladet i går og innledet slik:

"Det er i 8.mars-toget vi samles om de store viktige sakene; Selvbestemt abort, ja til lik lønn for likt arbeid, ja til sexkjøploven, nei til surrogati, nei til kommersialisering av kvinnekroppen, nei til kjønnslemlestelse og nei til alle kvinnediskriminerende holdninger og adferd uansett hvilken fuckings religion eller kultur det kommer fra."

2016: Kvinner likevel ikke til topps i FN og USA

Mange hadde håpet at året som gikk for første gang skulle bringer kvinner inn i to av verdens viktigste posisjoner, som generalsekretær i FN etter Ban Ki-moon og president i USA etter Barrack Obama . Slik gikk det ikke.

- En tapt mulighet, mente Dagsavisen på lederplass da det ble klart at FNs nye generalsekretær ble en mann, António Guterres , og Dagbladets kommentator, Vegard Kristiansen Kvaale , karakteriserte det i en en kommentar som "stormaktenes balletak" og innledet slik:

"Mange regnet med at den neste FN-sjefen skulle bli en kvinne fra Øst-Europa. Slik går det ikke når verdensorganisasjonens fem stormakter får bestemme."

IPS benytter årets kvinnedag til å se på FNs forhold til kvinner og innleder slik:

"FN blir ofte beskyldt for å preke likestilling og kvinners rettigheter til verden utenfor, samtidig som organisasjonen svikter stort i arbidet med å praktisere det de preker i sin egen politiske bakgård."

For likestilling og kvinners rettigheter var nok likevel utfallet av presidentvalget i USA betydelig mer dramtatisk.

Blant de som håpet at Hillary Clinton skulle " knuse glasstaket " i forbindelse med presidentvalget i USA sist høst var Norges tidligere og første kvinnelige statsminister, Gro Harlem Brundtland , og Dagbladets Marie Simonsen " krysset fingrene " for Hillary.

- I natt kan en kvinne bli verdens mektigste, skrev VG på lederplass om "historiske Hillary" og utdypet det blant annet slik:

"Som USAs førstedame, mens ektemannen Bill Clinton var president, trosset hun den utenrikspolitiske makteliten i USA og holdt sin historiske tale på kvinnekonferansen i Beijing: «Menneskerettigheter er kvinners rettigheter. Og kvinners rettigheter er menneskerettigheter.» Uttalelsen var revolusjonerende den gangen. I dag er det en selvfølge."

Etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA er det kanskje ikke en selvfølge likevel?

- Det som skremmer er de titalls millionene som stemte på en rasistisk og sexistisk mann. De kan ha stemt mot status quo, men de har samtidig godtatt grov sexisme, rasisme og homofobi, skrev VGs kommentator Shazia Sarwar etter at Hillary tapte valget og konkluderte slik:

"I altfor lang tid har vi tatt rettigheter som likestilling, pressefrihet og likebehandling for gitt. Når pendelen nå snur, må vi brette opp ermene. Hver og en av oss. Det skylder vi våre barn. Rettigheter består ikke, om vi ikke kjemper for dem. Hver eneste dag. Og særlig nå."

Og mange brettet opp ermene. 21. januar ble det arrangert " kvinnemarsj " over hele verden. I følge NRK nyheter ble det arrangert marsjer i 673 byer i 81 land og NRKs Gro Holm kommenterte oppslutningen slik fra Washington:

"Dette vil være en av de største demonstrasjonene i historien her i Washington DC."

- De massive kvinnemarsjene 21. januar kan markere begynnelsen på en ny bølge av militant feministisk kamp, mente 8 feministiske aktivister i et innlegg i the Guardian 6. februar og spurte: "Men hva skal dens program bli?"

Det gjenstår å se, men foran årets 8. mars kunne avisa Klassekampen rapportere at:

"'Pussy-luene' fra januar­marsjene er med når kvinner i USA markerer 8. mars med kvinnestreik. Også i over 30 andre land avholdes kvinnestreiker."

Kampen mot "munnkurvregelen"

Noe av det første USAs nyvalgte president, Donald Trump , gjorde etter innsettelsen i januar var å gjeninnføre regelen om at amerikanske bistandspenger ikke kan brukes til utenlandske organisasjoner som tilbyr eller gir informasjon om trygge aborter. FOKUS og CARE Norge reagerte raskt med følgende krav :

"Norge må øke støtten til helsetjenester for kvinner når USA nå kutter støtten til organisasjoner som utfører eller gir informasjon om trygge aborter."

Vårt Land kunne rapportere at Kirkens Nødhjelp måtte gå noen runder med seg selv i denne saken, men konkluderte med å be KrF kjempe for abort og Kjell Erik Øye i Plan var klar i sitt syn i en kommentar i Dagbladet:

"USAs struping av midler til organisasjoner som gir opplysning om abort er et stort tilbakeskritt for den globale fremgangen i arbeidet med å sikre jenter og kvinners helse, rettigheter og likestilling."

- Norge må vise mer lederskap for kvinners rett til abort, mente Anniken Huitfeldt (Ap) da 40 land møttes sist uke for å demme opp for Trumps abortkutt, men statssekretær i UD, Laila Bohkari , avviste kritikken:

"Det er overraskende at Huitfeldt ikke har fått med seg at Norge er en av de største pådriverne og et av de land som gir mest midler til seksuell og reproduktiv helse globalt. Vi støtter fullt ut «She Decides»-initiativet og har hatt tett kontakt med Nederland og de andre arrangørlandene i forberedelsene til denne konferansen. Den nederlandske utviklingsministeren Ploumen har eksplisitt takket utenriksminister Børge Brende for Norges støtte."

- Dette er en god begynnelse, men det må legges mer på bordet, het det i en felles uttalelse fra ledere Sex og Politikk, CARE Norge, FOKUS, FRI, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Plan International Norge og SAIH.

Og kamp mot "munnkurvregelen", som ble karakterisert som " et stort tilbakeskritt for kvinner " av blant andre menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch , sto sentralt mange steder på kvinnedagen.

Norsk handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

I en kronikk i VG før jul kom det klar melding fra Marte Gerhardsen i tankesmien Agenda:

"Kvinnebevegelsen har sviktet minoritetskvinner. Nå må vi ta et oppgjør med unnvikelsen og inkludere også minoriteter i likestillingskampen"

- Hvem har sviktet?, spurte

"Kjære Marte Gerhardsen, «spark» oppover mot eliten og ikke bortover og nedover."

- Jeg forstår at ordet «sviktet» provoserer, men det var først og fremst ment som en historisk referanse, svarer Gerhardsen og utdyper slik:

"Utgangspunktet for kronikken var Deeyah Khans historie. Som ung popartist ble hun forfulgt fra sitt eget miljø. Hun fikk støtte fra egen familie, men følte at alle andre sviktet. Hun spør om hun ikke var norsk nok for oss som ellers var opptatt av likestilling og kvinners rettigheter."

Slike temaer har også blitt satt på dagsorden i forkant kvinnedagen, der ikke minst "de skamløse jentene" har fått mye oppmerksomhet. Det fikk de også på et arrangement i regi av Agenda på 8. mars, der Kadra Youssuf svarte slik på spørsmål om det er det blitt bedre å være minoritetskvinne i dag?:

"Jeg håper det. Patriarkatet vil ikke dø. Det har ikke lyst til å gi fra seg makt, men det står heldigvis mange modige jenter og dytter. De skamløse jentene er ekstremt flinke og vi er mange som står på sidelinja og heier."

- På selveste kvinnedagen skriver vi flerkulturell likestillingshistorie i Norge, innleder Shabana Rehman Gaarder , leder i det nyetablert det antirasistiske rådet Sekulær Feministisk Front (SeFF), i en kommentar på NRK ytring og forklarer hvorfor:

"Vi deltok i parolemøtet i regi av 8. mars-komiteen i Oslo hvor vi stemte inn paroler mot sosial kontroll og æresvold. Det resulterte i at hovedparolen i 8. mars-toget 2017 er «antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur». Denne hovedparolen omfatter de mange kampene som feminister av alle kjønn, og særlig minoriteter kjemper imot."

Og minoritetskvinner var også godt representert da regjeringen la fram sin handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap om kjønnslemlestelse , der statsminister Erna Solberg (H) i sin presentasjon blant annet sa dette:

"Det er en stor utfordring for likestillingen – i Norge og globalt – at kvinner og jenter utsettes for vold i nære relasjoner. Kjønnsbasert vold kan ta mange former, som negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Derfor lanserer regjeringen en ny handlingsplan mot dette. Vi styrker rettsvernet og den forebyggende innsatsen. De som ikke ser noen annen utvei enn å bryte med familien, vil med den nye handlingsplanen få bedre hjelp med å takle et nytt liv."

Lenker til mer mediedekning og -debatt om slike og andre spørsmål knyttet til likestilling og kvinners rettigheter i Norge og verden forøvrig har vi samlet nedenfor.

_______________________________

Aktuelle lenker:

Medieklipp og -debatt:

 • Island først i verden med lovfestet likelønn , NRK nyheter 09.03.17
  Den islandske regjeringen lover at de skal utrydde lønnsgapet mellom menn og kvinner innen 2022.
 • Lærere skulket skolen for å gå i 8. mars-tog , NRK nyheter 09.03.17
  Tusenvis av kvinnelige lærere i USA tok en sykedag for å delta i 8. mars-demonstrasjon for første gang. Susan og Emily synes det er helt greit at mange skoler i USA måtte stenge fordi de ikke kom på jobb.
 • Høyrepopulistene tror på den sterke mann , kommentar av Gina Barstad (Hordaland SV) i Bergens Tidende 09.03.17
  Undertrykkelse av kvinner er ikke bare en uheldig bieffekt av høyrepopulisme, det er en sentral del av den.
 • No Peace, No Pussy , kommentar av Susanne Urban (IKFF) i Bergens Tidende 09.03.17
  På 8. mars: la cupcakes være cupcakes, legg vekk ukeblader og magasiner. Slå av dataspill og filmserier, og kom deg ut. La oss ta det vi måtte ha av omsorgsevner ut i det offentlige. La oss vise omsorg for jorden og den globale familien vi alle er del av. La oss si det høyt og tydelig på 8. mars og før høstens stortingsvalg: Flytt pengene – fra krig til fred!
 • Kvinnedagen: En fest – og en vekker verden over , ABC Nyheter (NTB) 09.03.17
  Kvinnedagen markeres verden over med demonstrasjoner og streiker. Men også med fest, gratisreiser og moteshow mot vold.
 • Fremmer feministisk islam , Vårt Land 09.03.17
  En kvinnekamp pågår fra innsiden av islam, mener forskere.
 • Kvinnedagen verden rundt i 13 bilder , Aftenposten 09.03.17
  I Georgia demonstrerte kvinner for homofiles rettigheter, i Kenya spilte kvinner fotball med FN-sjefen som tilskuer og i Pakistan protesterte kvinner rammet av syreangrep.
 • – Ikke like vanlig å feire kvinnedagen i Somalia som i Norge , NRK nyheter 09.03.17
  – Det er store forskjeller mellom kvinnedagen i Somalia og Norge, sier Samira. I Tromsø er det mange som onsdag feirer en kvinnedag som er litt annerledes enn det de er vant med.
 • - Patriarkatet vil ikke dø, men det står heldigvis mange modige jenter og dytter , Dagbladet 09.03.17
  De skamløse jentene leder an på årets internasjonale kvinnedag.
 • Solberg lover skjerpet innsats mot tvangsekteskap, trusler og vold , Aftenposten (NTB) 09.03.17
  - En av de største utfordringene, i Norge og globalt, er at kvinner og jenter utsettes for vold i nære relasjoner. Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er alvorlige former for en slik kjønnsbasert vold, sier hun.
 • Norge - et resultat av kvinnebevegelsen , kommentar av Tonje Gjevjon i Dagbladet 09.03.17
  Det er i 8.mars-toget vi samles om de store viktige sakene; Selvbestemt abort, ja til lik lønn for likt arbeid, ja til sexkjøploven, nei til surrogati, nei til kommersialisering av kvinnekroppen, nei til kjønnslemlestelse og nei til alle kvinnediskriminerende holdninger og adferd uansett hvilken fuckings religion eller kultur det kommer fra.
 • Det er ubegripelig å si at kvinnekampen må være politisk nøytral , Rameen N. Sheikh (19), Feministisk ansvarlig i Rød Ungdom på Si;D i Aftenposten 09.03.17
  Jeg har virkelig savnet en organisasjon som SeFF helt siden jeg begynte å definere meg som feminist. Jeg var svært positiv til dem frem til jeg leste at både høyre- og venstresiden har gjort sine feil gjennom historien.
 • Kjent fra «Skam» - holdt appell for 10.000 , Dagsavisen 09.03.17
  Sofia N.Srour, kjent som en av samfunnsdebattantene i "De skamløse jentene", holdt appell om parolen "antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur".
 • De viktigste 8.mars-sakene: 18 kvinner svarer , Dagsavisen 09.03.17
  Hva er den viktigste saken for deg på kvinnedagen? Dagsavisen spurte 18 kjente norske kvinner.
 • Med mor med på laget , Dagsavisen 09.03.17
  Dette er damene som knuser mytene om innvandrerkvinner. De deltar i samfunnet og hjelper andre minoritetskvinner med å ta kontroll over eget liv.
 • De vil marsjere mot munnkurv 8. mars , Bistandsaktuelt 08.03.17
  Striden rundt "Munnkurvregelen" viser at internasjonal solidaritet er viktigere enn noen gang når 8. mars skal markeres. Det mener to norske aktivister som står sentralt i arbeidet for kvinners reproduktive helse.
 • Cathrine Holst: – Vi ser et globalt tilbakeslag for kvinners rettigheter , Aftenposten 08.03.17
  Holst mener det er et av mange tegn til et globalt tilbakeslag for kvinners likestilling. Hun har fulgt flere parlamentsdebatter i Polen, Ungarn og andre Øst-Europeiske land der man finner en klar, anti-feministisk tendens.
 • Kvinnekamp - og feiring , lederkommentar i VG 08.03.17
  Det er umulig å tegne et entydig bilde av kvinners situasjon og levekår, både i Norge og i verden for øvrig.
 • Kvinnedagen trengs fortsatt , lederkommentar i Vårt Land (verdidebatt) 08.03.17
  Bilder fra kvinnedagen i Teheran i 1979 minner oss om det dystre faktum at likestillingskampen ikke alltid går fremover.
 • Plutselig sto hun der. Slik sier mangemilliardæren «fuck you» til Wall Street (kvinnedagen) , Dagbladet 08.03.17
  Tirsdag dukket plutselig en statue av ei lita, men bestemt, jente opp foran den ikoniske rasende oksen på Wall Street. En okse mange ser på som selve symbolet på maskulinitet.
 • Kvinners rettigheter er menneskerettigheter , kommentar av António Guterres ( generalsekretær i FN ) i Dagbladet 08.03.17
  Historisk ubalanserte maktrelasjoner mellom menn og kvinner, forverret av voksende forskjeller mellom og innad i samfunn og land, fører til mer diskriminering av kvinner og jenter. Rundt om i verden blir tradisjoner, kulturelle verdier og religion misbrukt for å begrense kvinners rettigheter, for å forskanse sexisme og forsvare kvinnefiendtlige praksiser.
 • Likestilling er høyrepopulismens verste mareritt , kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 08.03.17
  Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Trump klarte å få millioner av mennesker verden over til å gå i tog for likestilling. I USA var det den største politiske mønstringen i historien; dobbelt så stor som marsjen hvor Martin Luther King sa han hadde en drøm.
 • Prisen for jobbløse kvinner , Dagsavisen 08.03.17
  Det koster verdensøkonomien dyrt når kvinner ikke jobber eller får lavere lønn.
 • Kvinneseirene som gir håp , Dagsavisen 08.03.17
  Flere jenter og kvinner i jobb og skole. Seiere for kvinner i krig og konflikt. Her er et knippe av framskrittene i kampen for kvinners rettigheter.
 • Norge har et særlig ansvar , Dagsavisen 08.03.17
  Med Donald Trump i USA, må kvinners rettigheter og reproduktive helse opp på utenriksministerens arbeidsliste, mener Venstre-leder Trine Skei Grande.
 • Tørre fakta (kvinnedagen) , kommentar av Martine Kopstad Floeng (FIVAS) i Dagsavisen (nye meninger) 08.03.17
  I utviklingsland mangler til og med en tredjedel av sykehusene vanntilgang, og statistikken er nedslående: én av fem nyfødte barn dør fordi vannet de blir vasket med er skittent. I land som Nigeria og India avbryter mange jenter utdanningsforløpet sitt idet de får mensen fordi skolene ikke har brukbare toaletter. Kvinners mulighet for selvrealisering og utdannelse går simpelthen rett i dass i mangel på en.
 • Nike lanserer hijab før kvinnedagen , Aftenposten (NTB) 08.03.17
  Utstyrsleverandøren Nike har utviklet en hijab til bruk for muslimske utøvere.
 • Skal løfte kvinnekampen , Klassekampen 08.03.17
  «De massive kvinnemarsjene 21. januar kan markere begynnelsen på en ny bølge av militant feministisk kamp. Men hva skal dens program bli?» spurte åtte feministiske aktivister og skribenter i et leserinnlegg i den britiske avisa Guardian 6. februar.
 • Gutteopprør, elite-kritikk og minoritetsdebatt: Feminismen er i hardt vær , Aftenposten 08.03.17
  8. mars: Et påstått svik mot minoritetskvinnene, et gryende gutteopprør og debatt om egoistiske elitefeminister. Feminismen er blitt senter for de viktigste samfunnsdebattene i vår tid.
 • Likestilling er for alle , kronikk av Dag Øistein Endsjø (Menneskerettsalliansen) i NRK ytring 08.03.17
  Kampen mot felles likestillingslov for alle diskrimineringsgrunnlag handler om at kjønn alltid skal ha forrang i likestillingspolitikken. I stedet for en felles kamp for alle former for likestilling, ser mange majoritetsfeminister sin makt truet om ikke alle andre kommer i annen rekke.
 • Derfor er dagens paroler viktige , debatt av Vivian Skaten Nesse (leder av 8.mars initiativet 2017) i Bergens Tidende 08.03.17
  Det er avgjørende å ikke ta rettighetene for gitt. De er ikke hogget i stein, og de kan raskt svekkes eller fjernes. Dette har de siste årene vist seg å være tilfellet både nasjonalt og internasjonalt. Det som skjer om dagen i USA er et godt eksempel. Kvinner og rettigheter er et tema som tydeliggjør hva som er oppnådd, hva som gjenstår og hva vi kan risikere å miste.
 • Populisme og feminisme , kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen 08.03.17
  Høyrepopulismen er på frammarsj. I USA, i Europa. Her i Norge har den sittet i regjering i snart fire år. Det er påfallende å se hvordan høyrepopulistisk retorikk setter merker på stadig større deler av det politiske ordskiftet. Også diskusjonene om likestilling og feminisme.
 • Fire grunner til å feire kvinnedagen , Dina Nybø Olavsen (17) på Si;D i Aftenposten 08.03.17
  Kall meg gjerne naiv eller uvitende, men jeg mener det skjer en positiv utvikling. Kampen for kvinners rettigheter er på rett spor.
 • Hatten av for modige kvinner og jenter som går først i kampen for personlig frihet og likestilling , Kommentar av Kim Bjarke (Oslo Nye Teater) i Aftenposten 08.03.17
  Æresvold og sosial kontroll av kvinner foregår i mange kulturer her i Europa. Hudfarge på skuespillerne er uvesentlig.
 • Født fri for faen , Kronikk av Shabana Rehman (Sekulær Feministisk Front) i NRK ytring 08.03.17
  På selveste kvinnedagen skriver vi flerkulturell likestillingshistorie i Norge. I januar 2017 ble det antirasistiske rådet Sekulær Feministisk Front (SeFF) grunnlagt. SeFF er et uavhengig råd bestående av enkeltpersoner fra flere organisasjoner, som Amal Aden, LIM – nettverket, nettsiden Rasjonalitet, Hedningsamfunnet, Secular Forum og Senter for sekulær integrering.
 • Hinas kamp om ære , Klassekampen 08.03.17
  – Stemmen min kan bli stilnet. Jeg vil at den skal bli hørt, før det eventuelt skjer, sier Hina Qazi. I dag settes ære på agendaen. Både i 8. mars-togene, hvor kampen mot sosial kontroll og æreskultur preger parolene, og i regjeringen, som nå legger fram en ny handlingsplan mot tvangs­ekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.
 • Muslimske kvinner og menn – det er mer enn nok plass i 8. mars-toget! , kommentar av Azra Gilani i Aftenposten 07.03.2017
  Ønsket mitt er å se også muslimske fedre i kvinnetoget, og at de bærer paroler som erklærer at vi står samlet for å beskytte jentene våre.
 • Er kvinnekampen virkelig over? Kommentar av Ingrid Maria Mørch i Bergens Tidende 07 .03.17
  Hvis kvinner stikker seg frem med kontroversielle ytringer, må vi alltid forberede oss på at vi kan få grove, seksualiserte trusler.
 • Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur , debatt av Ane Stø (Kvinnegruppa Ottar) i Dagbladet 07.03.17
  Amal Aden tilhører ikke høyresida eller FrP, eller Kjetil Rollnes, hun tilhører en lang feministisk tradisjon som utfordrer patriarkatets undertrykking av kvinner.
 • Hvordan kan likestilling være kontroversielt i 2017? , Melody Larsen (19) på Si;D i Aftenposten 07.03.17
  Tar man opp sexisme, undertrykkelse og seksualisering i en debatt, er man en «feminazi».
 • «Ring når han prøver å drepe deg» , kommentar av Karina Standal (SUM/UiO) i Aftenposten 07.03.17
  Kvinner som flykter fra vold i eget hjem er lakmustesten på kvinners rettssikkerhet og muligheter til fullverdig liv. Deres erfaringer forteller om noe mer enn enkeltskjebner – de forteller hvordan deres samfunn ser på kjønn og makt.
 • Verdens største potensiale , kronikk av Sigmund Aas i Dagsavisen (nye meninger) 07.03.17
  Igjen står vi foran kvinnedagen, 8. mars. For vi som har sett verdens mest likestilte og et av verdens minst likestilte land, er dette alltid en bitter og søt dag. Søt – fordi den minner oss på hvor langt vi har kommet i store deler av verden. Bitter, fordi den også minner oss på det motsatte i resten av den.
 • Med Trump, Carl I. og Jesus på laget , kronikk av Harald Stanghelle i Aftenposten 04.03.17
  Det er politikere som står for «en kjønnsideologi som strider mot både Bibelen og naturen». En kvinnefrigjøring som bryter med et kristenkonservativt familiebegrep. Et samfunn der sekulær liberalitet har hegemoniet. En innvandring som oppfattes som en trussel mot kristne verdier. Et Norge som er kritisk til israelsk okkupasjonspolitikk. Og selvfølgelig: Biskoper som defineres som vranglærere.
 • Kronerulling veier ikke opp for Trump-kutt , Bistandsaktuelt 02.03.17
  – Denne bevilgningen må kun være en begynnelse. Hva er opptrappingsplanen? Sier Sex og Politikk, FRI, FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, CARE Norge, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Plan International Norge og SAIH. I et opprop etterlyser organisasjonene en forpliktende opptrappingsplan for den norske innsatsen for kvinners rett til seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.
 • Blar opp for retten til abort (bistand) , Dagsavisen 02.03.17
  40 land møtes i dag for å demme opp for Trumps abortkutt. Norge må vise mer lederskap for kvinners rett til abort, mener Anniken Huitfeldt (Ap).
 • UNICEF: Tre av fire flyktningbarn utsettes for vold på vei til Europa , VG (NTB) 01.03.17
  Tre av fire barn som flykter til Europa via Libya, har blitt utsatt for vold, ifølge UNICEF. Og mange kvinner utsettes for seksuelle overgrep.
 • – Bruker filler med sand som bind , Dagsavisen 25.02.17
  Fatouma Zara Soumana møter kvinnene som kan rammes av Trumps pengekutt til mødrehelse og abort.
 • – Kvinner jobber mot kvinner , Dagsavisen 25.02.17
  – Kvinneorganisasjoner over hele verden er splittet, og vi ser en framvekst av kvinneorganisasjoner som tar til orde for at menn er overlegne kvinner, og at menn skal bestemme over kvinners kropp, sier Osotimehin til Dagsavisen.
 • Guatemalas hær holder landets kvinner unna nederlandsk abortskip , ABC Nyheter (NTB) 24.02.17
  Abort er ulovlig i Guatemala, med mindre morens liv står i fare. I en uttalelse sier hæren at den er under instruks fra president Jimmy Morales om å ikke tillate skipet tilgang til havnen for å hente kvinner som ønsker abort.
 • Levealderen nærmer seg 90 år for kvinner i flere land , ABC Nyheter (NTB) 22.02.17
  Sør-Korea forventes i 2030 å bli det første landet hvor kvinners forventede levealder overstiger 90 år, ifølge en ny studie.
 • For Mosuls kvinner kan vondt bli verre , kommentar av Jostein Hole Kobbeltvei (Raftostiftelsen) i Bergens Tidende 22.02.17
  Norske myndigheter må gjøre alt de kan for å hindre at kvinnene som er blitt ofre for IS også blir ofre etter frigjøringen.
 • Frykter effekten av mindre bistand til abort , Vårt Land 16.02.17
  Bill og Melinda Gates frykter for liv og helse for millioner av kvinner og barn, etter at USA stanser bistand via organisasjoner som gir informasjon om abort.
 • Krever sterkere norsk abort-støtte , Dagsavisen 14.02.17
  Over 60 organisasjoner har signert brevet så langt. Brevet er et globalt krav om at Norge skal vise seg som den pioneren vi er på kvinners rettigheter, sier leder Gro Lindstad til Dagsavisen.
 • Millioner av kvinner rammes , Klassekampen 14.02.17
  Norge er med når europeiske land møtes i Brussel i mars til giverkonferanse for å motvirke USAs pengekutt.
 • Tre dager som kvinne i Saudi-Arabia , kommentar av Janne Møller-Hansen og Ingeborg Huse Amundsen i VG 13.02.17
  Vi reiste for å skrive om kvinnekamp i et av verdens mest kvinneundertrykkende land. Det kjentes på kroppen.
 • Putin kutter straff for konemishandling , VG 12.02.17
  Hvis kona eller barna ikke blir alvorlig skadet og volden ikke skjer oftere enn én gang i året, risikerer voldsutøveren nå kun en liten bot eller 15 dager i fengsel. Tidligere var maksimumstraffen for vold i nære relasjoner opptil to år i fengsel.
 • Nytt forbud fra USA kan føre til økning i aborter , kommentar av Kjell Erik Øie (Plan Norge) i Dagbladet 11.02.17
  USAs struping av midler til organisasjoner som gir opplysning om abort er et stort tilbakeskritt for den globale fremgangen i arbeidet med å sikre jenter og kvinners helse, rettigheter og likestilling.
 • Kirkens Nødhjelp får skryt om abort fra KrF , Vårt Land 11.02.17
  – Jeg ser at det er et dilemma med tanke på abort. Derfor setter jeg pris på utfordringen fra KN knyttet til kvinnehelse og svangerskapsomsorg i den fattige delen av verden. Noen ganger vil man stå i situasjoner der mors liv og helse står i fare, der abort vil være et nødvendig alternativ å vurdere, sier sentralstyremedlem i KrF, Dag Sele.
 • Her kommer det et hyl fra hylekoret, som Sylvi Listhaug kaller oss , kommentar av Kirsten Øvregård i Stavanger Aftenblad 10.02.17
  Dersom Sylvi Listhaug skal arrangere en stor konferanse om islam og likestilling, burde hun hente inn langt mer kompetente deltakere enn anti-islamisten Ayaan Hirsi Ali.
 • Kutter straff for familievold , Dagsavisen 10.02.17
  Russland har med denne lovendringen tatt et stort skritt i feil retning, mener leder Gro Lindstad i Fokus, forum for kvinner og utviklingsspørsmål.
 • Vil KrF ha sårbare liv på samvittigheten? , kommentar av Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp) i Vårt Land 08.02.17
  Donald Trump bestemte i forrige­ uke at USA stanser all bistand til organisasjoner som jobber for å forebygge abort. Hans signatur kan bety døden for tusenvis av kvinner. Da NRK utfordret KrF på hva de mente om Trumps tiltak, fikk de ikke svar på sitt spørsmål.
 • Kirkens Nødhjelp ber KrF kjempe for abort , NRK nyheter (NTB) 08.02.17
  Kirkens Nødhjelp utfordrer KrF og ber partiet kjempe for å sikre sårbare kvinners rett til abort.
 • Kirkens Nødhjelp måtte gå runder internt om abortstandpunkt , Vårt Land 08.02.17
  Når Kirkens Nødhjelp nå flagger at de tar opp kampen for å sikre utsatte kvinner rett til abort, skjer det etter sterke, interne diskusjoner.
 • FN: Myanmars sikkerhetsstyrker utfører grove overgrep mot sin egen muslimske minoritet , Aftenposten 05.02.17
  Sikkerhetsstyrkene i Myanmar begår ifølge en fersk FN-rapport grove overgrep mot den muslimske rohingya-minoriteten: Drap, bortføringer, vold mot spebarn og massevoldtekter av kvinner og barn.
 • KrF nekter å si om de støtter Trumps anti-abort-lov , NRK nyheter 26.01.17
  USA forbyr nå pengestøtte til organisasjoner som gir råd om abort til kvinner i U-land. KrF vil ikke svare på om de er for eller mot Donald Trumps presidentordre.
 • Ber Norge bla opp for å erstatte Trumps bistandskutt til kvinnehelse , Dagens Næringsliv (NTB) 25.01.17
  Norge må øke støtten til helsetjenester for kvinner når USA nå kutter støtten til organisasjoner som utfører eller gir informasjon om trygge aborter. Det mener både senteret FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål og hjelpeorganisasjonen Care Norge.
 • En kamp for kvinners rett , lederkommentar i VG 23.01.17
  En ny kvinnekamp er i emning. Det er et grasrot-engasjement vi ønsker velkommen. Helgens massemønstringer i Washington D.C. og 670 andre steder er trolig bare begynnelsen for en ny bevegelse.
 • Trommer til kamp , Klassekampen 23.01.17
  Lørdag samlet mennesker over hele USA og verden seg med kvinner i front, til en av verdenshistoriens største protestmarkeringer noensinne. Ifølge nyhetsbyrået AP skal rundt 500.000 mennesker ha deltatt i «The Women’s March on Washington».
 • Blind for makt og kjønn , Klassekampen 23.01.17
  Ny bok granskar bilda som media skaper av kurdiske kvinnesoldatar og Natos fri­gjering av afghanske kvinner.
 • Protesterer mot Trump verden over: – Én av de største demonstrasjonene i historien , NRK nyheter 22.01.17
  Kvinner over hele verden marsjerte lørdag for likestilling og mangfold, som en reaksjon på USAs presidents omtale av kvinner. I norske byer har tusenvis av kvinner tatt til gatene.
 • Kvinneforkjemper om marsjen mot Trump: - Krevde 1000 flere busser enn hele innsettelsen , Dagbladet 22.01.17
  Store demonstrasjoner i USA etter Trumps store dag.
 • To millioner samlet seg mot Trump , Aftenposten 22.01.17
  Mer enn to millioner mennesker deltok i fredelig demonstrasjoner i amerikanske byer dagen etter at Donald Trump ble innsatt som president i USA.
 • Hundretusener tok til gatene Washington , VG 22.01.17
  De strømmet til fra alle kanter. Cirka en halv million demonstrerte for kvinners rettigheter som de frykter blir truet med Trump som president.
 • 2000 deltok i internasjonal kvinnemarsj i Oslo , VG 22.01.17
  Amerikanerne var godt representert da «Womens March» gikk av stabelen i Oslo lørdag. Og det var USAs nyvlagte president som fikk store deler av den negative oppmerksomheten.
 • Trump jager kvinner ut i gatene , Vårt Land 21.01.17
  Women’s March
  er blitt en massebevegelse som ventes å samle over 200.000 kvinner og menn i den amerikanske hovedstaden lørdag, til kamp for likestilling, mangfold og kvinners rettigheter. Blant deltakerne er kjendiser som Cher, Katy Perry og Scarlett Johansson.
 • Millioner av kvinner verden over demonstrerer mot Donald Trump: - Dette er dråpen , Dagbladet 21.01.17
  Markeres i Oslo, Bergen og Trondheim, men marsjen mot Washington er ikke anti-Trump, lover arrangøren.
 • Marsjerer i dag over hele verden , Dagsavisen 21.01.17
  I dag er det ventet at over 200.000 mennesker samles i den amerikanske hovedstaden for å marsjere for likestilling, mangfold, inkludering, klima og et bærekraftig miljø.
 • Marsjerer mot Trump , VG 21.01.17
  Kvinner over hele verden er i gang med å protestere mot den nye presidenten.
 • Hundretusener vil marsjere for kvinners rettigheter , kommentar av Gry Larsen (CARE) i Dagbladet 20.01.17
  21. januar, dagen etter innsettelsen av president Donald J. Trump, vil hundretusener av kvinner og menn marsjere mot Washington D. C. og andre amerikanske byer for å sende et budskap om at kvinners rettigheter er ukrenkelige menneskerettigheter.
 • FN er en sinke på likestilling , Dagsavisen 09.01.17
  80 prosent av lederne i FN er menn, til tross for at organisasjonen har jobbet for global likestilling i 70 år. 1. januar ble nok en mann generalsekretær.
 • 2016: Fremskritt, tross alt! , kommentar av Gro Lindstad (FOKUS) i Dagsavisen (nye meninger) 09.01.17
  Måtte det nye bli bedre enn det forrige, skålte folk da året 2016 takket for seg. Også i avisene og på sosiale medier er 2016 blitt omtalt som et annus horribilis. Det er lenge siden verden opplevdes så utrygg. Men i skyggen av det fæle, skjedde det også positive ting i fjor. 2016 bød på flere fremskritt for kvinners rettigheter rundt om i verden.
 • To land ligger foran Norge i «verdensmesterskapet i likestilling» , Aftenposten 26.12.16
  Kvinners muligheter innen utdanning og helse er snart på nivå med menns i store deler av verden. Likevel fortsetter de økonomiske forskjellene å øke – nå er «gapet» tilbake på samme nivå som i 2008.
 • Norge gir 100 millioner til Boko Haram-ofre , Aftenposten (NTB) 18.12.16
  Norge gir 100 millioner kroner i bistand til jenter og kvinner som er blitt mishandlet av opprørsgruppen Boko Haram nordøst i Nigeria, ifølge afrikanske medier.
 • Moira Eknes har reddet millioner ut av fattigdom - i kveld hylles hun , VG 13.12.16
  På 90-tallet utviklet Moira Eknes en pengesparingsmetode som skulle hjelpe millioner av kvinner ut av fattigdom. I kveld hylles hun som en av årets «Norske helter».
 • – Det blir ingen fred uten kvinnene , Dagsavisen 10.12.16
  – Nobels fredspris kom nøyaktig da vi trengte den, sier kvinneaktivist July Fajardo. Hun har kjempet kvinnenes sak i fredsprosessen i Colombia.
 • Kvinnen fra Saudi-Arabia trues på livet etter dette bildet: «Drep henne og kast liket til hundene» , Dagbladet 03.12.16
  Kvinnen på bildet hylles samtidig som en moderne Rosa Parks.
 • 25. november - en FN-dag som bør markeres , kronikk av Bjørg Ofstad (PRIO) i Dagsavisen (nye meninger) 25.11.16
  Nyhetene bringer stadig forferdelige historier om massevoldtekter i byer og landsbyer, om voldtekt i krig og konflikter. Og om voldtekt i flyktningleire og -mottak. Norge må bidra til at slike forbrytelser tas opp med mye større alvor i internasjonale fora.  Det må tas opp i FN og FNs organer, på internasjonale konferanser, i forhandlinger om konfliktløsning og i internasjonale og bilaterale samtaler.
 • Yanar Mohammed fikk Raftoprisen: – Jeg er dypt beæret , NRK nyheter 21.11.16
  Yanar Mohammed ble tildelt årets Raftopris i Grieghallen i Bergen, for mange års arbeid for kvinners frihet i Irak.
 • Så mye bryr vi oss om etiske investeringer , Aftenposten 18.11.16
  Menn er langt mer kritiske enn kvinner til etiske investeringer på bekostning av egen pensjon, viser norsk studie.
 • Raftovinneren i Norge: – Alt ble verre da Saddam ble drept , NRK nyheter 18.11.16
  Årets vinner av Raftoprisen mener Saddam Hussains død og den politiske uroen i etterkant har gjort livet verre for irakiske kvinner. – Vi trenger all hjelp vi kan få fra Norge.
 • Konflikt og terror er elefanten i undervisningsrommet , Ukeavisen Ledelse 16.11.16
  Konfliktmateriale som terrorisme, radikal islamisme og kvinneundertrykkelse blir prioritert høyt når norske lærere underviser elever i religion.
 • En folkefiende , kommentar av Roger Hercz i Dagsavisen (nye meninger) 15.11.16
  Men nå, med Trumps valgseier, går vi uansett inn i en ny politisk virkelighet. Demokratiekstremistenes tid er omsider over. Ja, for nå vil mange av våre politiske begrep bli forsøkt endret. Folk som kjemper for menneskerettigheter, kvinners stilling, demokrati vil komme under stadig hardere angrep. I en omvendt verden er det nettopp de som om kort tid vil bli framstilt som ekstremistene, ja altså regelrette demokratiekstremister.
 • Når det liberale demokratiet ikke leverer, åpnes dørene for det autoritære , kommentar av John Olav Egeland i Dagbladet (meninger) 11.11.16
  Dette er tross alt mannen som New York Times på lederplass to dager før valget omtalte som en tilhenger av tortur, grenseløs krig og ukontrollert grådighet. En politiker som hater kvinner, immigranter, flyktninger, fargede og funksjonshemmede, og som er et seksuelt rovdyr og en svindler i sine forretninger.
 • Kva no, Noreg? , kronikk av Bård Vegar Solhjell (SV) i Dagsavisen (nye meninger) 10.11.16
  Det er naudsynt at vi seier det til kvarandre; USAs president deler ikkje våre verdiar. Vår mektige allierte har fått ein leiar som opptrer og uttaler seg i strid med våre verdiar på sentrale felt som demokratiske rettar, likestilling og respekt for ulike menneske. På toppen av dette er han ein farleg og uføreseieleg narsissist.
 • Historiske Hillary , lederkommentar i VG 08.11.16
  Som USAs førstedame, mens ektemannen Bill Clinton var president, trosset hun den utenrikspolitiske makteliten i USA og holdt sin historiske tale på kvinnekonferansen i Beijing: «Menneskerettigheter er kvinners rettigheter. Og kvinners rettigheter er menneskerettigheter.» Uttalelsen var revolusjonerende den gangen. I dag er det en selvfølge.
 • Krysser fingre for Hillary , kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 08.11.16
  Norge har hatt god kontakt med Hillary siden Bill var president, og hun har vært aktiv i saker som norske regjeringer har vært engasjert i internasjonalt, som klima, utdanning, helse og likestilling. Hun har flere ganger besøkt Norge og nordområdene og kjenner norske toppolitikere.
 • Livet på toppen: - Jeg er en trussel for menn som vil holde kvinner nede , Aftenposten 30.10.16
  Afghanske Roya Mahboob ble angitt til Taliban fordi hun leder en IT-bedrift med kvinner. - Hvis noen sier til meg at jeg ikke kan gjøre noe, prøver jeg alltid å finne en måte å gå rundt det på, sier hun i lederintervjuet med Aftenposten.
 • De irakiske kvinnene som rømte fra IS, men mistet alt , Dagbladet 30.10.16
  For kvinner i Irak har situasjonen eskalert siden sommeren 2014, da IS påtvang sin ekstreme ideologi på befolkningen i Nord-Irak.
 • Gro Harlem Brundtland: Slik blir det når kvinner styrer verden , VG (NTB) 16.10.16
  Du tar grundig feil hvis du tror at kvinner ikke kan være tøffe ledere, advarer Gro Harlem Brundtland. Nå håper hun Hillary Clinton skal knuse glasstaket.
 • Stormaktenes balletak , kommentar av Vegard Kristiansen Kvaale i Dagbladet 15.10.16
  Mange regnet med at den neste FN-sjefen skulle bli en kvinne fra Øst-Europa. Slik går det ikke når verdensorganisasjonens fem stormakter får bestemme.
 • En tapt mulighet , lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 15.10.16
  Tida var overmoden for å velge en kvinne til toppjobben i FN denne gangen.
 • Norge må sikre kvinnerettar – også når me er i krig , kommentar av Arne Strand og Martin Paulsen (Raftostiftelsen) i Dagbladet 15.10.16
  Noreg må ikkje gje militær trening til grupper som står bak systematiske overgrep mot kvinner.
 • Barneekteskap er vår tids viktigste kvinnesak , kronikk av Kjell Erik Øie (Plan) i Dagbladet 11.10.16
  I dag markeres FNs internasjonale jentedag for femte gang. Vi har mye å feire. Verdens ledere vedtok i fjor at likestilling er et hovedfokus i den universelle handlingsplanen for utvikling; FNs bærekraftsmål. Realisering av jenter og kvinners rettigheter er et viktig mål i seg selv, samtidig som vi vet at dette er en viktig drivkraft for fattigdomsbekjempelse.
 • Norske kvinner har vært geriljasoldater i FARC. Fredag var geriljaen henrykte over fredspris , Dagbladet 08.10.16
  - Hvis dette er sant, er det en stor nyhet, sier FARC-toppen Jorge Torres Victoria etter å ha fått vite at Colombias president mottar Nobels fredspris.
 • Kvinnene i STUCK er fanget i et eldgammelt, fattigdomsdrevet kjønnsrollemønster, styrt og opprettholdt av menn , debatt av Geir Fredriksen (TV Wonder) i Aftenposten 03.10.16
  I et innlegg i Aftenposten går tidligere kommunikasjonsrådgiver i UN Women, Mariken Bruusgaard Harbitz, og mobiliseringsrådgiver i UNAID Maria Svindseth kraftig ut mot vår dokumentarserie STUCK. I serien møter norske Emilie Beck unge jenter i Sør og Sør-øst Asia som er ofre for tvangsekteskap, overgrep og trafficking.
 • Gi kvinner tilgang til trygge aborter! , kommentar av Gro Lindstad (FOKUS) i Dagsavisen (nye meninger) 28.09.16
  Tilbakeslagene for kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter skjer over hele kloden, særlig i land med sterk konservativ religiøs innflytelse, i Europa og USA, i Afrika og Latin-Amerika.
 • Kvinner eier stadig mer av verdens formuer. Og investerer helt annerledes enn menn. Aftenposten 27.09.16
  – Den typiske kunden vår er en kvinne mellom 18 og 40, fra den nye generasjonen arvinger. De har alle veldig klare tanker om hvordan de vil forvalte sine formuer. De tenker mye på klimaforandringer og vil bidra til vekst i utviklingsland, sier Wütrich.
 • Kvinne-opprop i Saudi-Arabia: Vil ikke lenger måtte bli fulgt av menn , VG 27.09.16
  – De har gjort det klart at de ikke vil behandles som annenrangs borgere lenger, og nå er det på tide at myndighetene lytter, sier Kristine Beckerle som er forsker i Human Rights Watch.
 • Tyrkere i shorts-protest mot kvinnevold , VG 26.09.16
  Her protesterer tyrkere i Istanbul i shorts, for å fordømme angrepet på en kvinne som gikk i shorts på bussen.
 • Kan en kvinne nå toppen i FN? , Aftenposten 19.09.16
  Nå samles verdens ledere seg til FN-toppmøte i New York, men den saken alle er opptatt av står ikke på dagsorden: Hvem skal bli ny generalsekretær?
 • Vil heve Gaza-blokade , Klassekampen 17.09.16
  – Gaza kunne klart seg fint med egne ressurser dersom de fikk lov av Israel, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Hun støtter kvinnebåtene som nå er på vei til Gaza.
 • – Regimet frykter kvinnelige kandidater , NRK nyheter 16.09.16
  Isatou Touray er Gambias første kvinnelige presidentkandidat. – Kvinnelige kandidater er ekstra skumle for det sittende regimet, mener politisk rådgiver i Amnesty.
 • Fattigdom tvinger kvinner til å sterilisere seg , Vårt Land 06.09.16
  Unge kvinner står i kø for å sterilisere seg i det kriseherjede Venezuela. Regimet til president Nicolás Maduro vakler etter voldsomme protester i gatene.
 • Brasils første kvinnelige president avsatt. Nå har hennes erkerival tatt over. Aftenposten 01.09.16
  – De kastet 54 millioner brasilianske stemmer i søpla, twitret Dilma Rousseff (68) etter at senatet fjernet henne fra presidentposten.
 • Halve folket må med , Dagsavisen 09.03.16
  Innen 2030 skal kvinner være likestilt med menn. Men innsatsen trues av flere kriser, frykter FN-sjef Helen Clark.
 • Kvinner gjør en bedre verden mulig , kommentar av Gro Lindstad (FOKUS) i Vårt Land (verdidebatt) 09.03.16
  FNs bærekraftsmål ble vedtatt av verdens ledere i september 2015, noe som også forplikter Norge. En forutsetning for å lykkes er at kvinner og jenter inkluderes hele veien i arbeidet med å nå målene. Det å sikre kvinners rettigheter må være gjennomgående i alt arbeidet med implementering av målene. Med andre ord er likestilling og kvinners og jenters deltakelse en forutsetning for å oppnå bærekraftsmålene.
 • Kvinner må gis makt , kronikk av Ban Ki-Moon (FNs generalsekretær) i Dagbladet 08.03.16
  Konfutse sa at for å få orden på verden må vi starte med egne rekker. Bevæpnet med bevis for kvinnelige lederes verdi i FN har jeg tatt til orde for styrking av kvinner overalt. I taler holdt i parlamenter, på universiteter og demonstrasjoner, i private samtaler med verdensledere, i møte med næringslivsledere og i tøffe samtaler med mektige menn som styrer sterkt patriarkalske samfunn har jeg insistert på kvinners likestilling og presset på for endring.
 • ILO: Det vil ta 70 år å utjevne lønnsforskjeller , ABC Nyheter (NTB) 08.03.16
  Det vil minst ta 70 år å utjevne dagens lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, dersom vi fortsetter i samme takt som nå, advarer Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).
 • Ingen bærekraft uten økt likestilling , kronikk av Erna Solberg (statsminister) og Graca Machel (FNs pådrivergruppe for bærekraft) i NRK ytring 08.03.16
  Likestilling er en selvfølgelig rettighet for alle kvinner. Men det er også nødvendig for å nå FNs mål om en bærekraftig utvikling. Når vi markerer den internasjonale kvinnedagen verden over, er det viktigere enn noen gang å styrke jenters og kvinners stilling.

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Sagt i mediedebatten:


"Undertrykkelse av kvinner er ikke bare en uheldig bieffekt av høyrepopulisme, det er en sentral del av den."

Gina Barstad (Hordaland SV)
i
Bergens Tidende 09.03.17

"La oss si det høyt og tydelig på 8. mars og før høstens stortingsvalg: Flytt pengene – fra krig til fred!"

Susanne Urban (IKFF)
i
Bergens Tidende 09.03.17

"Det er i 8.mars-toget vi samles om de store viktige sakene; Selvbestemt abort, ja til lik lønn for likt arbeid, ja til sexkjøploven, nei til surrogati, nei til kommersialisering av kvinnekroppen, nei til kjønnslemlestelse og nei til alle kvinnediskriminerende holdninger og adferd uansett hvilken fuckings religion eller kultur det kommer fra."

Tonje Gjevjon
i Dagbladet 08.03.17

"Bilder fra kvinnedagen i Teheran i 1979 minner oss om det dystre faktum at likestillingskampen ikke alltid går fremover."

Lederkommentar
i Vårt Land 08.03.17

"Å nekte kvinner og jenter rettigheter har seriøse sosiale og økonomiske påvirkninger som holder oss alle tilbake."

FNs generalsekretær António Guterres
i Dagbladet 08.03.17

"Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Trump klarte å få millioner av mennesker verden over til å gå i tog for likestilling. I USA var det den største politiske mønstringen i historien; dobbelt så stor som marsjen hvor Martin Luther King sa han hadde en drøm."

Marie Simonsen
i Dagbladet 08.03.17

"Det finnes fremdeles nok av kvinnesaker å slåss for. Faktisk er likestillingen i store deler av verden i ferd med å tørke ut."

Martine Kopstad Floeng (FIVAS)
i Dagsavisen 08.03.17

"Det er avgjørende å ikke ta rettighetene for gitt. De er ikke hogget i stein, og de kan raskt svekkes eller fjernes. Dette har de siste årene vist seg å være tilfellet både nasjonalt og internasjonalt. Det som skjer om dagen i USA er et godt eksempel. Kvinner og rettigheter er et tema som tydeliggjør hva som er oppnådd, hva som gjenstår og hva vi kan risikere å miste."

Vivian Skaten Nesse (leder av 8.mars initiativet 2017)
i
Bergens Tidende 08.03.17

"Høyrepopulismen er på frammarsj. I USA, i Europa. Her i Norge har den sittet i regjering i snart fire år. Det er påfallende å se hvordan høyrepopulistisk retorikk setter merker på stadig større deler av det politiske ordskiftet. Også diskusjonene om likestilling og feminisme."

Hege Ulstein
i Dagsavisen 08.03.17

"Kall meg gjerne naiv eller uvitende, men jeg mener det skjer en positiv utvikling. Kampen for kvinners rettigheter er på rett spor."

Dina Nybø Olavsen (17) på Si;D
i
Aftenposten 08.03.17