Mot danske tilstander i asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken?

De globale utfordringene knyttet til flyktninger og migrasjon er enorme, men asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken splitter idag land og folk over hele Europa. Nylig tok derfor sosialdemokratene i Danmark til orde for en politikk som er "rettferdig og realistisk" og som "samler Danmark". De vil ha en Marshallplan for Afrika og mottakssentre for asylsøkere i Nordafrika. Samtidig varsler Arbeiderpartiet her hjemme en tøffere linje i asylpolitikken. En slik linje splitter Arbeiderpartiet, men kanskje går det uansett mot "danske tilstander" både i Norge og Europa forøvrig?

Danske tistander?.jpg

- Hvordan kan man bli enige når alle roper og ingen lytter? spurte programleder Leo Ajkic i dokumentarserien "Flukt" på NRK for et år siden. Etter flyktningkrisen i 2015, da Sylvi Listhaug (FrP) tok et oppgjør med "godhetstyranniet", sto frontene steilt både i Norge og Europa forøvrig. Europa har siden 2015 søkt etter måter å stanse strømmen av flyktninger og migranter til Europa på, men problemene er på ingen måte løst, hverken i Europa eller "der de er".

"Svenske tilstander" har i denne perioden i hovedsak blitt brukt som betegnelse på de negative konsekvensene av en for liberal innvandrings- og integreringspolitikk. Den siste tiden har imidlertid også begrepet "danske tilstander" dukket opp, både som en betegnelse på negative resultater av en for streng innvandringspolitikk, men også på en politikk som prøver å samle, i stedet for å splitte. Lederen for det sosialdemokratiske partiet i Danmark (Socialdemokratiet), Mette Fredriksen, presenterte nylig partiets forslag til hvordan problemene kan løses på en måte som både "forener Danmark" og som samtidig bidrar til å løse "vår tids helt store utfordring". I forordet til politikknotatet "Retfærdig og realistik - en udlændingepolitik der samler Danmark" forsøker hun å forene fløyene i debatten slik:

"Man er ikke et dårligt menneske, fordi man ikke ønsker at se sit land blive grundlæggende forandret. Og man er ikke naiv, fordi man gerne vil hjælpe andre mennesker til en bedre tilværelse."

I en analyse på det danske nettstedet "Altinget" innledet politisk kommentator Erik Holstein slik:

"Med kombinationen af en Marshall-plan for Afrika og afvisning af spontane asylansøgere viser S-udspillet (forslaget fra sosialdemokratene, red. anm.) en ny vej. Modellen kan forandre europæisk asylpolitik for altid, men den er tricky at føre ud i livet."

I hvilken grad den er rettferdig og realistisk gjenstår å se, men partileder Fredriksen er optimistisk:

"Så man om 30 år kan se tilbage på vores generation af borgere og beslutningstagere og om os sige, at vi løste vores tids helt store udfordring. At vi fandt de rigtige  balancer i svære dilemmaer. Mellem at løfte et ansvar i verden og løfte et ansvar for Danmark. For lige så stor en sandhed det er, at vi ikke kan hjælpe alle her i Europa og Danmark. Lige så stor en sandhed er det, at mennesker på flugt skal hjælpes. Og at vilkårene i de fattigste dele af verden grundlæggende skal forbedres, hvis ikke folk skal søge lykken andre steder. Vi kan – og vil – ikke vende verden ryggen. Derfor er der brug for en samlet og langsigtet plan."

At det trengs en samlet og langsiktig plan kan nok mange si seg enige i, men hvordan skal den se ut?

- Hjelpe her eller hjelpe der? Det har vært et sentralt spørsmål de siste årene og overfor Bistandsaktuelt kommenterte nylig en av Norges fremste migrasjonsforskere, Jørgen Carling ved PRIO, dette spørsmålet slik:

"Det er ikke noe «enten-eller» mellom det å hjelpe her, eller å hjelpe der. Det finnes mange mulige grep, men ingen som er ideelle. For eksempel bidrar dagens asylsystem til farlige reiser og tusener av dødsfall, men hvis man gjør reisen tryggere vil det kanskje komme så mange at oppslutningen om hele asylsystemet rakner. Når noen sier at valget er enkelt, er det ofte fordi de har sminket eller vridd på virkeligheten for å gjøre det enkelt for seg selv."

- Å håndtere migrasjon er en av de viktigste utfordringene for internasjonalt samarbeid i vår tid, mente FNs generalsekretær Antonio Gúterres i en kommentar i januar og tok til orde for en global avtale som "virker for alle". I følge Øyvind Eggen, som sammen med Nikolai Hegertun skrev en rapport om migrasjon for Civita sist høst, virker migrasjon som strategi for verdens fattige. I en kommentar på Bistandsaktuelt før jul skrev han bl.a.:

"Selv om migranter vanligvis havner nederst på stigen i sitt nye hjemland, får de fleste bedre inntekt, i mange tilfeller langt mer enn de kunne ha drømt om hjemme. De fleste deler med familien, slik at flyttingen også bidrar litt til utvikling i hjemlandet."

I økende grad veies imidlertid slike hensyn, og hensynet til solidaritet, menneskerettigheter og FNs flyktningskonvensjon, opp mot andre hensyn og realiteter i Europa. Høy innvandring over tid har skapt konflikter og utfordringer i Europa, som har endret holdninger og det politiske landskapet i en rekke land. Det har skapt usikkerhet om i hvilken grad Europa, sosialt, økonomisk og politisk, vil kunne håndere fortsatt høy innvandring.

I tillegg til voksende motstand mot flerkultur, islam og innvandring, med identitetspolitikk, høyrepopulisme og en svekkelse av liberale demokratier og de tradisjonelt statsbærende partiene i Europa, må våre politikere også forholde seg realpolitisk til hvordan den forventede befolkningsveksten i Afrika generelt og Vestafrika spesielt vil bidra til økt migrasjonspress utover i det 21. århundrede.

Debatten går, både i Danmark og Europa forøvrig. I Danmark har sosialdemokratene blant annet latt seg inspirere av Kaspar Colling Nielsens roman "Det europæiske forår". Vårt Lands kommentator Arne Borge innledet denne uka sin omtale slik :

"Det går lenge mellom hver gang partipolitikken og ­litteraturen møtes. Men i Danmark leser toppolitikere en samtidsroman mens de klekker ut en «rettferdig og realistisk» innvandringspolitikk."

Så langt har denne boka fått lite oppmerksomhet i Norge. Her hjemme har debatten den siste tiden istedet vært preget av at Venstre har gått inn i regjering og at Arbeiderpartiet frontes av en ny innvandringspolitisk talsperson, Masud Gharahkhani, som også leder partiets migrasjonsutvalg. Samtidig har en ny bok også bidratt til debatten her hjemme, som et slags underliggende ubehag i den politiske debatten. Her dreier det seg ikke om en roman, men en fagbok om nyere norsk historie. I boka "Det internasjonale gjennombruddet" leverte professor Terje Tvedt sist høst en analyse av en historisk epoke der Norge møtte verden gjennom bistand og fredsarbeid og da verden kom til Norge gjennom innvandring, islam og flerkultur.

– Norsk innvandringspolitikk ble formulert uten at folk visste hva som skjedde, sa han til Minerva før jul og da Dagsavisen spurte om boka kaster nytt lys over dagens asyl- og innvandringspolitikk i Norge, svarte Tvedt:

"Definitivt. Ved å plassere denne politikken i et mye lengre og mer sammenlignende perspektiv enn hva som er vanlig, avdekkes også dens særtrekk. Det viser tydelig at multikulturalisme i norsk «tapping» er et uprøvd eksperiment i samfunnsbygging. Dette foregår mot en bakgrunn der politikerne, og ikke minst den tradisjonelle venstresiden, ikke klarte å komme fram til et felles verdigrunnlag for det politiske fellesskapet i det nye multikulturelle samfunnet som statens ledelse satset på å utvikle allerede fra slutten av 70-tallet. Mye var uavklart da, og er det fremdeles."

Listhaug (FrP): Vi skal videreføre den restriktive innvandringspolitikken

Asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken sto høyt på dagsorden i Norge under valgkampen sist høst, der avstanden mellom FrP og Venstre var stor. Derfor var det trolig ikke først og fremst dette politikkfeltet Venstre-leder Trine Skei Grande tenkte på da hun i begynnelsen av januar startet forhandlinger med FrP og Høyre med ønske om "en ny regjering som tar landet i en grønnere, rausere og mer sosialliberal retning".

- Grønn politikk viktigere enn asylpolitikk, sa sentralstyremedlem i Venstre, Guri Melby, etter noen dagers forhandlinger og forklarte det slik overfor NRK

"Eg trur dei som set i forhandlingsrommet kjempar for best mogleg politikk på alle område. Men skal ein vere realistisk så er det vanskeleg å få flytta store steg på asyl- og innvandringsfeltet, sida vi har stortingsfleirtalet mot oss."

- Venstre tar på seg et stort historisk ansvar når de nå sikrer at Norges mest fremmedfiendtlige og høyrepopulistiske parti får fortsette i regjering, mente da også Marte Gerhardsen i Tankesmien Agenda i en kommentar i VG etter at de tre partiene hadde kommet til enighet om Jeløya-plattformen og Venstre hadde gått inn i regjering. Og i en kommentar i Dagbladet konkluderte Martine Aurdal entydig:

"Regjeringens asyl- og innvandringspolitikk blir ikke rausere av at Venstre nå går inn."

- Vi skal videreføre den restriktive innvandringspolitikken, bekreftet da også nyutnevnt justis- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP) i følge Dagbladet. Med seg på laget som statssekretær fikk Listhaug imidlertid Venstres Sveinung Rotevatn, som har skrevet boken Liberalisme på norsk og er tilhenger av fri innvandring og åpne grenser. Som statssekretær tar han imidlertid utgangspunkt i regjeringsplattformen og gir overfor Aftenposten uttrykk for at det er for tidlig å si om Jeløya-erklæringen strammer inn eller myker opp innvandringspolitikken. Når Venstres partileder Trine Skei Grande ramset opp områder der hun mener Jeløya-plattformen bidrar til en rausere politikk var det imidlertid ikke innvandringspolitikken hun løftet frem, men integreringspolitikken, der den nye plattform sier at regjeringen vil:

"Gjennomføre et integreringsløft. Den internasjonale migrasjonen er svært lite forutsigbar, og vi må ha en høy beredskap for raske skiftninger. Vi må lykkes bedre med integreringen i arbeidslivet. Det er helt sentralt både for den enkelte og for bærekraften i våre velferdsordninger."

I en kommentar i Aftenposten konstaterte Torstein Ulserød i Civita at Venstre og FrP klarte å bli enige om innvandringspolitikken, til tross for stor politisk avstand, men særlig imponert over det innvandringspolitiske resultatet var han ikke: 

"Den nye regjeringsplattformen beskriver både virkeligheten og målene for politikken på en måte som er mer tilslørende og usammenhengende enn den er ærlig og konsistent."

Gahr Støre (Ap): Vi trenger en ærlig gjennomgåelse, også der meningene er delte

I slutten av november, i kjølvannet av Arbeiderpartiets valgnederlag tidligere på høsten, varslet partileder Jonas Gahr Støre at partiet skulle snakke mer om det folk er opptatt av – særlig innvandring. I midten av desember kunne avisa Klassekampen fortelle at Ap også skulle fornye asylpolitikken og nedsette et migrasjonsutvalg. Utover i januar entret partiets nye innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharakhani, som også leder arbeidet i migrasjonsutvalget, det offentlige ordskiftet med brask og bram. Overfor ABC nyheter formulerte han sitt perspektiv på det forestående arbeidet i partiet slik:

"Jeg har hørt at noen mener vi ikke var til å kjenne igjen, men la meg derfor være tydelig på at vi ikke ønsker en liberalisering. Ap skal tørre å ta innvandringsdebatten, og velgerne skal vite hvor de har oss og vite hvilke linje vi har."

- Aps nye mann på innvandring, Masud Gharahkhani, forsvarer Tyrkia-avtalen og mener innvandringen til Europa må begrenses mest mulig, kunne Dagsavisen fortelle og det vakte ikke minst oppsikt da Gharanhkani på Stortinget stilte følgende spørsmål til FrPs parlamentariske leder, Hans Andreas Limi:

"Kan Fremskrittspartiets parlamentariske leder garantere at det ikke blir liberalisering på innvandringsfeltet med Venstre inn i regjering?"

- Ap frykter plutselig åpne grenser med Frp i regjering. Jerntriangelet i norsk asylpolitikk er gjenopprettet, i en hardere form, skrev Frøy Gudbrandsen i en kommentar i Bergens Tidende og reaksjonene på Gharanhkani´s uttalelser uteble ikke.

- Mange på venstresiden er rett og slett i harnisk, kunne Minerva fortelle, under tittelen "Gerhardsen snur seg i graven", men de som trodde at Gharanhkani raskt ville bli satt på plass av partiledelsen har så langt tatt feil. Ap-leder Jonas Gahr Støre har tvert imot forsvart partiets tøffere linje i innvandringsdebatten.

- Når systemet bryter sammen, kan ikke diskusjonen overlates til FrP, uttalte han til NTB i begynnelsen av februar og noen dager senere utdypet han sitt syn slik i en kronikk i Dagens Næringsliv:

"I 2011 ledet jeg et utvalg som gjennomgikk vår integreringspolitikk. Nå leder kollega Masud Gharahkhani et utvalg som skal gjennomgå migrasjonspolitikken i lys av nye utfordringer. Gharahkhani er et godt valg. Han kom selv til Norge som flyktning. Han kjenner hverdagens utfordringer og muligheter bedre enn de fleste fra sine mange år i lokalpolitikken i Drammen. Han snakker så folk forstår, enig eller uenig. Vi trenger en ærlig gjennomgåelse, også der meningene er delte. Gharahkhani har sagt klart fra det de aller fleste ser, nemlig at dagens asyl- og flyktningpolitikk i Europa truer selve asylinstituttet. Han har understreket hvor viktig det er at vi har kontroll ved grensene. Og han har sagt noe jeg mener må være en bærebjelke i integreringspolitikken; at kommer du til Norge, må du bli en del av Norge."

- Ikke glem solidariteten, Ap, lød oppfordringen i en kronikk fra Eirik Chrisophersen i Flyktninghjelpen i Dagsavisen denne uka, der han utdypet sitt syn slik:

"Arbeiderpartiet sier i sitt partiprogram at de skal føre «en streng, rettferdig og human asyl- og flyktningpolitikk». Da Gharahkhani skulle redegjøre for partiets nye linje «glemte» han konsekvent å nevne «human». Hvis det betyr at Arbeiderpartiet er på leting etter nye verdier på asylfeltet, vil vi foreslå at de henter fram et av arbeiderbevegelsens viktigste honnørord, «solidaritet»."

- Strategisk bommert fra Ap, konkluderte Tiril R. Halvorsen i en kommentar i Agenda Magasin denne uken, der hun mente at "Arbeiderpartiet spiller på bortebane når de setter innvandring øverst på dagsorden". I følge Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv befinner partiet seg "i migrantklemmen", men kom likevel til en annen konklusjon enn Halvorsen i en kommentar forrige uke:

"Europa er blitt innvandringskritisk. Nå følger Ap etter. Det er politisk nødvendig."

Hvordan Aps nye innvandringspolitiske stemme vil klare seg gjennom kritikk og de interne stridighetene i partiet gjenstår å se. Denne uka kunne Klassekampen fortelle at Gharahkhani møter storbyopprør og at flere av de største lagene i Arbeidarpartiet går i stikk motsett retning av Masud Gharahkhanis stramme asyl­politikk. Og i en kommentar i Dagbladet gjorde leder og nestleder i AUF det klart at:

"Arbeiderpartiets konklusjoner om innvandring er ikke fattet."

I følge en meningsmåling fra Opinion har Aps nye stemme i innvandringsdebatten så langt ikke gitt noen større oppslutning om partiet, som i følge Dagsavisen idag fortsatt befinner seg "i sumpa". Men én ting er kampen om velgerne, en annen er kampen om hva som er god asyl,- innvandrings- og integreringspolitikk.

Vil en Marshall-plan for Afrika bremse migrasjonen?

- Vil et kortvarig, stort løft virke i Afrika?, spurte Nikolai Hegertun og Øyvind Eggen i Civita i en kommentar sist høst, etter at debatten om en Marshall-plan for Afrika allerede hadde gått en stund. De konkluderte slik:

"En «Marshall-plan» for Afrika har bedre forutsetninger for å lykkes enn noen gang tidligere. Men det egner seg ikke til bruk i sårbare stater."

En Marshall-plan for Afrika er nå ett av punktene i de danske sosialdemokratenes nye politikk, som de ønsker å følge oppgjennom innsats på to plan:

 1. EU og det internationale samfund går sammen om at gennemføre et historisk løft af særligt Afrika inspireret af ”Marshall-planen” for Europa efter 2. verdenskrig.
 2. En omfattende reform af dansk udviklingsbistand, der indenfor den nuværende samled ramme fordobler bistanden til nærområderne.

- EU-Marshallplan skal løfte Afrika og lette migrantbyrden, skrev Jesper Kofod, som er gruppeleder for Socialdemokratiet i Europaparlamentet, i en kommentar på Altinget.dk forrige uke. Der mente han at:

"Forhandlingerne om EU’s næste budget er en gylden mulighed for at løfte Afrikas økonomi og dermed lette migrantstrømmen mod Europa."

- Det er naivt å tro, at hjelp som fører til økt velstand, vil dempe migrasjonen, mente imidlertid Bertel Haarder. Han er politiker fra danske Venstre og har tidligere sittet i regjering som både utviklingsminister og minister for flyktninger, innvandrere og migrasjon. I en replikk til Kofod skrev han bl.a. at han selv i Altinget har foreslått en ”Marshall-hjælp” til afrikansk land, men kun på "to benhårde betingelser":

 1. De landene det gjelder skal ta imot sine egne borgere når de får avslag på asyl.
 2. De skal ha en troverdig familieplanleggingspolitikk med adgang for kvinner til prevensjon, abort og så videre, i motsetning til Afrikas mest folkerike stat, Nigeria, der bare 14 procent av kvinnene har adgang til prevensjon.

Folkekirkens Nødhjælp, som er Kirkens Nødhjelps søsterorganisasjon i Danmark, mener på sin side at Sosialdemokratiets Marshallplan "vil fjerne håpet fra Afrika". Organisasjonens generalsekretær, Birgitte Qvist-Sørensen, utdypet det sist uke slik overfor globalnyt.dk:

"Det klinger så ufattelig hult, når Socialdemokratiet søndag i helsidesannoncer i landets aviser taler om et historisk løft af Afrika – og mandag kommer med et forslag, der vil flytte 3,5 milliarder kroner fra det langsigtede udviklingsarbejde og bruge dem i nærområderne."

Her hjemme er AUFs leder, Mani Husseini, som også er medlem i Aps migrasjonsutvalg, i følge Klassekampen positiv til forslaget om en "Marshallhjelp" til Afrika, men betydelig større fokus har det vært på ett av Sosialdemokratiets andre forslag.

Er avvisning av flyktninger ved grensen og mottakssentre i Nordafrika realistisk?

- Danske sosialdemokrater vil avskaffe muligheten til å søke asyl innenfor landets grenser, kunne NTB fortelle i begynnelsen av februar og utdypet det slik:

"I stedet vil partiet sende alle spontane asylsøkere til et danskdrevet mottakssenter i et tredjeland, for eksempel i Nord-Afrika. Her skal de oppholde seg mens asylsaken behandles."

I Socialdemokratiets nye politikknotat blir omtalen av dette forslaget innledet slik:

"Danmark skal selv kunne bestemme, hvor mange ikke-vestlige udlændinge vi vil tage imod. Det kan vi ikke i dag. Det vil Socialdemokratiet lave om ved at indføre et årligt loft. Og vi vil oprette et modtagecenter udenfor Europa. Det skal ske indenfor rammerne af de internationale konventioner. På en måde der samtidig skaber et mere retfærdigt og humant asylsystem. Det skal ikke længere være muligt at søge spontan asyl i Danmark. Til gengæld skal Danmark tage imod kvoteflygtninge."

- Det er en falliterklæring for Danmark, når man vil eksportere sit ansvar for flygtninge til de lande, der har mindst, mente journalist Paula Larrain i en kommentar til Socialdemokratiets nye politikk på Altinget.dk, mens Louise Holck ved Dansk institutt for menneskerettigheter mente var "urealistisk, men ikke ulovlig" og utdypet det slik overfor Altinget.dk:

"”Danmark er først og fremmest forpligtet til ikke at sende asylansøgere tilbage til forfølgelse. Dernæst skal vi sikre, at basale menneskerettigheder bliver opfyldt, når man har søgt asyl i Danmark. Hvis de to ting er opfyldt, er der i teorien ikke noget til hinder for, at S-forslaget kan lade sig gøre."

sin kommentar for Altinget.dk drøftet journalist Anna Libak Socialdemokratiets forslag og konkluderte med å fremme et alternativt forslag:

"I det nye udspil skriver Socialdemokraterne, at der sidste år blev givet 1.600 afslag på asyl i Danmark, men at mindre end hver sjette blev udsendt, og færre end én ud af 25 rejste selv. Så det er her, man bør starte. Med centre for afviste asylansøgere i deres hjemlande, som ellers ikke vil tage imod dem, fordi de ikke har brug for flere utilpassede borgere og måske også er i tvivl om, at de faktisk kommer fra det pågældende land."

Bertil Haarder (V) er positiv til dette, men under visse forutsetninger:

"Anna Libaks forslag på Altinget 6. februar om at begynde med danske lejre for afviste asylansøgere i Afrika er værd at overveje. Men det forudsætter jo, at de pågældende lande går med til det. Og det forudsætter, at der ikke ydes andet end nødtørftig forplejning til de pågældende. Ellers bliver de hængende til evig tid."

Her hjemme har de danske sosialdemokratenes forslag fått mye oppmerksomhet, men i hovedsak blitt mottatt med skepsis.

- Sylvi Listhaug vil vurdere danske asylforslag, kunne Minerva rapportere, mens Høyres innvandringspolitiske talsperson, Kristin Ørmen Johnsen, overfor samme nettavis mente forslag var "ytterligående" og "oppsiktsvekkende". Mahmoud Farahmand, som leder Høyres mangfoldsutvalg, er imidlertid uenig med sin partifelle og kommenterer det slik:

"Personlig tror jeg dagens asylsystem er borte om kun få år. Det er ikke bærekraftig slik det er i dag."

Ap-leder Jonas Gahr Støre var overfor Aftenposten klart avvisende til forslaget fra sine danske partifeller:

"Jeg tviler på at et lite nordisk land skal kunne drive, på en sikker og ansvarlig måte, mottakssentre i konfliktområder i Nord-Afrika. Det er ikke noe vi vil gå inn for å innføre i Norge."

Socialdemokratiets forslag i Danmark er et noe annet enn det UDI-direktør Frode Forfang her hjemme lanserte i en kronikk i Aftenposten for to år siden som et alternativ til dagens praksis:

"Et alternativ er at Europa etablerer bedre og mer omfattende systemer for å screene og vurdere flyktninger før de reiser inn. Da kan man velge ut de mest sårbare og de med størst og mest akutt beskyttelsesbehov, og så overføre disse til europeiske land. I kombinasjon med omfattende hjelp til de som blir igjen, ville et slikt system treffe bedre de reelle behovene og slik sett være mer rimelig og rettferdig."

Begge inngår likevel i en ny type forslag som i dag ligger på bordet og diskuteres. I en kronikk i Dagsavisen denne uka skriver Maren Sæbø om "asylpolitisk ørkenvandring" og konkluderer slik:

"Å opprette asylsentre høres altså tilforlatelig ut om målet kun er å ytterligere begrense asylankomster til skandinaviske eller europeiske land (den er nå rekordlav til Norge). Europas høyrepopulister kan komme unna med kun denne delen av regnestykket. Men om man har tenkt å ivareta flyktningenes menneskeretter, om man skal være både rettferdig og realistisk, som jo de danske sosialdemokratene har som en forutsetning, så blir det straks mer komplisert. Tvert imot kan samarbeidet med en del av regimene i Afrika være med på å forsterke de mekanismene som driver mennesker på flukt, nemlig konflikt og kamp om begrensede ressurser i Sahel. Diskusjonen om asylsentre må dreie seg om mer enn å vinne valg her hjemme. Den må dreie seg om realiteten på bakken, og om de som befinner seg der. De som også denne vintermåneden risikerer livet på å krysse Sahara, for så å sette ut på det iskalde Middelhavet."

Men kanskje er det nettopp "kamp om begrensede ressurser i Sahel" og "realitetene på bakken" - både i Afrika og Europa - som i siste instans vil føre til at hele Europa i årene fremover vil kunne få "danske tilstander" i form av stadige innstramminger i asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken?

- NATO venter migrantkrise

- Afrika vil 
firedobles 
før år 2100, skrev Vårt Land for noen år tilbake og innledet slik:

"Nesten all folkevekst fram mot tusenårsskiftet vil skje i Afrika. 
Allerede i dag 
risikerer 
tusenvis av 
afrikanere livet 
i Middelhavet, på 
desperat flukt fra 
fattigdom og nød."

Det vil skape "realiteter på bakken", både i Afrika og Europa (om migrasjonen fortsetter) som vil være vanskelig å håndtere.

- NATO venter migrantkrise, kunne avisa Klassekampen fortelle på onsdag denne uka (ikke på nett). Bakgrunnen er en intern vurdering der NATOs egne anlytikere anslår at antallet migranter som forsøker å komme seg til Europa vil være 15 millioner innen 2020 og Klassekampen forklarer NATOs krisevarsel slik:

"Årsakene til at NATO forventer masseutvandring er en enorm befolkningsvekst i vestafrikanske land, samtidig som økonomiene ikke vokser raskt nok til å skape tilstrekkelige jobber."

Overfor Klassekampen mener forsker Morten Bøås (NUPI) at anslaget på 15 millioner er svært høyt og kommenterer det slik:

"Det må være et maksanslag. Men det er klart, hvis det går dårlig med økonomien, så er det klart at flere vil prøve seg."

I hvilken grad en eventuell Marshallplan for Afrika vil avhjelpe situasjonen gjenstår å se, men de danske sosialdemokratene mener uansett at "antallet har en betydning" og peker i sitt politikknotat på at:

"På bare en generation er der blevet markant flere med ikke-vestlig baggrund i Danmark. Mange klarer sig godt, men det har også medført store integrationsproblemer. Vi lever i dag mere adskilt, og det udfordrer den danske sammenhængskraft."

Holdningene blant folk i det tidligere liberale Europa har endret seg. Human Rights Service (HRS) omtalte nylig en fersk holdningsundersøkelse i Belgia og innledet slik:

"Hele syv av ti opplever at landet erobres av islam. Vel så mange mener islam er en intolerant religion som kolliderer med landets verdier. Mønsteret er det samme i Vest-Europa som sådan, mens politikere flest snur ryggen til borgernes godt begrunnede bekymring. Nå må de sistnevnte våkne!"

I hvilken grad Socialdemokratiets forslag vil forandre og forene europeisk asylpolitik gjenstår å se, men under tittelen "danske tilstander" konkluderte nylig Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv slik:

"For øyeblikket er migranttilstrømningen til Europa beskjeden. Det er ingen grunn til å tro at politikerne og velgerne vil tillate en ny bølge som i 2015–2016. Kommer den, kan vi oppleve politiske grep som for få år siden virket urealistiske. Å opprette leire, for eksempel i Marokko, handler sannsynligvis om hvor mange milliarder europeiske land er villige til bla opp. Flere land enn Danmark kan komme til å skifte ut en «streng, rettferdig og human» migrantpolitikk med «rettferdig og realistisk» i årene som kommer."

Aktuelle lenker:

Norske tenketanker om asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken:

Et utvalg artikler fra Document.no og Rights.no:

 • Stort sprik blant medier «mot strømmen». document.no 11.02.2018
  Klassekampen har lørdag 10. februar fem sider om den nye alternative offentligheten, som Rights.no, Document, Herland Report, Steigan og Resett representerer. Klassekampens Lars Unar Larsen Vegstein har intervjuet redaktørene og artikkelen er grei nok.
 • Marte Gerhardsen – hvor mange djevler er det plass til på spissen av en synål? document.no 10.02.2018
  Marte Gerhardsen liker ikke de danske Socialdemokraternes svar på innvandringsproblemene. Hun gir et intervju til Klassekampen der hun går i rette med danskene, men gjør det helt på egne premisser.
 • Asyldebattens nye tøffinger. 09.02.2018 document.no 
  Etter å ha sittet rolig å ha sett på i alle årene det europeiske asylsystemet er blitt utnyttet til økonomisk innvandring, har Arbeiderpartiet nå bestemt seg for å prøve å ta politisk eierskap til saken før det går opp for absolutt alle at systemet forlengst burde ha vært avviklet i sin nåværende form.
 • Ingen familiegjenforening til ghettoer. rights.no 08.02.2018
  Danske politikere vil stramme inn familiegjenforening, som har skapt ghettoer i Vest-Europa. Ærligheten fra politisk hold om problemene de har skapt er nesten sjokkerende.
 • Den store majoriteten føler seg invadert av islam. rights.no 07.02.2018
  Hele syv av ti opplever at landet erobres av islam. Vel så mange mener islam er en intolerant religion som kolliderer med landets verdier. Mønsteret er det samme i Vest-Europa som sådan, mens politikere flest snur ryggen til borgernes godt begrunnede bekymring. Nå må de sistnevnte våkne!
 • AUF-lederen støtter deler av dansk innvandringsplanrights.no 07.02.2018
  AUF-leder Mani Hussaini gir full støtte til deler av danske Socialdemokratiets innvandringsskjerpelser og mener Norge bør se på det samme.
 • Forstår ikke innvandringsliberale hvor farlig det de driver med er? rights.no 07.02.2018
  - Vi ønsker ikke at innvandrings- og flyktningepolitikken skal gi økt utrygghet i våre egne lokalsamfunn, sa Jonas Gahr Støre, og på Twitter gråter innvandringsliberale ut sin smerte over Aps angivelige Frp-isering. Støre viser dermed at han forstår hvor farlig utviklingen er, mens de innvandringsliberale er så ansvarsløse at det diskvalifiserer dem fra enhver maktstilling i en rettsstat.
 • Mette Fredriksen: – Vi har fått for mange ikke-vestlige inn i vårt samfunn. document.no 06.02.2018
  Socialdemokratiets leder Mette Fredriksen påpeker det åpenbare: Man ikke kan ha et nordisk velferdssamfunn hvis man ikke har en majoritet av befolkningen som deler de samme verdiene.
 • Nå må politikerne innse alvoret. rights.no 06.02.2018
  Hvorfor skal land i Afrika gi fra seg gevinster for småpenger når de heller kan eksportere problemene til Europa? Det er problemet som alle politiske partier i Europa sliter med, og da kan danske Socialdemokratiets snuoperasjon bli et luftslott.
 • Radikal omlegging av danske sosialdemokraters innvandringspolitikk. document 05.02.2018
  Hvis Arbeiderpartiet er på leting etter en ny innvandringspolitikk så kan de finne inspirasjon hos danske kamerater. Leder Mette Frederiksen vil mandag legge frem et 40 siders program som marker et klart brudd med nøling og tvetydighet.
 • Jøss, er plutselig VG og Aftenposten på lag med Listhaug om «svenske tilstander»? rights.no 29.01.2018
  Det ble et voldsomt sirkus i norske medier i valgkampen i fjor fordi integreringsminister den gang, Sylvi Listhaug, brukte begrepet "svenske tilstander" om innvandringens fallitt i Sverige. Nå kommer de samme puslende etter, og når det skjer, da er det grunn til virkelig å slå alarm om tingenes begredelige tilstand.

Fra debatten i Danmark:

 • Messerschmidt : EU’s aftale med Tyrkiet er en dundrende fiasko. Kommentar av Morten Messerschmidt (DF) på Altinget.dk. 21.02.2018
  Hvis masseindvandringen til Europa er aftaget, er det ikke EU eller Tyrkiet, der skal takkes, men Ungarn og de grænser, som landene har genrejst på trods af Bruxelles’ kommissærer, skriver Morten Messerschmidt (DF).
 • Vi vil tage et opgør med EU's fejlslagne asylsystem. Kommentar av Jeppe Kofod (S) på Altinget.dk. 16.02.2018
  Det er på tide, at Europas lande foretager et kvantespring i asylpolitikken, for vi hjælper flere og bedre i nærområderne, skriver Jeppe Kofod (S). Det betyder en geninvestering i EU og FN, for Danmark hverken kan eller skal løfte problemerne alene.
 • Et godt og et dårligt forslag. Replikk av Bertil Haarder (dansk politiker - V) på Altinget.dk 10.02.2018
  Det er naivt at tro, at hjælp, der fører til øget velstand, vil dæmpe migrationen.
 • Danmark flygter fra sit ansvar – søger asyl i Afrika. Kommentar av Paula Larrain (journalist) på Altinget.dk 08.02.2018
  Det er en falliterklæring for Danmark, når man vil eksportere sit ansvar for flygtninge til de lande, der har mindst. Lidt ligesom, når folkeskolen ikke magter højt begavede børn og lader andre om at samle op.
 • Løs problemet, hvor det er. Kommentar av Stine Bosse (Europabevegelsen) på Alltinget.dk 07.02.2018
  Socialdemokratiets nye udspil er meget glædeligt, men det kræver samarbejde med de andre europæiske lande, skriver Stine Bosse.
 • Tid til at pudse den indvandringskritiske profil op. Kommentar av Jarl Cordua (journalist/kommentator) på Altinget.dk. 07.02.2018
  Socialdemokraternes nye asylpolitik optrapper flygtningestramningerne hen over den politiske midte og sætter en tyk streg under det opgør, som partiets yngre kræfter har taget med fortidens ”velkommen-politik” over for asylsøgere.
 • Folkekirkens Nødhjælp: Socialdemokratiets ”Marshallplan” vil fjerne håbet fra Afrika. Globalnyt.dk 07.02.2018
  Socialdemokraterne taler med to tunger, når partiet på den ene side vil give Afrika et “historisk løft” og på den anden side vil flytte 3,5 milliarder kroner fra langsigtet udviklingsbistand til flygtningeindsatsen i de såkaldte nærområder.
 • Socialdemokratiet cementerer koblingen mellem udlændingepolitik og udviklingsbistand. Globalnyt.dk 06.02.2018
  Med sin nye udspil på udlændingeområdet slår partiet fast, at “ikke-vestlige” indvandring til Danmark skal stoppes ved at asylansøgere sendes til et modtagecenter i Nordafrika og ved at iværksætte en “Marshall-plan” for Afrika for at stoppe migrationen. Partiet vil dog ikke afsætte flere penge end i dag.
 • EU-Marshallplan skal løfte Afrika og lette migrantbyrden. Kommentar av Jeppe Kofod (gruppeformand for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet) på Altinget.dk 06.02.2018
  Forhandlingerne om EU’s næste budget er en gylden mulighed for at løfte Afrikas økonomi og dermed lette migrantstrømmen mod Europa.
 • Kunsten at lave en Tyrkiet-aftale med et nordafrikansk land. Kommentar av Anna Libak (journalist) på Altinget.dk 06.02.2018
  Når man ser, hvor meget ballade der har været med at flytte Dansk Sprognævn til Bogense, bliver det nok vanskeligt at gennemføre en udflytning af Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet til Tunis.
 • Mette Frederiksens plan kan ændre asylpolitikken radikalt. Analyse av Erik Holstein på Altinget.dk. 06.02.2018
  Med kombinationen af en Marshall-plan for Afrika og afvisning af spontane asylansøgere viser S-udspillet en ny vej. Modellen kan forandre europæisk asylpolitik for altid, men den er tricky at føre ud i livet.
 • Menneskerettigheder står ikke i vejen for S-udspil. Altinget.dk 05.02.2018
  Et stop for spontant asyl og nordafrikanske modtagecentre er ikke i strid med menneskerettighederne, siger ekspert. Hun advarer dog mod en gentagelse af Australiens erfaringer, der lægger sig tæt op ad Socialdemokratiets nye udspil.

Tidligere saker fra RORG-samarbeidet / Global:

Medieklipp og -debatt:

 • Gjør din plikt, krev din rett. Kommentar av Nasir Ahmed (Ap) i Dagbladet 02.03.2018
  Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg må snakke med, ikke til, den multikulturelle befolkningen.
 • «Det store vi» – vår mulighet! Debatt av Jonas Gahr Støre (Ap) i Morgenbladet 02.03.2018
  Hovedlinjene i innvandrings- og integreringspolitikken er forankret i brede forlik i Stortinget. Det betyr ikke at Frp-statsråden snakker på vegne av oss alle i mange av sine utspill. Frp snakker om «vi» som noe ekskluderende for dem som kommer med andre erfaringer. Noe som skal tydeliggjøre dem som faller utenfor. Vi vektlegger det som knytter oss sammen. Som blant annet at utviklingen av et «større vi» er et gode for et lite land som Norge, for vårt mangfold, kreativitet og skaperevne.
 • Nordmenns angst for å krenke. Kronikk av Ingrid Marie Asphaug (lev ved Lillestrøm videregående skole) i NRK ytring 02.03.2018
  Nordmenn har meninger om mye, men skyr debatten om muslimsk æreskultur og kvinnesyn som pesten.
 • Danmarks regjering med 22 punkter mot parallellsamfunn. NRK nyheter 02.03.2018
  Den danske regjeringen vil rive gettoer, gi fengselsstraff til foreldre som sender barna utenlands og ta barnetrygden fra foreldre hvis barna skulker skolen.
 • Italia går til høyre i valget. Dagsavisen 01.03.2018
  Innvandringsmotstand spiller en avgjørende rolle i valget i italia søndag. Ellers er det meste åpent.
 • Henter 300 fra Libya (kvoteflyktninger). Vårt Land 01.03.2018
  FN har startet en storstilt evakuering av flyktninger fra Libya. Norge henter 300 kvoteflyktninger.
 • Danmarks regjering vil doble straffen for visse typer kriminalitet i såkalte gettoer. VG (NTB) 28.02.2018
  Forbrytelser som begår kriminalitet i såkalte gettoer i Danmark skal straffes dobbelt så hardt som andre, foreslår regjeringen.
 • Abid Raja om integrering av muslimer: Må erkjenne at vi har et problem. VG 25.02.2018
  Abid Raja (V) sier Europa må erkjenne at vi har et problem med å integrere muslimer. Og at en streng integreringspolitikk ikke fungerer.
 • Abid Raja: – Gi litt av din tid, bli med på nasjonal dugnad for integrering! Aftenposten 25.02.2018
  Det bør skje fra første dag: Nyankomne asylsøkere og innvandrere får en norsk fadder. Venstres Abid Raja inviterer til tidenes nasjonale dugnad for integrering.
 • Solberg fører feighetens politikk. Kommentar av Tone Tellevik Dahl (byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, Ap) i Dagbladet 24.02.2018
  Regjeringen innkaller til «integreringsdugnad». Men vil ikke ta stilling til kontantstøtten.
 • Vi er allerede en velintegrert del av Norge. Kommentar av Zahir Athari i Dagsavisen (nye meninger) 24.02.2018
  Frykten for «human» har ført Ap og Frp til et kappløp om hvem kan tegne det skumleste fiendebilde av innvandrere og asylsøkere som en gratis syndebukk. Norge er på feil spor.
 • Sosial kontroll: – Ved oppgjør får man friheten, og frihet har ingen pris. Kommentar av Tina Shagufta Munir Kornmo (V) i VG 24.02.2018
  Ved oppgjør får man friheten, og frihet har ingen pris. Men noen ganger mister minoritetsungdom familien sin. Det er en lang prosess for å få forsonet dem igjen. De av oss som har vært igjennom dette og lykkes med å komme ut på den andre siden med mer frihet og familien i behold, må bidra for å gi håp og veiledning.
 • Asylreform i stampe. Dag og Tid 23.02.2018
  EU-landa kranglar om fordelinga av asylsøkjarar som kjem til Europa, og parlamentet vil ta EU-midlar frå land som ikkje tek ansvar. – Diskusjonane er på grensa til irrelevante, meiner Elizabeth Collett i Migration Policy Institute.
 • Utvandringa no er høgare enn under utvandringsbølgjene til Amerika. NRK nyheter 23.02.2018
  Innvandringa til Norge går kraftig ned og utvandringa frå landet vårt er høgare no enn då nordmenn reiste til Amerika.
 • Det er logisk for Norge å bidra til Frankrikes militære innsats i Sahel. Morgenbladet 23.02.2018
  Solberg-regjeringen har allerede trappet opp innsatsen for å stabilisere Sahel. Det er viktig for å bekjempe terror og å begrense migrasjonen fra Afrika til Europa, og moralsk riktig i en region med noen av verdens fattigste land. Dette har Frankrike drevet med lenge, og det er en selvfølge at Norge koordinerer sine bidrag med franske myndigheter.
 • Norge gir millioner til militærstyrke i Afrika. Aftenposten (NTB) 23.02.2018
  Norge gir 15 millioner kroner til den militære styrken som er satt inn i Sahel i Afrika for å bekjempe terrorgrupper og stoppe migrasjon.
 • – Aps retningsvalg om innvandring kommer til å gjøre vondt. Vårt Land 23.02.2018
  Det brygger opp til et durabelig sjøslag når et kriserammet Ap skal finne sin innvandringspolitiske identitet. Men svaret på de sosialdemokratiske partienes krise og på europeisk innvandringsskepsis ligger andre steder enn i nye asylregler, mener forsker og Ap-nestor.
 • Den første som sier «inkludering», er en kylling. Morgenbladet 23.02.2018
  Da regjeringserklæringen til Høyre, Venstre og Frp ble debattert i Stortinget i vinter, var det lite optimisme og mye strenghet å spore. «Bor du i Norge, så må du bli en del av Norge. I enkelte innvandrermiljøer ser vi en ukultur med holdninger og handlinger vi ikke kan akseptere i et moderne samfunn», sa Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani.
 • Vi har vært ufattelig naive. Kommentar av Astrid Meland i VG 22.02.2018
  Politikken er aldri statisk. Aps nye syn gir muligheter for nye kompromiss. Heller enn å jamre over gamle dager, bør Frp rekke ut en hånd for å få sin politikk vedtatt. Med alt det gale som er blitt gjort, kan det i grunnen bare gå bedre.
 • Ytre høyre gir marsjordre. Klassekampen 21.02.2018
  Matteo Salvini angriper innvandrere, EU, sosialdemokrater og Amazon. – Med meg som Italias statsminister vil Europa endre seg totalt, hevder høyrepopulisten.
 • Korsfarer-retorikk i ungarsk valgkamp. Vårt Land 21.02.2018
  – Kristendommen er Europas siste håp, sa statsministeren i en tale til nasjonen. Knivene kvesses før valget i april. I et land hvor kun 0,4 prosent av befolkningen er muslimer, er likevel islam og innvandrere det heteste temaet. I talen i Budapest var Orbán ikke optimistisk på vegne av de vestlige landenes framtid: – Nasjoner vil opphøre å eksistere, Vesten vil falle og Europa vil ikke engang skjønne at det er blitt invadert, sa han blant annet.
 • Professor Terje Tvedt går hardt ut mot Faktisk.no. Aftenposten 21.02.2018
  Mener nettstedet tar feil i sin faktasjekk av påstander om norsk befolkningsøkning. – Et godt eksempel på hvor vanskelig faktasjekk er, svarer Faktisk-redaktør Kristoffer Egeberg.
 • Ungarns statsminister: – Vesten vil falle. ABC nyheter (NTB) 20.02.2018
  Den ungarske statsministeren Viktor Orbán trapper opp retorikken mot innvandrere og islam og hevder «Vesten vil falle» og at Europa blir «invadert».
 • Italias drømmevalg. Kommentar av Kjetil Wiedswang i DN 20.02.2018
  Den store migrasjonsbølgen over Middelhavet har vært hovedsak i valgkampen. De fleste partiene vil ha bråstopp i innvandringen og støtter den sittende regjeringens avtaler med ulike grupper i Libya for å stanse tilstrømningen. Silvio Berlusconi og Lega Nord-leder Matteo Salvini har begge lovet å tvangsreturnere rundt en halv million migranter dit de kom fra. En kø av kritikere har påpekt at dette er lettere sagt enn gjort, ettersom land i Afrika er svært lite begeistret for ideen.
 • I en ideell verden ... Kronikk av André Møkkelgjerd (NOAS) i Dagsavisen (nye meninger) 20.02.2018
  I en ideell verden hadde det ikke vært kriger, og flyktninger hadde ikke eksistert. I en ideell verden hadde vi sluppet store svingninger i antall asylsøkere som kommer irregulært til våre grenser og blandede grupper av mennesker med og uten beskyttelsesbehov. I en ideell verden hadde alle flyktninger søkt tilflukt i naboland, som er et lavkostland langt borte.
 • Hvilke kriser står Norge overfor? Kronikk av Chase Alexander Jordal (nestleder i Bergen Sp) i Nationen 20.02.2018
  Dersom forholdene i de alt hardt rammede områdene bare forverres, sammen med en kraftig befolkningsvekst, kan en forvente utbrudd med hungersnød, krig over begrensede ressurser (som vann) og at de allerede svake statene tilnærmet kollapser. Dette vil overlate områdets innbyggere med to valg, gi opp livet eller flytte på seg. Alle forstår hva som er det naturlige valget. Resultatet vil være massiv migrasjon fra de utsatte landene til vestlige velferdsstater, en migrasjon som vil få svært uheldige konsekvenser for stabiliteten i mottakerlandene, så vel som for velferdsstaten som institusjon.
 • Ap må omsette sine verdier til praktisk politikk. Kommentar av Lars Martin Mediaas (medlem i Oslo Arbeiderparti og leder av Kristne Arbeidere i Oslo og Akershus) i VG 20.02.2018
  Arbeiderpartiet har satt ned et utvalg som skal jobbe med asyl- og integreringspolitikken. Det er ikke nødt til å gå galt. Selv om utvalgsleder Masud Gharahkhani kanskje hadde tatt litt for mye Møllers tran da han presenterte dette i media. Arbeiderpartiet er nødt til å lage samlende kompromisser, ikke konkurrere med Frp om å gå lengst mulig. Arbeiderpartiet har solidaritet som en grunnverdi, ikke strenghet.
 • Faktisk: Nei, Norge hadde ikke tre ganger så stor relativ befolkningsvekst som Danmark mellom 1995 og 2017. VG (faktisk.no) 19.02.2018
  Faktisk.no har faktasjekket professor Terje Tvedts påstand om at «Norges relative befolkningsvekst mellom 1995 og 2017 var tre ganger så stor som i Danmark og dobbelt så stor som i Sverige».
 • «Når ble det greit å putte helt ulike individer i en bås som ikke-vestlige og kalle dem en trussel?» Kommentar av Marte Gerhardsen (Tankesmien Agenda) i VG 19.02.2018
  De politiske lederne som klarer å sette ord på utfordringene, og presentere de beste løsningene, vil har stor mulighet til å påvirke historiens gang. De danske sosialdemokratene snubler på oppløpssida.
 • Legg fra deg pistolen. Kommentar av Nesreen Abou Assaf i Aftenposten 18.02.2018
  Den vanlige immigranten i gaten spør seg selv hvorfor han får skylden for hver forbrytelse som skjer og hvorfor han må unnskylde seg, mens den vanlige europeeren i gaten spør seg hvorfor deres barn må unngjelde for disse forbrytelsene.
 • Europarådet ber Sverige lempe på asylreglene. ABC nyheter 17.02.2018
  Sverige bør lempe på asylrestriksjonene som ble innført etter flyktningstrømmen nordover i Europa i 2015, mener Europarådet.
 • Flykter ikke fra sine egne. Dagsavisen 17.02.2018
  Ap-politikere raser mot Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani. Det tar han med stor ro.
 • Paradoksale talspersoner. Kommentar av Sharam Alghasi (mediesosiolog ved Høyskolen Kristiania) i Dagbladet 17.02.2018
  Masud Gharahkhanis kritikk av innvandringspolitikken til dagens regjering er, etter min forståelse, en av de mest bemerkelsesverdige hendelsene i norsk politisk landskap på lenge. Stortingstalen til Gharahkhani, innvandringspolitisk talsperson for det historisk dominerende politiske partiet i Norge, Arbeiderpartiet, bryter med den over 40 års lange og herskende retorikken i det politiske landskapet og markerer et skifte.
 • Slik vil Tyskland stanse migrasjonsstrømmen. Dagens Perspektiv 16.02.2018
  For å bekjempe migrasjon til Europa, formidler Tyskland jobber i Ghana. Hva er det som skjer når tysk byråkrati møter ghanesisk virkelighet?
 • Støre: – Ap har veket for mye unna i innvandringsdebatten. NRK nyheter 16.02.2018
  Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre innrømmer at partiet har kviet seg for å delta i innvandringsdebatten, men at de nå er for en tøffere linje. – Det kler deg ikke å være høy og mørk i disse spørsmålene, lyder svaret fra Frps leder Siv Jensen.
 • Ap mangler innvandringspolitikk. Debatt av Kristin Øhrmen Johnsen (H) i DN 16.02.2018
  Jonas Gahr Støre forsøker i en kronikk i DN 10. februar å si at Arbeiderpartiet har veket unna innvandringsdebatten i frykt for Frp. Det kan jo hende at partiet bare mangler politikk. Ap prøver å være strenge og liberale på én gang og taler med flere tunger. Jeg har vanskelig for å se hvordan det representerer «ærlig tale om migrasjon», som Støre selv prøver på. Men om Ap er ferdig med å klage på Listhaugs retorikk og vil bidra til en ansvarlig innvandringspolitikk, ønsker vi dem velkommen.
 • Tid for handling, ikke tom retorikk. Debatt av Jon Helgheim (innvandringspolitisk talsperson i FrP), Christian Tybring-Gjedde (utenriks- og forsvarspolitisk talsperson i FrP og Per Willy Amundsen (medforfatter av FrPs Bærekraftsrapport) i Dagbladet 16.02.2018
  Ambisjonene om en ny nordisk sosialdemokratisk innvandringspolitikk var dessverre ingenting annet enn populistisk spillfekteri fra Arbeiderpartiets side.
 • Den sosialdemokratiske batongen. Debatt av Tobias Strandskog (Bergen Høyre) i Dagbladet 16.02.2018
  Arbeiderpartiet drev en valgkamp mot regjeringen for et kaldere samfunn, og en streng asyl politikk. De mente Norge gikk i feil retning og de skulle styre oss tilbake på rett kurs. Etter analyse av meningsmålinger, har Youngstorget nå som en lysbryter skiftet politikk og retorikk. En regjering som var for streng, har nå blitt for liberal og tiltaksløs.
 • Vil vi være et «Høyre light», Jonas? Tord Skredlund (18), skole- og arbeidsansvarlig i AUF i Rogaland, på Si;D i Aftenposten 16.02.2018
  Åpent brev til Støre fra en bekymret AUF-er: - Vi kan ikke låne innvandringspolitikk fra Listhaugs dagbok.
 • Disse avgjør Arbeiderpartiets asyl-fremtid. Minerva 15.02.2018
  Flertall markerte asyl-liberale i Migrasjonsutvalget, men det er jokerne som vil avgjøre partiets asylpolitikk.
 • Returpolitikk på EU-nivå? Kommentar av Sophie Matlary i DN 15.02.2018
  Internasjonalt samarbeid på migrasjonsområdet er utfordrende for de fleste stater. Tre år etter asylkrisen i 2015 dreier den politiske interessen for statene i Europa seg om returavtaler og samarbeid med tredjeland.
 • Ny måling: Ap fortsatt i sumpa. Dagsavisen 15.02.2018
  Ap strammet inn retorikken i innvandringspolitikken. Resultatet er framgang for Frp.
 • Nye Ap-protester om innvandring. Dagbladet 15.02.2018
  Medlemmer av Aps migrasjonspolitiske utvalg er kritisk til måten innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani har uttalt seg på. De er ikke alene.
 • Trangsynt om innvandring. Debatt av Masud Gharahkhani (Ap) i Dagbladet 15.02.2018
  Når Dagbladet i sin lederartikkel 3. februar skriver at Ap konkurrerer med Frp i asylpopulisme, så er de med på å sette Frp i sentrum og gjøre dem til målestokken i innvandringsdebatten. Det tjener Frp på, mens debatten blir fordummet.
 • Romaner som griper inn. Kommenter av Arne Borge i Vårt Land (verdidebatt) 14.02.2018
  I Danmark er en ny roman i ferd med å sette dagsorden, skal vi tro avisa Information. Onsdag fortalte de at Kaspar Colling Nielsens bok, Den europeiske våren , har vært en viktig inspirasjonskilde for flere i toppledelsen til partiet Socialdemokratiet (S). I Nielsens roman har Danmark opprettet en flyktningsone i Mosambik, kalt Frederiksstad. Området fungerer som en slags kontainer-by, hvor flyktningene får søknadene sine behandlet før de eventuelt får reise videre.
 • Arbeiderpartiets konklusjoner om innvandring er ikke fattet. Kommentar av Mani Hussaini (leder i AUF) og Ina Libak (nestleder i AUF) i Dagbladet 14.02.2018
  Den siste tiden har Arbeiderpartiet frontet flere kontroversielle utspill om asyl og innvandring, uten forutgående debatt internt i partiet. Nylig satt Arbeiderpartiet sammen et migrasjonsutvalg for å stake ut en ny kurs for Arbeiderpartiets politikk på innvandring og integrering. Vi har sett frem til dette arbeidet og gleder oss til mange viktige og tøffe diskusjoner. AUF kommer til å bidra konstruktivt i arbeidet med å lage ny politikk for et mer rettferdig asylsystem, en mer inkluderende integreringspolitikk og en solidarisk bistandspolitikk.
 • Nytt innvandringsbråk i Ap: Vil at partiet skal droppe «streng». VG 14.02.2018
  Den nye lederen for Orkland Ap mener partiets innvandringspolitiske talsmann driver mer med retorikk enn politikk – og ber ham slutte å være så bastant. Hun får støtte av flere store lokallag.
 • Møter storbyopprør. Klassekampen 14.02.2018
  Fleire av dei største laga i Arbeidarpartiet går i stikk motsett retning av Masud Gharahkhanis stramme asyl­politikk.
 • Slik velger Norge ut overføringsflyktninger. Debatt av Hanne Jendal (UDI) i Dagens Næringsliv 14.02.2018
  I debatten om det er etisk riktig å hente overføringsflyktninger til Norge, gjentar Eva Grinde påstanden om at Norge kun har to kriterier å velge dem ut på (DN 8. februar). UDI har faktisk åtte kriterier, hvor to av dem prioriterer kvinner og barnefamilier.
 • Innvandringsspriket i Ap. Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv 13.02.2018
  For Jonas Gahr Støre gjelder det å ta styringen når Ap-ledelsen nå møter betydelig intern motstand etter å ha lagt seg tett opp til Frp i innvandringspolitikken.
 • Kampen mot sosial kontroll og dobbeltliv. Debatt av Sarah Gaulin (Ap Søndre Nordstrand) i VG 13.02.2018
  Jeg håper kampen mot sosial kontroll og æreskultur også er en kamp for våre verdier som frihet, likhet, rettferdighet og solidaritet.
 • FN ber USA og Danmark ta imot flere flyktninger. ABC nyheter (NTB) 13.02.2018
  FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, ber USA, Danmark og flere andre land ta imot flere flyktninger. Mandag besøkte han en flyktningleir i Jordan.
 • Europa klarer seg uten sosialdemokrater. Kommentar av Frank Rossavik i Aftenposten 13.02.2018
  Ekstra vanskelig blir det hvis sosialdemokratene samtidig får ansvar for økende innvandring. Det er slik ytre høyre har svingt seg opp: De heier på “tapere” og sier nei til innvandrere. Problemet er vanskelig å løse: Europa kan nok begrense innvandringen, men neppe behovet for mer utdanning til å takle globaliseringen. Derimot kan kontinentet visst klare seg uten sosialdemokrater.
 • Ikke glem solidariteten, Ap. Kronikk av Eirik Christophersen (Flyktninghjelpen) i Dagsavisen (nye meninger) 13.02.2018
  Anført av Masud Gharahkhani, ny innvandringspolitisk talsperson, har Arbeiderpartiet de siste ukene signalisert en kraftig dreining i partiets asyl- og flyktningpolitikk. Fra Stortingets talerstol ba Gharahkhani om forsikringer fra Frp om at regjeringen ikke ville bli for liberal i innvandringsspørsmål med Venstre på laget. Det er et Arbeiderparti det er vanskelig å kjenne igjen.
 • – Kan ikke tenke på om familien hadde kommet inn i Norge i dag. NRK nyheter 13.02.2018
  Masud Gharahkhani har selv vært flyktning. Som ny innvandringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet har han vært i vinden i det siste, etter det mange mener er en innstramming av partiets innvandringspolitikk.
 • Asylpolitisk ørkenvandring. Kronikk av Maren Sæbø i Dagsavisen (nye meninger) 12.02.2018
 • Den umiddelbare innvendingen mot å opprette danske eller norske mottakssentre i Afrika er selvsagt at det ikke synes å være noe sted som vil huse slike sentre. De to landene som kunne være aktuelle for det danske forslaget, Marokko og Tunisia, har alt avvist forslaget. Forslaget har som forutsetning at eventuelle danske asylsentre må ligge i demokratiske tredjeland.
 • Komité i ubehagelig farvann. Kommentar av Rune Berglund Steen (Anti-rasistisk senter) i Dagbladet 12.02.2018
  Asle Toje er nemlig forskeren og samfunnsdebattanten som blant annet har brakt den vulgært rasistiske romanen «De helliges leir», av franske Jean Raspail, inn i norsk debatt som et referansepunkt for flyktningkrisen. Dette er romanen hvor horder med mørkhudede, illeluktende indere har sex med barn «i et kaos av møkk og forsyndelse» før de gjør landgang i Frankrike, og myrder franskmenn for fote, godt hjulpet av landets allerede eksisterende minoritetsbefolkning.
 • – Drømmen er å få en kvinnelig imam. Vårt Land 12.02.2018
  Innvandringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet mener offentlige imamskoler er veien å gå for at Norge skal få kvinnelige imamer. – De norske moskeene er ikke modne for kvinnelige bønneledere, mener muslimsk leder.
 • Arbeiderpartiets kompleks. Kommentar av Usman Rana (lege og forfatter) i Vårt Land (verdidebatt) 12.02.2018
  Arbeiderpartiets ferske innvandringspolitiske talsperson ­Masud Gharahkhani har markert med seg med tabloide utspill i integreringsdebatten. 19. januar henvendte han seg til justisminister Sylvi Listhaugs høyre hånd, Espen Teigen, på Twitter og lurte på om sjefen hans, det vil si Listhaug, støtter «liberale Raja» eller Gharakhanis forbudsutspill om søskenbarnekteskap og andre innstramninger i innvandringspolitikken. Hva skulle han med denne «hånds-­påleggelsen»?
 • – Foreldrekurs bør bli obligatorisk for flyktninger. Aftenposten 12.02.2018
  Mange norsksomaliske foreldre sliter med barneoppdragelse. Ubah Aden mener at foreldre må få mer hjelp til å lære hvordan de skal oppdra barna i Norge.
 • Har vi glemt barna som er på flukt?. Kommentar av Julie Marie Knutsen (UngSOS) i Stavanger Aftenblad 11.02.2018
  Den siste uken har det kommet 500 nye båtflyktninger til Lesvos. I Hellas, et land vi forbinder med sol, ferie og varme, befinner det seg nå anslagsvis 3300 barn og unge som har flyktet alene.
 • Skampletter på verdenskartet. Lederkommentar i Stavanger Aftenblad 10.02.2018
  Det er én forskjell mellom Berlinmuren og de fleste av de andre barrierene: den forhatte muren skulle hindre folk å flykte fra daværende Øst-Tyskland (DDR), mens dagens sperringer er til for å stoppe folk fra å komme inn i et land.
 • Ærlig tale om migrasjon. Kommentar av Jonas Gahr Støre (Ap) i Dagens Næringsliv 10.02.2018
  I 2011 ledet jeg et utvalg som gjennomgikk vår integreringspolitikk. Nå leder kollega Masud Gharahkhani et utvalg som skal gjennomgå migrasjonspolitikken i lys av nye utfordringer. Gharahkhani er et godt valg. Han kom selv til Norge som flyktning. Han kjenner hverdagens utfordringer og muligheter bedre enn de fleste fra sine mange år i lokalpolitikken i Drammen. Han snakker så folk forstår, enig eller uenig. Vi trenger en ærlig gjennomgåelse, også der meningene er delte.
 • - En inhuman jævel og muslimjævel samtidig. Dagbladet 10.02.2018
  Det har stormet rundt Aps nye innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani, de siste ukene.
 • Faktisk ikke sikkert: I perioden 1995 til 2016 hadde Norge en relativ større nettoinnvandring enn USA noen gang hadde etter borgerkrigen. VG 10.02.2018
  Både Listhaug og Tvedt presiserer at de uttaler seg om nettoinnvandring, men USA registrerer ikke dette. Beregninger fra Verdensbanken går ikke lenger tilbake enn til 1962. Det er derfor ikke sikkert om nettoinnvandring til Norge fra 1995 til 2016, relativt sett, var større enn til USA noen gang etter borgerkrigen.
 • – Eg trudde aldri eg skulle ønskja meg danske tilstandar i norsk innvandringspolitikk. Men nå gjer eg det. Kommentar av Solveig G. Sandelson i Stavanger Aftenblad 09.02.2018
  Dei oppfordrar kort og godt til å leggja vekk partiprestisjen og retorikken, og gå opent inn i diskusjonane for å finna det dei kallar ein «rettferdig og realistisk» innvandringspolitikk for Danmark. I eit forlik som kan bidra til å gi feltet ei politisk retning i lang, lang tid.
 • Langar ut mot danskane. Klassekampen 09.02.2018
  Når Mette Frederiksen lagar enkle løysingar på vanskelege spørsmål, er det eigentleg tåkeprat, meiner Marte Gerhardsen. Ho åtvarar Ap mot å sjå til danskane.
 • Hakk i plata. Aktuelt intervju i Morgenbladet 09.02.2018
  Asylleirer i Afrika er ingen dum idé, mener Masud Gharahkhani, Arbeiderpartiets nye innvandringspolitiske talsmann.
 • Verdensmestere i integrering. Kronikk av Erwin Krohn (nestleder ved Antirasistisk Senter og forstander i Det mosaiske trossamfunn) i Morgenbladet 09.02.2018
  Ap har tatt opp konkurransen med Frp i innvandringspolitikken. Men det er integrering vi bør satse på.
 • Ap-Tajik: – Det må snakkes norsk på norske arbeidsplasser. VG 09.02.2018
  Hadia Tajik har blinket ut politikkområdene hvor Ap skal skjerpe tonen. Innvandringsdebatten er en av dem.
 • Kritisk til manglende rettigheter for flyktninger. Vårt Land 08.02.2018
  – Internasjonale organisasjoner utøver betydelig makt over enkeltmennesket, mener forsker - som advarer mot at manglende rettigheter kan få alvorlige konsekvenser.
 • Vil 2018 bli året for retur til Syria? Kronikk av Jan Egeland (Flyktninghjelpen) på NRK ytring 08.02.2018
  Selv om mange syriske flyktninger sannsynligvis vil returnere hjem i år, er det fortsatt en lang vei å gå før landet er trygt og stabilt.
  Strengere innvandringspolitikk, mer politi og mer EU. Det er noen av punktene i Tysklands nye regjeringsplattform. Aftenposten 08.02.2018
  136 dager etter valget kan Merkel endelig presentere regjeringsavtalen. Dette vil den bety for Tyskland og Europa.
 • Vil hegne om danske verdier. Dagsavisen 08.02.2018
  Innvandring er den største utfordringen for samfunnet vårt, mener Mette Frederiksen, leder av Aps danske søsterparti.
 • Støtter ikke Listhaugs linje. Dagsavisen 08.02.2018
  Det er åpen uenighet i regjeringen om Norge bør følge danske innstrammingsforslag i asylpolitikken.
 • Saklig debatt. Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 08.02.2018
  Debatten om innvandring, asylpolitikk og integrering kjører seg ofte fast i de samme, dype hjulsporene, der målet for dem som engasjerer seg mest ofte er størst mulig konfrontasjon. Dermed kan begge parter føle at de har «vunnet» debatten, uten at vi har kommet et eneste skritt nærmere en politikk som det store flertallet kan stille seg bak.
 • Ap ser ut som en dårlig kopi av Frp. Kommentar av Siavash Mirghafari (medlem av Ap i Bergen) i Bergens Tidende 08.02.2018
  Arbeiderpartiet må ikke bli så desperate etter makt at de plasserer seg til høyre for Frp.
 • Forsker: Sosialdemokratene kan tape på tøffere innvandringspolitikk. VG 08.02.2018
  Arbeiderpartiet og dets danske søsterparti vekker oppsikt med en stram linje i asylpolitikken. Partiene ønsker å fremstå tydelige i innvandringsdebatten, mener forsker.
 • «Morn, morn, Jensen! Kan vi låne slagordet ditt?». Kommentar av Egon Holstad i VG 08.02.2018
  Med ny innvandringspolitisk talsmann, den rappkjefta og uredde debattanten Masud Gharahkhani, har Ap tatt grep. I løpet av ei knapp uke har han nå fått lov til å synge ut Aps nye valgspråk for lysere og bedre tider. Han har sunget høyt, klart, repeterende og bestemt.
 • Støre dilter etter Listhaug. Kommentar av Per Espen Stoknes (MDG) i Dagbladet 08.02.2018
  Arbeiderpartiet kunnet vært med på å stoppe returen av asylsøkere til Afghanistan. Istedenfor dilter de etter Sylvi Listhaug i asylpolitikken.
 • Mer enn symbolpolitikk. Debatt av Pål Hjelpstad (jurist) på NRK ytring 08.02.2018
  Vi må ikke glemme fordelene av kvoteflyktninger, som ofte kommer langt flere til gode enn bare flyktningen selv.
 • 143 asylsøkere i januar. Dagbladet (NTB) 08.02.2018
  I januar kom det 143 asylsøkere til Norge. Det er det laveste tallet siden mai 1997.
 • Faktisk.no: Nei, asylsøkere får ikke maks pensjon uten å ha løftet en finger. VG 08.02.2018
  Faktisk.no har faktasjekket påstanden fra Facebook-gruppen «Slå ring om Norge».
 • Danske tilstander. Kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 07.02.2018
  For øyeblikket er migranttilstrømningen til Europa beskjeden. Det er ingen grunn til å tro at politikerne og velgerne vil tillate en ny bølge som i 2015–2016. Kommer den, kan vi oppleve politiske grep som for få år siden virket urealistiske. Å opprette leire, for eksempel i Marokko, handler sannsynligvis om hvor mange milliarder europeiske land er villige til bla opp. Flere land enn Danmark kan komme til å skifte ut en «streng, rettferdig og human» migrantpolitikk med «rettferdig og realistisk» i årene som kommer.
 • Berlusconi lover å kaste ut 600.000 illegale innvandrere. VG 07.02.2018
  Italias skandaleombruste eks-statsminister Silvio Berlusconi lover å kaste ut 600.000 illegale papirløse innvandrere fra landet om sentrum-høyre koalisjonen han fronter får flertall i parlamentvalget 4. mars.
 • På tide å slutta å ropa. Lederkommentar i Stavanger Aftenblad 07.02.2018
  Dei store partia i Norge er eigentleg einige om innvandringspolitikken.
 • Et nytt asylsystem. Lederkommentar i VG 07.02.2018
  De danske sosialdemokratene vil fjerne retten til å søke asyl på dansk jord. Heller enn å avfeie forslaget, bør vi se seriøst på det.
 • Støtter en ny Marshallhjelp. Klassekampen 07.02.2018
  Arbeiderpartiets fremste asylliberaler Mani Hussaini gir full støtte til deler av det danske søster­partiets innstrammingsplan.
 • Sosialdemokrater strammer grensene. Vårt Land 07.02.2018
  Arbeiderpartiene i Skandinavia går offensivt ut og strammer asyl- og innvandringspolitikken. Gjenkjennelig, de har tradisjon for å være restriktive, sier innvandringsforsker.
 • Frp og SV enige: «Løskrutt» fra Ap i innvandringspolitikken. Dagbladet 07.02.2018
  Både SV og Frp beskylder Ap for å være tøff i kjeften uten å komme med konkrete løsninger. - Både SV og Frp er for meg uinteressante, svarer Aps innvandringstopp.
 • Hvem snakker Arbeiderpartiet på vegne av? Kommentar av Jørgen Skogan i Dagsavisen (nye meninger) 07.02.2018
  Arbeiderpartiets ledelse kaster tilliten på bålet i håpet om å tiltrekke seg et par innvandringskritiske velgere. Det kommer til å svi.
 • Frykt flytter asyl- og innvandringspolitikken til høyre. Lederkommentar i Dagbladet 07.02.2018
  Arbeiderpartiet frykter for tap av velgere, og flytter seg solide skritt til høyre i innvandringspolitikken.
 • Ap svarer Listhaug: – Hun er bare stor i kjeften. ABC nyheter (NTB) 07.02.2018
  Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) vet ikke helt om hun skal tro på signalene fra Ap om en strengere asyl- og innvandringspolitikk.
 • Nye ord, nye tider. Lederkommentar i Nationen 07.02.2018
  Norges innvandrings- og asylpolitikk kan ikke løsrives fra virkeligheten. Den må påvirkes av politikken i våre naboland, og vår hjemlige integrering.
 • Hør på grasrota, Ap! Kommentar av Antonia Kvalsvik og Fatema Al-Musawi (Ap-medlemmer) i VG 07.02.2018
  Masud Gharahkhani har de siste dagene brukt en hard retorikk vi aldri trodde skulle se dagens lys fra en Arbeiderparti-representant. Sympati og medmenneskelighet er viktige verdier for å kunne forstå situasjonen for flyktninger. Gharahkhanis retorikk gjør oss bekymret for om Arbeiderpartietsegne verdier er på avveie.
 • Skifter kurs når bølgen har lagt seg. Kommentar av Therese Sollien i Aftenposten 07.02.2018
  Snuoperasjonen kommer lovlig sent. Det er allerede to år siden UDI-direktør Frode Forfang tok til orde for å legge om flyktningregimet. Europa har fått kontroll på yttergrensene, og ankomsttallene er lavere enn på mange år. Da er det visst et opportunt øyeblikk å ta til orde for en strengere linje i asylpolitikken.
 • Ti gode grunner til å slutte å behandle asylsøknader i Norge. Minerva 07.02.2018
  Vil gjøre det lettere å hjelpe dem som har størst reelt behov for beskyttelse, skriver Lars Akerhaug.
 • En av Ernas nærmeste skyter ned dansk asylforslag. Minerva 07.02.2018
  Ingvild Stub er statssekretær for statsminister Erna Solberg. Hun avviser å røre retten til å søke asyl i Norge.
 • Hjelpeorganisasjoner advarer mot å sende syrere hjem. ABC nyheter (NTB) 06.02.2018
  Flere hundre tusen syrere kan bli presset til å dra tilbake til sitt krigsherjede hjemland i år, advarer hjelpeorganisasjoner.
 • Italia skal stoppe flyktningar i Vest-Afrika. Vårt Land 06.02.2018
  Først stoppa italiensk marine flyktningar og migrantar frå å reise over havet til Italia. No sender Italia soldatar til Niger. Menneske skal ikkje få sleppe gjennom Sahara til Libya.
 • Danske sosialdemokrater kommer med ny radikal innvandringspolitikk. Aftenposten 06.02.2018
  Sosialdemokratene i Danmark vil gjøre det umulig å søke asyl på dansk jord. Søknader må leveres inn i leire for eksempel i Afrika.
 • Sylvi Listhaug vil vurdere danske asylforslag. Aftenposten (NTB) 06.02.2018
  Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) er positiv til de danske sosialdemokratenes forslag om å fjerne retten til å søke asyl på dansk jord.
 • Støre sier Ap har feilet ved å unngå innvandringsdebatten. Dagens Næringsliv (NTB) 06.02.2018
  Ap-leder Jonas Gahr Støre forsvarer partiets tøffere linje i innvandringsdebatten. Når systemet bryter sammen, kan ikke diskusjonen overlates til Frp, sier han.
 • Innvandringsdebatten: Støre støtter tøff linje. VG 06.02.2018
  Ap-leder Jonas Gahr Støre støtter en knallhard linje i innvandringspolitikken. - Asylsystemet er i ferd med å bryte sammen, slo han fast.
 • – Vi vil ikke ha en strøm mot våre grenser. Dagsavisen 06.02.2018
  – Verdens asylsystem er i ferd med å bryte sammen, sa Støre, og la til at hovedveien for flyktninger bør være via FNs kvoteflyktningsystem.
 • Støre avviser dansk løsning: – Skal fortsatt kunne søke asyl i Norge. NRK nyheter 06.02.2018
  Arbeiderpartiets søsterparti i Danmark vil nekte å ta imot asylsøkere på dansk jord og begrense ikke-vestlig innvandring. Frp roser forslagene, men Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser at han vil følge etter.
 • Uenighet om asylforslag i Høyre. Minerva 06.02.2018
  – Personlig tror jeg dagens asylsystem er borte om kun få år. Det er ikke bærekraftig slik det er i dag, sier Mahmoud Farahmand, som leder Høyres mangfoldsutvalg, til Minerva.
 • Sylvi Listhaug vil vurdere danske asylforslag. Minerva 06.02.2018
  Justisministeren er positiv til de danske sosialdemokratenes asylutspill og kommer samtidig med et kraftig angrep på Arbeiderpartiet.
 • Arbeiderpartiet engasjerer innvandringsrealist. Minerva 05.02.2018
  Sylo Taraku hyret inn for Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
 • Høyre om dansk innvandringsforslag: Ytterliggående. Minerva 05.02.2018
  Regjeringspartiene er uenige om de danske sosialdemokratenes forslag om å avvikle muligheten til å søke asyl
 • «Gerhardsen snur seg i graven». Minerva 05.02.2018
  Helt siden Arbeiderpartiets nye innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani markerte seg som tilhenger av en streng og rettferdig innvandringspolitikk i forrige uke, har det kokt på Twitter. Mange på venstresiden er rett og slett i harnisk.
 • Danske sosialdemokrater vil avskaffe muligheten til å søke asyl innenfor landets grenser. ABC nyheter (NTB) 05.02.2018
  Socialdemokratiet vil gjennom en ny asyl- og flyktningreform avskaffe muligheten til å søke asyl i Danmark, og tvinge asylsøkere til å søke fra et tredjeland.
 • Slik takler naboene våre innvandring. Dagsavisen 05.02.2018
  Arbeiderpartiet skal fornye politikken sin ved å se til Sverige og Danmark. I dag møter Jonas Gahr Støre sine skandinaviske kollegaer i Stockholm.
 • Sylvi Listhaugs nye statssekretær vil ha fri innvandring. Aftenposten 04.02.2018
  Sveinung Rotevatn (V) mener det er for tidlig å si om Jeløy-erklæringen strammer inn eller myker opp innvandringspolitikken.
 • Flyktningpolitikk bare for Norge. Debatt av Andrè Møkkelgjerd (juridisk seniorrådgiver i NOAS og forfatter av «Asylkoden, 99 spørsmål og svar fra den norske asyldebatten») i Dagbladet 04.02.2018
  Torstein Ulserød og Haakon Riekeles fra Civita har skrevet et notat, og en kronikk i Aftenposten 14. desember i fjor, hvor de foreslår endringer i flyktningpolitikken. Forslagene tar i liten grad hensyn til verden utenfor Norge og er derfor lite relevante og konstruktive.
 • Høyresidige ryggmargsreflekser jager kjernevelgerne. Debatt av Evy Ellingvåg (foreningen av 12 januar) i VG 04.02.2018
  Nei, Gharahkhani, vi har ikke en innvandringspolitikk som belønner de som har mest ressurser til å flykte.
 • – Fortsatt en tragedie. Dagsavisen 03.02.2018
  En måned inn i det nye året har minst 221 mennesker forsvunnet på havet på vei til Europa.
 • Arbeiderpartiets nye toner. Lederkommentar i VG 03.02.2018
  Det er selvsagt ikke for sent for noe som helst i norsk innvandringspolitikk. Egentlig er de store partiene enige om de viktige linjene i asyl-, flyktning- og innvandringspolitikken. Og det er bra. Arbeiderpartiets nye toner bør ønskes velkommen av regjeringen. For dette åpner for nye, gode kompromiss, for eksempel om familiegjenforening. Nå bør partiene legge krangler om ordbruk bak seg. Samtidig håper vi dette betyr at det blir slutt på både Frps og Aps ukloke posering på feltet.
 • Han har Listhaugs evne til å kalle en spade for en gravemaskin. Lederkommentar i Dagbladet 03.02.2018
  Danskene er dårlige forbilder for Ap's nye asyl- og innvandringspolitikk.
 • ‘Ap låner klær fra Frp’. Vårt Land 03.02.2018
  Aps innvandringspolitiske talsmann får krass kritikk av partikollega og prest Odd Kristian Reme. Han mener Ap nå konkurrerer med Frp om å være tøffest i klassen.
 • Vil ha strammere yttergrenser. Dagsavisen 03.02.2018
  Aps nye mann på innvandring, Masud Gharahkhani, forsvarer Tyrkia-avtalen og mener innvandringen til Europa må begrenses mest mulig.
 • Får skryt av Faremo. Dagsavisen 03.02.2018
  Etter flere utspill denne uka, høster Aps nye innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani både kritikk og ros.
 • Strenge tider. Kommentar av Frøy Gudbrandsen i Bergens Tidende 03.02.2018
  Ap frykter plutselig åpne grenser med Frp i regjering. Jerntriangelet i norsk asylpolitikk er gjenopprettet, i en hardere form.
 • Ap-veteraner ber eget parti snu om oktoberbarna. Dagbladet 03.02.2018
  Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal (Ap) er blant dem som reagerer på Sylvi Listhaugs (Frp) nye regler for oktoberbarna. Ap's nye innvandringstopp Masud Gharahkhani lover å se på saken.
 • 43 prosent færre søkte asyl i EU i 2017. Dagbladet (NTB) 02.02.2018
  EU-landene mottok 707 000 asylsøknader i 2017. Det er en nedgang på 43 prosent sammenlignet med året før.
 • Ap ba Frp om garantier for fortsatt streng innvandring. Nå er Venstre rasende. VG 02.02.2018
  Abid Raja (V) raser mot Ap og hevder at Ap-leder Jonas Gahr Støre har startet et kappløp med Frp om å bli strengest på innvandring.
 • Frp: – Arbeiderpartiet kopierer politikken vår. ABC nyheter 02.02.2018
  Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim varsler at Frp vil stemme for Ap-forslag som er «Frp-politikk» - også om det strider med regjeringens plattform. KrF er provosert, og mener Ap foretar et «linjeskifte».
 • Ap kom skeivt ut. Lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 02.02.2018
  Ap kan ikke stramme til asylpolitikken i håp om at det vil gi partiet flere velgere ved neste valg. Det er i partiets beste tradisjon å stå for en human og rettferdig politikk som skiller seg fra det Frp står for.
 • Ap-veteran skuffet over eget parti: - Tar Frps ordbruk for god fisk. Dagbladet 02.02.2018
  Det som er blitt oppfattet som et linjeskifte fra Ap i innvandringspolitikken skaper reaksjoner, både innad i partiet og utenfor.
 • I migrantklemmen. Kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Nyheter 02.02.2018
  Europa er blitt innvandringskritisk. Nå følger Ap etter. Det er politisk nødvendig.
 • Lynnedslag. Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 02.02.2018
  Nyvalgt innvandringspolitisk talsperson i Ap, Masud Gharahkhani, har slått ned som et lyn fra klar himmel i norsk politisk debatt de siste ukene. Frp beskylder ham for å ha stjålet partiets politikk, og flere i Ap sier seg enig i det. Lynnedslaget er likevel ikke så overraskende. Ap har lenge stått for en restriktiv asylpolitikk, noe som ikke minst ble markert da partiet sluttet opp om asylforliket sammen med Høyre, Frp, KrF, Venstre og Sp i 2015.
 • «De skamløse jentene» reagerer på Ap-utspill: – Vi er ikke enige med deg. VG 02.02.2018
  Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani trakk frem «de skamløse jentene» i et angrep på regjeringen om innvandringspolitikk. Det får jentene til å reagere.
 • Er det sant at venstresiden er for feig til å delta i innvandringsdebatten? Kommentar av Mohamed Abdi i Morgenbladet 02.02.2018
  Jeg mener at populistiske trender vinner frem fordi den etablerte høyresiden omfavner dem i det stille. Hvis den etablerte venstresiden også begynner å ta denne retorikken, slik for eksempel danske sosialdemokrater gjør, så har man en utfordring. Men slik er det ikke i Norge nå. Derfor: Grunnen til at sosialdemokratiske partier sliter på meningsmålinger, er ikke at de bruker for lite ekskluderende retorikk. Og det er ikke venstresiden som praktiserer vikeplikt for høyre. Det er den anstendigehøyresiden som praktiserer vikeplikt for ytre høyre.
 • Ærlighet om innvandring. Kommentar av Torstein Ulserød (Civita) i Dagbladet 01.02.2018
  Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, tar i en kronikk i VG 29. januar til orde for «en kontrollert og begrenset innvandring» for å sikre innbyggernes trygghet og en mer rettferdig behandling av verdens flyktninger.
 • Det koster å bli kvoteflyktning. Kronikk av Ingunn Bjørkhaug (forsker ved Fafo/Stipendiat NMBU) på NRK ytring 01.02.2018
  Den 19.januar viser Tormod Strand og Lokman Ghorbani i NRK til hvordan «falske asylhistorier er til salgs for folk som vil til Norge». Forretningsideen er at for å få asyl må man ha den beste historien å vise til, og slike historier kan kjøpes. Dette sår tvil om hvorvidt de som får asyl er de som trenger det mest. Alternativet til asylsøkerordningen er å hente flyktninger i nærområdene gjennom kvoteflyktningordningen.
 • Ap-talsmann: – Frp er store i kjeften, men viker unna innvandrings-tiltak. ABC nyheter 01.02.2018
  Arbeiderpartiet foreslår forbud mot søskenbarnekteskap og lov mot arrangerte ekteskap. I Stortinget onsdag fikk ikke talsmann Masud Gharahkhani løfte om Frp-støtte til det.
 • Bor du i Norge, så skal du akseptere frihet, demokrati og likestilling. Kommentar av Masud Gharakhani (Ap) i VG 29.01.2018
  Innvandringspolitikk og det å snakke om innvandring i det offentlige rom kan være krevende. Vi ser at det splitter Europa og det splitter mange land. Derfor kan ikke Norge ta imot flere enn det vi klarer å integrere.
 • Listhaug: Regjeringen støtter en reform som sikrer en jevnere fordeling av asylsøkere i Europa. ABC nyheter 28.01.2018
  EU sliter med å finne en byrdefordeling av migranter og flyktninger som alle landene kan godta. Norge er positive til en reform som gir jevnere fordeling, sier justis- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).
 • Nøkkelspørsmålet EU må løse for å unngå en ny krise er fastlåst. ABC nyheter 28.01.2018
  EU har eksperimentert, prøvet og feilet. EUs mål er å finne et helhetlig system for å håndtere migrasjon innen sommeren 2018.
 • Antirasistisk Senter: – Mennesker på flukt må betale prisen for Ap-krisen. ABC nyheter 27.01.2018
  Antirastisk Senter er skuffet over Arbeiderpartiets signaler om en strengere asylpolitikk. – Vi trenger ikke enda et høyreparti, sier SV.
 • Bruker hypnose for å illustrere flyktningkrisen. ABC Nyheter 27.01.2018
  I et forsøk på øke oppmerksomheten om de farlige reisene flyktninger daglig utsetter seg for har Amnesty International lansert kortfilmen «Gjennom en flyktnings øyne».
 • UDI-direktøren: – Dagens asylsystem forutsetter menneskesmugling! ABC Nyheter 27.01.2018
  UDI-direktør Frode Forfang mener dagens asylsystem har veldig store svakheter. En av dem er at det forutsetter livsfarlig menneskesmugling.
 • Nå vil Ap stramme inn asylpolitikken. ABC nyheter 26.01.2018
  Nyvalgt innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, varsler at partiet vil stramme inn asylpolitikken.
 • Regjeringen vil gi avviste asylsøkere rask beskjed om bortvisning. ABC nyheter (NTB) 26.01.2018
  – Forslaget vi sender på høring, vil føre til at flere personer enn i dag vil få et bortvisningsvedtak samtidig med avslaget på asylsøknaden, men det vil ikke ha noen betydning for selve vurderingen av beskyttelsesbehovet, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i en pressemelding.
 • Merkels stille skifte om flyktninger. Vårt Land 25.01.2018
  Angela Merkel har nå forandret Tysklands flyktningpolitikk, men har ikke snakket så høyt om det, mener toneangivende tysk magasin.
 • Fem råd til integreringsministeren. Kommentar av Karin Afeef og Nahgmed Gorgin i Dagsavisen (nye meninger) 25.01.2018
  Når integrering og innvandring er fordelt på to ministre er det viktigere enn noensinne at politikken er koordinert.
 • Flyktninger som veiskille. Lederkommentar i Ukeavisen Ledelse 24.01.2018
  Flyktningene endrer Europas selvforståelse. I forsøket på å stenge grensene så godt det lar seg gjøre, settes menneskerettigheten til side og Europa er i ferd med å oppgi rollen som veiviser for verden.
 • En usammenhengende innvandringspolitikk. Kommentar av Torstein Ulserød (Civita) i Aftenposten 23.01.2018
  En åpenbar sak som burde kunne forene alle de tre regjeringspartiene, er reform av det internasjonale flyktningsystemet. Det er naturligvis ikke noe Norge kan gjøre på egen hånd. Men det hadde vært mulig å se for seg noe mer ambisiøst og konkret enn «å koble Norge sterkere på de europeiske prosessene». Videre kunne man tenkt i retning av å etablere noen nye prinsipper for en mer helhetlig og forutsigbar norsk politikk for flyktninger. Regjeringsplattformen inneholder ingen forslag av denne typen.
 • «Oktoberbarna» får rett til ny behandling. Dagbladet (NTB) 23.01.2018
  Afghanske ungdommer som kom til Norge høsten 2015 og fikk midlertidig opphold fram til 18-årsdagen sin, får 90 dager på seg til å be om ny asylbehandling.
 • SV ønsker bredt forlik mot negativ sosial kontroll. ABC nyheter (NTB) 23.01.2018
  SV mener regjeringen gjør for lite for å bekjempe æresvold og negativ sosial kontroll og inviterer de andre partiene på Stortinget til et bredt forlik.
 • Ja til fritt ekteskapsvalg. Kommentar av Andreas C. Halse i VG 23.01.2018
  Venstres Abid Raja løper ufrihetens ærend når han rykker ut mot sterkere vern mot tvangsekteskap.
 • Innvandrings- og flyktningdebatten: Frankrike inspirerer verden. Kommentar av Fareed Zakaria i Stavanger Aftenblad 22.01.2018
  Det finnes en mellomløsning i innvandringspolitikken. I USA avviser begge sider å finne den.
 • Ap vil forby arrangerte ekteskap inngått under psykisk press. NRK nyheter 22.01.2018
  Arbeiderpartiet vil neste uke fremme flere forslag i Stortinget mot sosial kontroll og æresvold. Jonas Gahr Støre vil blant annet stramme inn loven mot tvangsekteskap, slik at også arrangerte ekteskap med psykisk press rammes av et forbud.
 • Abid Raja om tvangsekteskap: Et forbud mot søskenbarnekteskap er ikke løsningen. VG 20.01.2018
  Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani mener et forbud mot søskenbarnekteskap kan bidra til å bekjempe sosial kontroll, i tillegg til at det vil være en måte å stramme inn familieinnvandring på. Det mener Abid Raja (V) er helt feil.
 • Så mye betaler europeiske land asylsøkere for å dra. Dagsavisen 19.01.2018
  Asylsøkere kan få nesten 30.000 kroner hvis de frivillig returnerer etter avslag på asylsøknad i Sverige. Det lager mindre oppstyr enn tvangsreturer, mener forsker.
 • Rekordmange asylsøkere legger ut på den farlige båtreisen fra Nord-Afrika til Spania. Dagsavisen (NTB-AP-DPA) 19.01.2018
  Strengere grensekontroll i Tyrkia og Libya har ført til at rekordmange migranter og flyktninger forsøker å krysse Middelhavet helt vest i Europa.
 • EU bekymret over tonen i italiensk valgkamp. NRK nyheter 19.01.2018
  Det innvandringskritiske partiet Lega Nord beskrev søndag etniske italienere som en «truet hvit rase». EU har fordømt uttalelsene og er bekymret over den fremmedfiendtlige tonen som preger valgkampen i Italia.
 • Nytt Agenda-notat konkluderer med at søskenbarnekteskap bør forbys. NRK nyheter 19.01.2018
  – Vi ser at søskenbarnekteskap er en del av bildet når vi snakker om sosial kontroll og tvangsekteskap, sier leder for tankesmien Agenda Marte Gerhardsen.
 • Refset henne for innvandrings­politikken. Nå blir han Sylvis nye vaktbikkje. Dagbladet 18.01.2018
  Flere ganger har Sveinung Rotevatn (V) refset Sylvi Listhaug (Frp). Nå blir hun sjefen hans.
 • Sylvi Listhaug om sin nye jobb: -Jeg kommer ikke til å forandre meg. Dagbladet 18.01.2018
  - Vi skal videreføre den restriktive innvandringspolitikken. Vi skal følge den gode politiske plattformen som ble avtalt på Jeløy, sier Listhaug.
 • Listhaug frykter ikke vaktbikkja fra Venstre. Aftenposten 18.01.2018
  Venstres Sveinung Rotevatn (30) blir statssekretær og vaktbikkje for Sylvi Listhaug, men den nyslåtte justisministeren har ingen planer om å endre stil.
 • Venstres farvel til sentrum. Kommentar av Marte Gerhardsen (Tankesmien Agenda) i VG 18.01.2018
  Venstre tar på seg et stort historisk ansvar når de nå sikrer at Norges mest fremmedfiendtlige og høyrepopulistiske parti får fortsette i regjering.
 • Skremmebildene undergraver innvandringsdebatten. Kommentar av varaordfører i Oslo Khamshajiny Gunaratnam (Ap) og bystyrerepresentant i Oslo Eivind Trædal (MDG) i VG 18.01.2018
  Det er på tide at moderate innvandringskritikere tar ansvar for å rydde i egne rekker, og sikre at vi har en faktabasert og saklig debatt. For at vi skal kunne ta debatten, må fakta ha makta.
 • Listhaug ferdig som integreringsminister. Dagsavisen (NTB) 18.01.2018
  Frp-statsråd Sylvi Listhaug beholder styringen med innvandringen, men integreringspolitikken løftes ut av Justisdepartementet. Det er klokt, ifølge KrF.
 • Over 100.000 færre asylsøkere til Tyskland i fjor. NRK nyheter 17.01.2018
  Mens det kom 280.000 asylsøkere til Tyskland i 2016, sank antallet med nesten 100.000 i 2017.
 • Fransk-britisk krangel om Calais-flyktningene. NRK nyheter 17.01.2018
  Den franske presidenten Emmanuel Macron vil presse den britiske statsministeren Theresa May til å ta mer ansvar for Calais-flyktningene. Han vil også endre både den franske og europeiske flyktningpolitikken.
 • Over 186 000 søkte asyl i Tyskland. Dagbladet (NTB) 17.01.2018
  Det kom over 186 000 asylsøkere til Tyskland i fjor, en betydelig nedgang sammenlignet med året før. Det opplyste det tyske innenriksdepartementet tirsdag. Statistikken viser at antall asylsøkere har falt to år på rad.
 • Ny avtale mellom Frankrike og Storbritannia om migranter og asylsøkere. NRK nyheter 17.01.2018
  Mange migranter og flyktninger som kommer til Frankrike, har Storbritannia som mål. Nå har de to landene inngått en ny avtale som skal undertegnes på et toppmøte utenfor London torsdag.
 • Ny regjering ingen styrke for asylsøkere. Kronikk av Ann-Magrit Austenå (NOAS) i Dagbladet 17.01.2018
  I regjeringsplattformen forplikter den nye regjeringen seg til å føre en rettssikker asylpolitikk som følger internasjonale konvensjoner. Men på en rekke punkter bryter de blågrønne med egen forpliktelse. På asylfeltet dominerer de negative tiltakene over de positive.
 • Samme strenge ansikt. Kommentar av Martine Aurdal i Dagbladet 17.01.2018
  Regjeringens asyl- og innvandringspolitikk blir ikke rausere av at Venstre nå går inn.
 • Listhaug om å droppe kvoteflyktninger: – Det er etisk riktig. VG 14.01.2018
  Listhaug sier hennes største inntrykk fra flyktningleiren Kakuma, nordøst i Kenya, er at kvoteflyktninger til Norge er en dårlig idé og at hun mener det etisk riktige er å ta færre. – Vi bruker voldsomt mye penger på å veldig få til Norge, og det er ekstremt store behov her, sier Listhaug til VG.
 • Flere må i arbeid. Lederkommentar i VG 14.01.2018
  Under halvparten av de som er kommet til Norge som flyktninger er i arbeid. Andelen må opp, av hensyn til flyktningene selv og velferdsstaten.
 • Ernas nye regjering: Strammer til familieinnvandring. VG 13.01.2018
  Partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) har gitt seg selv frist til søndag formiddag med å skrive en ny regjeringserklæring, ifølge VGs opplysninger.
 • Listhaug vil ta flere kvoteflyktninger fra Afrika. VG 13.01.2018
  Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er nå på besøk i flyktningleiren Kakuma nord i Kenya. Hun gjør det klart at kvoteflyktninger fra Syria nå skal nedprioriteres.
 • Listhaug i Afrika. Kommentar av Mathias Slettholm (tankesmien Agenda) i Dagsavisen (nye meninger) 12.01.2018
  Når det er innvandrings- og integreringsministeren som reiser rundt i verden med bistandsbudsjettet sier det mye om hva som er viktigst i norsk utviklingspolitikk.
 • Nei, det er ikke best å hjelpe flyktningene der de er. Kommentar av Ann Færden (psykiater) i Aftenposten 12.01.2018
  Det går ikke an å sette opp mot hverandre «å hjelpe lokalt» med å redusere antall flyktninger til Norge. Lokalt er det et utømmelig behov. De som er der vil i overskuelig fremtid være «les Misèrables». Men det å gi flest mulige tilgang til våre goder i Norge, det har vi råd til hvis vi vil. Norge hadde ikke klart seg uten de innvandrere som er her nå. Vi trenger flere for å sikre vår velstanden i fremtiden.
 • Skei Grande: – Innvandringsregnskapet brukt som grunnlag for ekstreme påstander. ABC nyheter 12.01.2018
  Trine Skei Grande sier hun sendte en SMS til Christine Meyer fordi hun var bekymret for hvordan «ekstreme miljøer brukte SSB-tall uten at SSB brydde seg.»
 • Minister fra Sudan uenig med Listhaug: - Jeg foretrekker at de drar til Europa. VG 10.01.2018
  På sin første diplomatiske reise til Nord-Afrika understreket innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) at migranter og flyktninger best hjelpes i nærområdene. Men hun møter motstand fra lokale myndigheter.
 • Listhaug vil ha returavtale med Sudan. NRK nyheter 10.01.2018
  I tillegg til å undersøke mulighetene for en returavtale, diskuterte Listhaug hvordan Norge kan støtte opp om arbeidet for å hjelpe migranter i nærområdene, og samarbeide med sudanske myndigheter om å begrense migrasjonen mot Europa.
 • Migranter i NRK. Lederkommentar i Dagens Næringsliv 09.01.2018
  Søndag brakte NRK Dagsrevyen et åtte minutter langt innslag om hvorfor antall migranter til Europa over Middelhavet ble halvert fra 2016 til 2017. Forklaringen, ble det fremholdt, var EUs avtaler med Tyrkia og Libya om å holde flyktningene ute. De blir i stedet holdt under umenneskelige forhold i leire i Libya eller tvangsreturnert. EU betaler. All journalistikk er forenkling. Her gikk det over stokk og stein.
 • Dansk politiker: – Europa må bygge sterkere festning mot Afrika. ABC nyheter 09.01.2018
  – I 2050 vil det være 2400 millioner afrikanere. Vi må utbygge befestningen av «Fort Europa» og gi prevensjons-hjelp til Afrika, oppfordrer Bertel Haarder.
 • Frankrike fikk historisk mange asylsøknader i 2017. ABC nyheter (NTB) 09.01.2018
  Franske myndigheter mottok rekordhøye 100.000 asylsøknader i fjor. Albanere utgjorde den største gruppen, men de fikk stort sett avslag.
 • Advarer Listhaug mot å forhandle med mistenkt krigsforbryter. NRK nyheter 09.01.2018
  Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har i dag samtaler med den sudanske regjeringen om arbeidet for å begrense flyktningstrømmen til Europa. Amnesty er kritisk.
 • Listhaug vil ha på plass returavtaler i Øst-Afrika. Aftenposten (NTB) 09.01.2018
  Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) tar en ukes pause fra norsk politikk for å ta flyktningsituasjonen i Øst-Afrika i øyesyn. Målet er flere returer.
 • Arrogant regime. Lederkommentar i Stavanger Aftenblad 09.01.2018
  Norge har det strengeste returregime i Europa. Det er ikke i seg selv noe å være stolt av, heller ikke for Frp.
 • Listhaug-svikt i oppfølging av asylbarna. Kommentar av Mona Reigstad Dabour (politisk rådgiver i NOAS) og Camilla Scharffscher Engeset (spesialrådgiver i Redd Barna) i Dagbladet 08.01.2018
  Sylvi Listhaugs forslag til oppfølging av vedtaket sikrer ikke en reell nedgang i antall enslige mindreårige som gis midlertidig opphold.
 • Regjeringsforhandlingene: Må avklare asylbarnas skjebne. VG 08.01.2018
  Den videre skjebnen til «oktoberbarna» som skulle sendes ut av Norge i fjor høst, må avklares i regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Frp og Venstre på Jeløya. Det bekrefter flere kilder i regjeringssystemet overfor VG.
 • Merkels allierte hyller Ungarns flyktningpolitikk. ABC nyheter (NTB) 06.01.2018
  Få dager før de tyske regjeringssamtalene starter, krever statsminister Angela Merkels bayerske allierte at flere flyktninger returneres, for eksempel til Irak.
 • Asylpolitikk på sosiale medier. Kronikk av Jan-Paul Brekke, Kjersti Thorbjørnsrud og Audun Beyer (ISF) i Aftenposten 06.01.2018
  Undersøkelsen vår viser at det kan være fristende for norske myndigheter å bruke sosiale medier som et verktøy i asylpolitikken. Her kan man nå ut til nøye definerte målgrupper på mange språk, det er rimelig og man kan bruke et direkte språk. Samtidig er det hele tiden en avveining hvor langt ansvarlige myndigheter kan gå for å bli «likt» og «delt» samtidig som prinsippene om «fullstendig» og «balansert» informasjon ivaretas. Det gjenstår også å se hvilken effekt denne typen kampanjer faktisk har på migrantenes handlinger.
 • Listhaug: Norge skal ikke være «attraktivt». Vårt Land 06.01.2018
  Lav pengestøtte skal skremme folk fra å velge Norge, mener innvandringsministeren.
 • Sylvi Listhaug reiser til Øst-Afrika. VG 06.01.2018
  – Vi skal reise for å se på flyktningsituasjonen i Afrika. Slik det er nå dreier store deler av flyktning- og asyldebatten seg om andre områder, og man hører knapt om noe av det som skjer med dem jeg vil kalle «de glemte flyktningene», sier Listhaug til VG.
 • Noen oppklaringer om ord, juss og kriminalstatistikk. Debatt av Synnøve N. Andersen, Bjart Holtsmark og Sigmund B. Mohn (SSB) i Aftenposten 06.01.2018
  Det er ingen grunn til å tro at SSB-rapportens resultater fremstår som mer stigmatiserende på grunn av dataene som benyttes. I Aftenposten 22. desember kritiserteprofessor i pedagogikk Joron Pihl og professor i juss Malcolm Langford SSBs nylig publiserte rapport om kriminalitet blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig befolkning.
 • Listhaug kritisk til imambesøk, vil nekte hatpredikanter innreise. Aftenposten (NTB) 06.01.2018
  Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) reagerer kraftig på at den omstridte imamen Said Rageah er invitert til et muslimsk trossamfunn i Stavanger.
 • Ikke vært så få asylsøkere til Norge siden 1995. NRK nyheter 05.01.2018
  I 2015 var det over 30.000 som søkte asyl i Norge, mens i fjor var det 3500 asylsøkere. De siste månedene i 2017 var antall ankomster på sitt laveste siden 1995.
 • Antall asylsøkere lavere enn på 20 år. Aftenposten 05.01.2018
  Ikke siden 1995 har det kommet så få asylsøkere til Norge i måneden som det gjør nå. I år venter UDI rundt 3.000 ankomster, men tallet er svært usikkert.
 • Gleder seg over lave asyltall. Dagsavisen 05.01.2018
  Antallet asylsøkere som kommer til Norge er nå så lavt at man må helt tilbake til midten av 1990-tallet for å finne tilsvarende tall. Det er gledelig, mener innvandringsminister Sylvi Listhaug.
 • Venstresidens feighet. Debatt av Sunneva Gran (Oslo Ap) i Dagbladet 04.01.2018
  Venstresiden unngår temaet, og vanlige folk tør ikke å snakke høyt om innvandring i frykt for å bli stigmatisert som fremmedfiendtlige, mener Dara Goldar (SV) og Kamzy Gunaratnam (AP) i et innlegg 2. januar. Det er ikke rasismen Dara og Kamzy bekymrer seg for, men at «hvite menn og kvinner» brenner inne med «redelige og saklige standpunkter i frykt for å bli irettesatt, stigmatisert eller for å komme med en klumsete formulering».
 • Om å sminke tall for innvandreres kriminalitet. Debatt av Torbjørn Skardhamar (professor ved UiO) i Dagbladet 03.01.2018
  For å sammenlikne med innvandreres ujusterte tall bør vi sammenlikne med en tilsvarende gruppe i øvrige befolkning. Med enkel utregning (se appendikset i SSBs rapport) får vi da at i den øvrige befolkningen er det 53,5 siktede per tusen. Det ujusterte tallet for innvandrere er som før 67 per tusen, og den reelle forskjellen blir altså 13,5 siktede per tusen.
 • Løkke varsler oppgjør med gettoer og parallellsamfunn i Danmark. VG (NTB) 02.01.2018
  Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen sier at det kan bli aktuelt å rive hus og flytte innbyggere i kampen mot parallellsamfunn i Danmark.
 • Politikere på venstresiden har unngått å snakke om innvandring. Kommentar av Dara Goldar (SV-er og leder av Unge Holmlianere) og Kamzy Gunaratnam (nestleder i Oslo Ap / Varaordfører i Oslo) i Dagbladet 02.01.2018
  2017 var året med en stortingsvalgkamp der vi på venstresiden unngikk innvandring som debattema og Sylvi Listhaug som motdebattant. Venstresiden var for feig til å delta i årets største debatt. Selv med SSB-tall som viser nedgang i kriminalitet blant innvandrere og norskfødte barn av innvandrere, har vi en integreringsminister som svartmaler situasjonen. Hun får også betalt av PR-bransjen for å påvirke eget parti.
 • TV 2: Minst 199 asylsøkere mistet oppholdstillatelsen i 2017 etter løgn. ABC nyheter (NTB) 02.01.2018
  I 2017 har minst 199 asylsøkere som først har fått oppholdstillatelse i Norge, blitt avslørt i løgn. Det viser tall TV 2 har innhentet.

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Avisenes innvandringspolitiske lederkommentarer:

"For Jonas Gahr Støre gjelder det å ta styringen når Ap-ledelsen nå møter betydelig intern motstand etter å ha lagt seg tett opp til Frp i innvandringspolitikken."

Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv 13.02.2018

"Det er én forskjell mellom Berlinmuren og de fleste av de andre barrierene: den forhatte muren skulle hindre folk å flykte fra daværende Øst-Tyskland (DDR), mens dagens sperringer er til for å stoppe folk fra å komme inn i et land."

Lederkommentar i Stavanger Aftenbladet 10.02.2018

"Debatten om innvandring, asylpolitikk og integrering kjører seg ofte fast i de samme, dype hjulsporene, der målet for dem som engasjerer seg mest ofte er størst mulig konfrontasjon. Dermed kan begge parter føle at de har «vunnet» debatten, uten at vi har kommet et eneste skritt nærmere en politikk som det store flertallet kan stille seg bak."

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 08.02.2018

"Dersom det skal bli meir ro på feltet, må Ap slutta å ropa sånn, og heller samla mot og vilje til å koma med nøkterne framlegg alle dei største partia kan samla seg om. For det andre må Frp samla mot og vilje til å leggja bort ordbruken dei er aleine om, og dermed la si fremste markeringssak falla, til fordel for langsiktige løysingar på feltet. Det er ikkje sikkert eit breidt forlik gir den beste politikken på eit vanskeleg felt. Men det ville unekteleg hjelpa om ein får slutt på at flyktningars framtid stadig blir til billege poeng i politiske markeringsbehov."

Lederkommentar i Stavanger Aftenblad 07.02.2018

"De danske sosialdemokratene vil fjerne retten til å søke asyl på dansk jord. Heller enn å avfeie forslaget, bør vi se seriøst på det."

Lederkommentar i VG 07.02.2018

"Arbeiderpartiet frykter for tap av velgere, og flytter seg solide skritt til høyre i innvandringspolitikken."

Lederkommentar i Dagbladet 07.02.2018

"Norges innvandrings- og asylpolitikk kan ikke løsrives fra virkeligheten. Den må påvirkes av politikken i våre naboland, og vår hjemlige integrering."

Lederkommentar i Nationen 07.02.2018

"Det er selvsagt ikke for sent for noe som helst i norsk innvandringspolitikk. Egentlig er de store partiene enige om de viktige linjene i asyl-, flyktning- og innvandringspolitikken. Og det er bra. Arbeiderpartiets nye toner bør ønskes velkommen av regjeringen. For dette åpner for nye, gode kompromiss, for eksempel om familiegjenforening. Nå bør partiene legge krangler om ordbruk bak seg. Samtidig håper vi dette betyr at det blir slutt på både Frps og Aps ukloke posering på feltet."

Lederkommentar i VG 03.02.2018

"Ap kan ikke stramme til asylpolitikken i håp om at det vil gi partiet flere velgere ved neste valg. Det er i partiets beste tradisjon å stå for en human og rettferdig politikk som skiller seg fra det Frp står for."

Lederkommentar i Dagsavisen 02.02.2018

"Nyvalgt innvandringspolitisk talsperson i Ap, Masud Gharahkhani, har slått ned som et lyn fra klar himmel i norsk politisk debatt de siste ukene. Frp beskylder ham for å ha stjålet partiets politikk, og flere i Ap sier seg enig i det. Lynnedslaget er likevel ikke så overraskende. Ap har lenge stått for en restriktiv asylpolitikk, noe som ikke minst ble markert da partiet sluttet opp om asylforliket sammen med Høyre, Frp, KrF, Venstre og Sp i 2015."

Lederkommentar av Bjørulv Braanen i Klassekampen 02.02.2018