Dybdeartikler

Filter: Oktober

I nyhetene: WTO mot nytt sammenbrudd?

RORG-samarbeidet / Global | 29.10.2001
WTOs 3. ministermøte i Seattle i 1999 endte med sammenbrudd. Vil det skje igjen? Neste uke starter WTOs 4. ministermøte i Qatars hovedstad Doha. På RORG-Samarbeidets ressurssider er det etablert en egen samleside med linker til presseklipp, rapporter og annet aktuelt stoff om ministermøtet.

John Pilgers dokumentar på NRK:Globaliseringens forbannelse

RORG-samarbeidet / Global | 18.10.2001
Hvis du gikk glipp av John Pilgers dokumentar om globaliseringens forbannelse - "Verdens nye herskere - på NRK 1 på mandag, så har du sjansen igjen i kveld på NRK 2.  Du kan også lese om filmen og Pilgers syn på globalisering på Internett.

Nobels økonomipris til Verdensbankens tidligere sjeføkonom Joseph Stiglitz

RORG-samarbeidet / Global | 17.10.2001
Mens årets fredspris går til FN og FNs generalsekretær Kofi Annan, har Det Kungl. Vetenskapsakademien i Sverige kunngjort at årets Nobelpris i økonomi bl.a. går til økonomiprofessor Joseph Stiglitz, den tidligere omstridte sjeføkonomen i Verdensbanken.

De fattigste landene kritiske til utkast til WTO-erklæring

RORG-samarbeidet / Global | 06.10.2001
Tanzanias ambassadør Ali Mchuno har, i en uttalelse på vegne av de minst utviklede landene (MUL), langt på vei avvist utkastet til erklæring fra det 4. ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Dette skjedde på et uformelt møte i WTOs generalråd 2. oktober. - Etter vårt syn tar utkastet ikke i tilstrekkelig grad hensyn til MUL-landenes interesser og synspunkter, sa Mchuno.

Verdensbanken og dens kritikere

RORG-samarbeidet / Global | 03.10.2001
Mange - også blant Verdensbankens argeste kritikere - øynet håp for den omstridte finansinstitusjonen da James Wolfensohn i 1995 overtok ledelsen. Han ba om konstruktiv dialog med kritikerne, som året før hadde drevet kampanje under slagordet "50 år er nok!". Noen tok "Jim" på ordet, men kritikerne har ikke blitt mindre kritiske og kritikken blir - nå som før - avvist av Verdensbanken.

- Utkast til ministererklæring for WTO ekstremt skuffende

RORG-samarbeidet / Global | 01.10.2001
- Utkastet til ministererklæring er ekstremt skuffende. Dette mener den erfarne lederen for Third World Network, Martin Kohr, om det utkastet til erklæring fra det 4. ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO), som ble lagt fram i forrige uke. Etter sammenbruddet i Seattle i 1999 er spenningen stor foran det kommende ministermøte i Doha, Qatar, i november.
1 - 30 av 6
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.