Dybdeartikler

Filter: November

Norge stadig rikere, tross store tap for oljefondet

RORG-samarbeidet / Global | 27.11.2001
Norges Bank har i dag lagt fram kvartalsrapport for oljefondet, som viser at Norge hittil i år har tapt 42,9 milliarder kroner på oljefondets investeringer. Tapene tilsvarer omlag 3 bistandsbudsjetter eller litt i overkant av BNI i land som Mosambik, Zambia eller Angola. Oljeinntektene strømmer likevel inn og har sørget for tilførsel av drøyt 200 milliarder til oljefondet hittil i år.

Stortinget om oljefond og etikk

RORG-samarbeidet / Global | 21.11.2001
I finanskomitéens innstilling til nasjonalbudsjettet for 2002, som ble lagt fram sist tirsdag, har regjeringspartiene fått med seg Fremskrittspartiet i at forvaltningen av Oljefondet må "reflektere viktige verdier som respekten for menneskerettighetene" og at mulighetene for en utvidelse av en uttrekningsmekanisme utredes. SV fremmer på nytt sitt forslag om et eget solidaritetsfond.

IMF/Verdensbanken vil ha betydelig økt bistand, men bryr seg ikke om kritikken

RORG-samarbeidet / Global | 19.11.2001
I et komuniké fra Styremøtene i IMF og Verdensbanken i helgen heter det at en betydelig økning i bistanden er nødvendig om de internasjonale målsettingene for reduksjon av fattigdom skal kunne nås. Kravet om økt bistand fremmes med styrke fra mange hold forut for FN-konferansen om finansiering for utvikling (FFD) neste år, men det gjør også kritikken mot den måten Verdensbanken og IMF styrer arbeidet for reduksjon av fattigdom.

Globalt NGO-nettverk med kraftig kritikk av Verdensbankens strukturtilpasningsprogram forut for årsmøtet

RORG-samarbeidet / Global | 15.11.2001
Det internasjonale NGO-nettverket SAPRIN legger nå fram sin rapport etter 4 års evaluering av Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer. Ifølge John Y. Jones ved Diakonhjemmets internasjonale Senter (DiS), som er medlem i SAPRINs globale styringskomité, er konklusjonen ikke nådig:  Strukturendringene som Verdensbanken pålegger de fattigste landene skaper eller bidrar til økte lidelser og fattigdom.

Verdensbanken, IMF og det internasjonale finanssystemet

RORG-samarbeidet / Global | 14.11.2001
- G20 er fullstendig mislykket, skriver Gerry Helleiner i en artikkel for Foreign Policy In Focus forut for de utsatte årsmøtene i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) 17-18 november. G20 ble opprettet av G7 for å trekke inn utviklingsland i debatten om det internasjonale finanssystemet, som nå står på dagsorden i de mektige finansinstitusjonene.

11. september og det internasjonale utviklingssamarbeidet

RORG-samarbeidet / Global | 08.11.2001
Hvordan vil terrorangrepet mot USA den 11. september forandre verden? Spørsmålet stilles stadig oftere og svarene er mange - og usikre. I sin redegjørelse til Stortinget i dag understreket statsminister Kjell Magne Bondevik betydningen av at 11. september "styrker viljen vil samarbeid". Andre advarer mot at en ny amerikansk samarbeidsvilje ikke vil komme uten betingelser.

WTO-erklæring:- tom for innhold for utviklingslandene

RORG-samarbeidet / Global | 02.11.2001
Situasjonen foran det 4. ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) er i ferd med å tilspisse seg ytterligere. De fattige landenes interesser blir ikke imøtekommet i siste utkast ministerklæring og det stilles spørsmål ved lovligheten i måten det er fremmet på.
1 - 30 av 7
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.