Dybdeartikler

Filter: Desember

Nye rapporter om Globalisering og "globalitær" makt

RORG-samarbeidet / Global | 14.12.2001
I en fersk rapport om globalisering lanserer Verdensbanken en 7-punkts handlingsplan for at fattige skal kunne nyte godt av globaliseringen, mens "de-globalisering" og "globalitær makt" settes på dagsorden av "motkreftene" foran Verdens sosiale forum 2002 i Porto Alegre, Brasil. Dette er to av fem ulike reaksjoner på dagens økonomiske krise som skisseres i boka "Mot Globalt Apartheid" av den sør-afrikanske journalisten Patrick Bond.

Oljefondet: Kampanje for etiske retningslinjer

RORG-samarbeidet / Global | 10.12.2001
Forum for utvikling og miljø (ForUM) starter nå en kampanje for etiske retningslinjer for oljefondet: "Vi aksepterer ikke at vår velferd bygger på undertrykking og lemlesting av andre. Det er på høy tid at regjeringen våger å utarbeide generelle etiske retningslinjer når det gjelder forvaltningen av Oljefondet."

NORADs informasjonspris 2001 til FIVH og Regnskogsfondet

RORG-samarbeidet / Global | 04.12.2001
NORADs informasjonspris 2001 ble i dag tildelt Framtiden i våre hender (FIVH) for informasjonstiltaket NorWatch og Regnskogsfondet for hagemøbelkampanjen. Juryleder Ole Christian Lagesen ved journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo, konkluderte at begge tiltakene er gode og godt gjennomførte informasjonstiltak, som har dokumentert relevans, tyngde og evne til å vekke engasjement hos målgruppene.

WTOs 4. ministermøte i Doha: seier eller nederlag?

RORG-samarbeidet / Global | 03.12.2001
Ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Doha i november fikk med et nødskrik vedtatt en ministererklæring. Om det var seier eller nederlag er det sprikende oppfatninger om: - Et internasjonalt gjennombrudd, sier utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson. - Reddet WTO, men drepte demokratiet, skriver den indiske forskeren og aktivisten Vandana Shiva.
1 - 30 av 4
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.