Dybdeartikler

Filter: April

Sydnes på kollisjonskurs med frivillige organisasjoner om kondisjonalitet-Utviklingspolitiske redegjørelse

RORG-samarbeidet / Global | 25.04.2001
I sin utviklingspolitiske redegjørelse til Stortinget i går karakteriserte utviklingsminister Anne Kristin Sydnes kritikken av Verdensbankens og IMFs strukturtilpasningspolitikk overfor fattige land som "meningsløs". Hun er dermed på kollisjonskurs med frivillige organisasjoner i Norge og internasjonalt, som har mobilisert foran vår-møtene i de to mektige institusjonene.

Sosialt ansvarlig næringsliv- Er "Global Compact" en god idé?

RORG-samarbeidet / Global | 19.04.2001
FNs generalsekretær Kofi Annan vil inngå en "Global Compact" - en global kontrakt - med næringslivet for å bringe globaliseringens goder til flere mennesker over hele verden. Men kritiske røster er skeptiske: - Etter grundig overveielse konkluderer vi at risikoen for Afrika er større enn fortjenesten og at idéen derfor bør avvises, mener SEATINI, et informasjons- og forhandlingsinitiativ om handel for det sørlige og østlige Afrika.

Ny rapport: HIPC-initiativet møter ikke gjeldsutfordringene

RORG-samarbeidet / Global | 11.04.2001
En ny rapport fra den London-baserte organisasjonen Drop the Debt (Slett Gjelda) mener gjeldsletteinitiativet for de mest forgjeldede landene (HIPC-initiativet) ikke har maktet utfordringen med å bidra til vesentlig gjeldslette.

Ny rapport om mulighetene for skatt på valutatransaksjoner (tobin-skatt)

RORG-samarbeidet / Global | 07.04.2001
En fersk rapport fra den tyske organisasjonen WEED (World Economy, Ecology & Development) ser nærmere på framtidsutsiktene for innføring av skatt på valutatransaksjoner (tobin-skatt). Den hevder at den vesentligste hindringen for innføring av en slik skatt er motstanden fra de som høster fordeler av et ustabilt finanssystem, d.v.s. aktører på private finansmarkedet og individuelle regjeringer - spesielt administrasjonen i USA.

Frivillige organisasjoner vil ha Tobin-skatt på dagsorden i FN

RORG-samarbeidet / Global | 03.04.2001
- Skatt på valutatransasksjoner representerer en sjelden mulighet til å fange den enorme velstanden i en ubeskattet sektor og omdirigere den til globale, offentlige goder. Dette skriver en rekke frivillige organisasjoner i 26 land i et brev til et FN-panel som skal gi råd til FNs generalsekretær om hvilke tiltak som bør iverksettes for å kunne dekke de fattige landenes finansielle behov.
1 - 30 av 5
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.