Dybdeartikler

Filter: Mai

Stortingsvalget 2001 og globale utfordringer

RORG-samarbeidet / Global | 29.05.2001
- Den manglende spenningen er et tegn på bred enighet om hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk, skrev Aftenposten på lederplass 7. april - etter at Stortinget hadde gjennomført sin årlige utenriksdebatt. Men i sør-politikken kan vi finne betydelige motsetninger. Det viser bl.a. de politiske partienes nylig vedtatte programmer for stortingsperioden 2001-2005.

Oljefondet: Etikk ikke dårlig butikk

RORG-samarbeidet / Global | 13.05.2001
På Fafo-konferansen "Etikk og butikk" i går kom det fram at etikk slett ikke er dårlig butikk. Flere innledere, bl.a. Terje Osmundsen, viste til undersøkelser som tvert imot viste at etiske fond ga bedre avkastning. Også visesentralbanksjef Jarle Bergo i Norge Bank erkjente at det så langt ikke var grunnlag for å hevde at fond med etiske retningslinjer ga dårligere avkastning enn andre fond.

Regjeringen på glid i spørsmålet om etiske retningslinjer for oljefondet?

RORG-samarbeidet / Global | 11.05.2001
I revidert nasjonalbudsjett (St.meld.nr.2, 2000-2001) sier regjeringen at den vil ta initiativ til å endre forskriften for forvaltningen av oljefondet, slik at det blir mulig å trekke ut investeringer som kan være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. Regjeringen viser - ikke minst i retorikken - en langt større imøtekommenhet i disse spørsmålene enn tidligere.

Carl I. Hagen i Stortinget: - Vi blir veldig rike som følge av at også u-land må betale dyrt for olj

RORG-samarbeidet / Global | 09.05.2001
Det kanskje mest oppsiktsvekkende i Stortingsdebatten om utviklingspolitikken 8. mai i år var at det var Fremskrittpartiets formann, Carl I Hagen, som klarest pekte på "det moralske dilemmaet i at vi bl.a. blir veldig rike som følge av at også u-land må betale dyrt for oljeimport".

Tidligere sjeføkonom Stiglitz med kraftig kritikk - IMF/Verdensbankens vår-møter

RORG-samarbeidet / Global | 02.05.2001
- Vår hovedoppgave er fortsatt å bekjempe fattigdom, sa Verdensbankens direktør James Wolfensohn under de årlige vår-møtene i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF), som ble avsluttet i Washington på mandag. Men utenfor konferanselokalene sto bankens tidligere sjeføkonom Joseph Stiglitz, som i et intervju med The Observer ikke var nådig i kritikken mot de to finansinstitusjonenes politikk: - Der er mange tapere, men de klare vinnerne synes å være vestlige banker og USAs finansdepartement.
1 - 30 av 5
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.