Dybdeartikler

Filter: Juni

TWN-rapport om TRIPS og offentlig helse i WTO

RORG-samarbeidet / Global | 26.06.2001
- Blant industrilandene er det kanskje Norge som i størst grad støtter opp om utviklingslandenes synspunkter. Dette mener en rapport om diskusjonen om patenter og offentlig helse innenfor Verdens helseorganisasjon (WTO), skrevet for det uavhengige Sør-nettverket Third World Network.

Nettressurser om WTO

RORG-samarbeidet / Global | 22.06.2001
Verdens handelsorganisasjon (WTO) har siden opprettelsen i 1995 blitt en av verdens mektigste og mest omstridte organisasjoner. RORG-Samarbeidet har nå samlet lenker og annet stoff på nye temasider om WTO på Internett.

AIDS-medisiner: Kutt kostnadene!

RORG-samarbeidet / Global | 20.06.2001
Hvert år krever AIDS millioner av ofre. Oppmerksomheten har i økende grad blitt rettet mot TRIPS-avtalen innenfor Verdens handelsorganisasjon (WTO), som gjør at prisene på patenterte medisiner ofte blir urimelig høy. Kutt kostnadene! Det er kravet fra en lang rekke frivillige organisasjoner over hele verden forut for WTO-møtet om patentrettigheter som starter i Geneve i dag.

Oljefondet: Fortsatt ikke flertall for etiske retningslinjer

RORG-samarbeidet / Global | 11.06.2001
Det er fortsatt ikke flertall på Stortinget for innføring av etiske retningslinjer for oljefondet, til tross et betydelig press de siste månedene. I finanskomitéens innstilling til revidert nasjonalbudsjett, som ble avlevert sist fredag, tar flertallet regjeringens syn - at det ikke bør etableres regler som begrenser Petroleumsfondets investeringsmuligheter på grunnlag av en gitt virksomhet - "til orientering".

Norge mot u-landene i WTO-spørsmål?

RORG-samarbeidet / Global | 01.06.2001
Utenriksminister Thorbjørn Jagland ga i dag en redegjørelse for Stortinget om Norges arbeid i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) forut for WTOs ministermøte i Qatar i november i år. Et sentralt punkt var Norges arbeid for "en ny og bred forhandlingsrunde" i WTO, som utviklingslandene har vært svært kritiske til.

ATTAC Norge/Noreg stiftet!

RORG-samarbeidet / Global | 01.06.2001

Etter mye både entusiastisk, skeptisk og kritisk forhåndsomtale ble Attac Norge/Noreg i går stiftet på et stormøte i Folkets Hus i Oslo. Nina Drange fra Fellesrådet for Afrika ble valgt til leder, med tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Halle Jørn Hanssen, og redaktør av 3. verdenmagasinet X, Ellen Hofsvang som nestledere.

1 - 30 av 6
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.