Dybdeartikler

Filter: Juli

Er globalisering bra for de fattige?

RORG-samarbeidet / Global | 17.07.2001
En ny forskningsrapport om globalisering viser at de siste 20 årenes globalisering har gitt betydelig mindre framskritt enn de foregående 20 årene. Rapporten konkluderer bl.a. at "det er ikke grunnlag i datatmaterialet for å hevde at politikken som forbindes med globalisering har styrket utbyttet for utviklingslandene".

Debatt om u-landsgjelda:Hva kan og bør gjøres?

RORG-samarbeidet / Global | 16.07.2001
Det europeiske gjeldsnettverket (EURODAD) i samarbeid med nettportalen Debtchannel.org (oneworld) starter en egen nettdiskusjon om hva som kan og bør gjøres i det videre gjeldsslettearbeidet. Initiativtakerne, som frykter at de rike landene nå synes de har gjort nok, peker på at mange fattige gjeldstyngende land fortsatt bruker mer penger på å betjene gjelda enn på reduksjon av fattigdom.
1 - 30 av 2
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.