Dybdeartikler

Filter: August

Carl-Erik Schultz i Attac Norge kommenterer partienes syn på Tobin-skattValgkommentar

RORG-samarbeidet / Global | 31.08.2001
- Ser vi på partienes holdning til Tobin skatt fremstår det klare forskjeller, skriver Carl-Erik Schultz i Attac Norge i en kommentar. Spørsmålet om Tobin skatt har vært fraværende i valgkampen, til tross for at dette spørsmålet fikk betydelig oppmerksomhet tidligere i år i forbindelse med opprettelse av Attac Norge.

Utviklingslandene samles om en "Teheran-konsensus"

RORG-samarbeidet / Global | 30.08.2001
På det G77 - et samarbeidsforum for utviklingslandene - kaller et "historisk møte" i Teheran, Iran, 18-22 august har medlemslandene blitt enige om å styrke sør-sør samarbeidet. Møtet vedtok en "Teheran konsensus", som utdyper ulike tiltak for å styrke samarbeidet og følge opp erklæringen og handlingsplanen fra Sør-toppmøtet på Cuba i april ifjor.

Valgmøte om bistand, handel og oljefond

RORG-samarbeidet / Global | 24.08.2001
- Ja, vi må ha etiske retningslinjer for oljefondet - det har jeg ment bestandig, sa utviklingsminister Anne Kristin Sydnes. Hun var en av flere velvillige deltakere da representanter fra de politiske partiene i går ble utfordret på Håndverkeren i Oslo av Forum for systemdebatt (fsd) og Forum for utvikling og miljø (ForUM). "Har vi noe valg?" var tittelen på valgmøtet, der bistand, internasjonal handel og etiske retningslinjer for oljefondet var blant temaene.

Åpent valg-møte i Oslo: Har vi noe valg?

RORG-samarbeidet / Global | 23.08.2001
Forum for systemdebatt (fsd) arrangerer i samarbeid med Forum for utvikling og miljø (ForUM) i kveld - torsdag 23. august - et åpent valgmøte med bl.a. utviklingsminister Anne Kristin Sydnes og hennes forgjenger Hilde Frafjord Johnson. Møtet har fått tittelen "Har vi noe valg?" der partiene utfordres til å svare på spørsmål om noen av vår tids hovedutfordringer.

WTO-regler i strid med menneskerettighetene?

RORG-samarbeidet / Global | 22.08.2001
FNs underkommisjon for fremme og beskyttelse av menneskerettigheter, som avsluttet sin 53. sesjon i forrige uke, rettet et sterkt kritisk søkelys mot globaliseringen og Verdens handelsorganisasjon (WTO). I en egen resolusjon oppfordres regjeringer til å påse at menneskerettighetslige forpliktelser blir fulgt opp på WTOs kommende ministermøte i Doha, Qatar, i november.

Globalhistorie på nett

RORG-samarbeidet / Global | 21.08.2001
En kortfattet framstilling av verdenshistorien er nå tilgjengelig på nett, skrevet av førsteamanuensis Tore Linné Eriksen ved Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid ved Høgskolen i Oslo. Han håper at en ny form for historieskriving - globalhistorie - kan ha noe å bidra med i utviklings- og flerkulturelle studier.

Globalisering: vinnere og tapere

RORG-samarbeidet / Global | 15.08.2001
Førsteamanuensis Tore Linné Eriksen ved Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid ved Høgskolen i Oslo holdt på Høgskolens fagdag i februar 2000 et foredrag om globalisering: vinnere og tapere. Nå kan interesserte lese en oppdatert versjon av det populære foredraget på Internett.

Nettinformasjon om globalisering, handel, storselskaper, gjeld og verdensbanken

RORG-samarbeidet / Global | 13.08.2001
Førsteamanuensis Tore Linné Eriksen ved Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid ved Høgskolen i Oslo har utarbeidet en kommentert og alfabetisk oversikt over nettinformasjon om globalisering, handel, stprselskaper, gjeld og verdensbanken. Oversikten er nå tilgjengelig på nett.

Mot brudd foran WTOs ministermøte?

RORG-samarbeidet / Global | 09.08.2001
Situasjonen forut for det kommende ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Doha, Qatar, i november er nedslående, mener utviklingslandene. Så langt i forberedelsesprosessen er det ingen framgang i implementeringsspørsmålene, ingen enighet om en ny forhandlingsrunde, ingen enighet om nye forhandlingsområder og ingen intern åpenhet.
1 - 30 av 9
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.