Dybdeartikler

Filter: September

Ny fattigdomsstrategi hopper over kritikken?

RORG-samarbeidet / Global | 28.09.2001
- Fattigdom har sammensatte årsaker - nasjonalt som globalt. Derfor er det behov for et bredt sett av virkemidler for å komme den til livs. Dette sa statsminister Jens Stoltenberg da han sammen med utviklingsminister Anne Kristin Sydnes lanserte regjeringens nye handlingsplan for reduksjon av fattigdom i utviklingsland på et møte i regi av Bistandstorget 25. september. Tross mange innsiktsfulle formuleringer har regjeringen hoppet over sentrale elementer i den kritikken som har blitt reist fra NGO-hold.

Nytt nettsted: Porto Alegre 2002

RORG-samarbeidet / Global | 20.09.2001
Le Monde Diplomatique og Inter Press Service (IPS) har gått sammen om å lage en egen nettportal foran II Verdens sosiale forum, Porto Alegre 2002. Her er det samlet et stort antall artikler og kommentarer, bl.a. under rubrikken "Det andre øyet - globaliseringen og dens virkninger sett av de som gjør motstand".

Meld deg på: En annen verden er mulig!

RORG-samarbeidet / Global | 17.09.2001
Slagordet "En annen verden er mulig!" ble satt på dagsorden da aktivister og globaliseringskritikere fra hele verden i januar for første gang møttes til Verdens sosiale forum i Porto Alegre i Brasil for å utfordre nyliberalistisk politikk og verdens maktelite, som befant seg på Verdens økonomiske forum i Davos. Nå mobiliseres det til samling igjen, både i Oslo og Porto Alegre.

Terroren i USA: Bryt voldsspiralen!

RORG-samarbeidet / Global | 17.09.2001
- Nei til hevn! Det er oppfordringen fra den velkjente økonomen og 3-verdensaktivisten Marcos Arruda fra Brasil. Han er en av mange som håper at terror-angrepet mot USA kan bli en anledning til å bryte voldsspiralen. - Start på nytt med en ny logikk og en ny holdning, bygget på fred og rettferdighet, bygget på ikke-vold, bygget på global respekt for det menneskelige mangfoldet og naturen.

Ny nettguide for tidsskrifter på Internett

RORG-samarbeidet / Global | 13.09.2001
Et stort antall tidsskrifter om nord/sør- og bistandsspørmål har i de senere årene valgt å legge ut hele eller deler av stoffet på Internett, samtidig som nye on-line magasiner har sett dagens lys. For nord/sør- og bistandsinteresserte representerer disse nettstedene viktige ressurser for kritisk debatt og ny innsikt. RORG-Samarbeidet lanserer nå "Din guide til tidsskrifter om nord/sør- og bistandsspørsmål på Internett".

Global underskriftskampanje for å presse USA på patentrettigheter før WTO-møte

RORG-samarbeidet / Global | 06.09.2001
Pengene eller livet - USAs handelspolitikk stjeler fattige menneskers helse! Dette er hovedbudskapet i den underskriftskampanjen som nå lanseres av de anerkjente organisasjonene Oxfam International, Third World Network og Health Gap Coalition. Kampanjen vil vare fram til ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i november i Qatar.

Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG) kommenterer partienes syn på sletting av u-landenes gjeldValgkommentar

RORG-samarbeidet / Global | 04.09.2001
Senterpartiet er det partiet som i sin politikk kommer nærmest de kravene som fremmes av Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG). Dette kommer fram i en valgkommentar fra Mari Sundli Tveit i Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG). Hun peker imidlertid på at ingen av partiene - i sine programmer for kommende Stortingsperiode - tar opp spørsmålet om illegitim gjeld, som står sentralt i SLUGs strategi.
1 - 30 av 7
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.