Dybdeartikler

Filter: November

Globaliseringskritikere og - tilhengere

RORG-samarbeidet / Global | 10.11.2004
- Med humor og klokskap viser Jagdish N. Bhagwati med overbevisning at globaliseringen er en del av løsningen og ikke av problemet, het i det i forlagets presentasjon av boka "Til forsvar for globaliseringen" (In Defense of Globalization). En riktigere tittel ville vært "Et angrep på folkelige bevegelser", hevder Vandana Shiva i en ny omtale av boka. Bhagwatis bok er en av flere forsøk det siste året fra globaliseringstilhengere på å møte flommen av globaliseringskritisk litteratur, slik vi også har sett her hjemme gjennom "tankesmia" Civitas lansering av boka "Åpen verden - Et forsvar for globaliseringen".

Mål 8 - rapporten: skrytelista fra rike land

RORG-samarbeidet / Global | 03.11.2004
Danmark gjorde det først. Så gjorde Nederland og Sverige det. Og nå har Norge gjort det: lagt fram sin framdriftsrapport for oppfølging av FNs tusenårsmål 8 - de rike landenes bidrag i arbeidet for tusenårsmålene. Rapportene gjenspeiler den "tilnærmede internasjonale konsensus" om utviklingspolitikken som presenteres i regjeringens utviklingsmelding (St. meld. nr. 35) og vil nok for mange kritikerne framstå som de rike lands "skrytelister".
1 - 30 av 2
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.