Dybdeartikler

Filter: Desember

WTO - mellom konstitusjonelt ansvar og demokratisk legitimitet

RORG-samarbeidet / Global | 21.12.2004
Regjeringen har det konstitusjonelle ansvaret for å føre forhandlinger, på vegne av Norge, i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Partiene på Stortinget er enige i at det er slik det er, men betyr dette at Regjeringen har fått blankofullmakt til å utforme sine posisjoner uten solide, demokratiske prosesser og grundig og kontinuerlig dialog med Stortinget?

Stortinget: Ikke full konsensus om utviklingspolitikken

RORG-samarbeidet / Global | 15.12.2004

Stortingets utenrikskomité la i dag fram sin innstilling om Regjeringens utviklingsmelding (St.meld.nr.35, 2004-2005). Noe klart svar på om den mener det hersker "en tilnærmet internasjonal konsensus om de grunnleggende mål og midler i utviklingspolitikken" gir innstillingen ikke, men mindretallet "vil minne om at det ikke hersker full konsensus om fattigdomsanalysen".

Internasjonal tusenårsmålskampanje mobiliserer til kamp mot fattigdom

RORG-samarbeidet / Global | 13.12.2004
På menneskerettighetsdagen, den 10. desember, lanserte den internasjonale tusenårsmålskampanjen sin nettside for å støtte opp om og informere om det arbeidet som gjøres i regi av ulike organisasjoner og andre uavhengige aktører for å nå FNs tusenårsmål.

Jagland: Skuffende FN-reform

RORG-samarbeidet / Global | 10.12.2004
Skal de store og sterke styre verden som de vil?, spurte Gunnar Garbo i en bok om FN for snart ti år siden. Spørsmålet er ikke mindre relevant i dag, etter at rapporten fra Kofi Annans "høy-nivå panel" om reform av FN ble lagt fram 1. desember. - Lesningen av rapporten var skuffende, skriver lederen av Stortinget utenrikskomité, Thorbjørn Jagland, i en kommentar. Han synes det er vanskelig å se at den kan omforme FN til nye realiteter i verden.

Utviklingsdebatten ruller videre- mens Stortingets behandling av utviklingsmeldingen trekker ut

RORG-samarbeidet / Global | 07.12.2004
Sommerens utviklingsdebatt i norske medier viste seg å være mer enn et blaff i avisenes "agurktid" - debatten har fortsatt med god intensitet i aviser og andre fora hele høsten. Trolig går debatten fortsatt også i Stortingets utenrikskomité, som etter flere utsettelser ennå ikke har avgitt sin innstilling til regjeringens utviklingsmelding (St.meld.nr. 35, 2003-2004). Kanskje er utsettelsene et signal om økt politisk interesse for utviklingspolitikk - og at partienes representanter i utenrikskomiteen trenger tid til å bygge allianser i utviklingspolitikken foran neste års stortingsvalg?
1 - 30 av 5
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.