Dybdeartikler

Filter: Februar

Rapport fra verdenskommisjonen om globalisering:- Globaliseringen kan og må endres

RORG-samarbeidet / Global | 25.02.2004
- Globaliseringen kan og må endres, heter det i rapporten fra Verdenskommisjonen om globaliseringens sosiale dimensjoner, som ble lagt fram i går. Kommisjonen ble oppnevnt av ILO for 2 år siden og har blitt ledet av Tanzanias president Benjamin William Mkapa og Finlands president Tarja Halonen. Kommisjonens rapport legges fram bare kort tid før Stortinget skal behandle den norske "globaliseringsmeldingen".

Tusenårsmålene - en "New Deal" for verdens fattige?

RORG-samarbeidet / Global | 18.02.2004
I forbindelse med en konferanse i London på mandag tok Verdensbankens direktør Jim Wolfensohn og Englands finansminister Gordon Brown til orde for en "new deal" for verdens fattige i arbeidet for å nå FNs tusenårsmål. De som håpet konferansen skulle bringe signaler om endret politikk håpet imidlertid forgjeves.

Norge og u-land på kollisjonskurs i WTO-forhandlingene om landbruk?

RORG-samarbeidet / Global | 02.02.2004
Norges og u-lands felles og ulike interesser i WTO-forhandlingene om landbruk sto på dagsorden i Stortinget i forrige uke. Norges Bondelag mener bl.a. at Norge bør legge større vekt på kontakt med nettoimporterende u-land og ber nå om en klargjøring fra utenriksminister Jan Petersen.
1 - 30 av 3
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.