Dybdeartikler

Filter: Mars

Globaliseringsdebatten og skillelinjer i norsk utenrikspolitikk

RORG-samarbeidet / Global | 15.03.2004
Ideologiske skillelinjer knyttet til frihandel, privatisering og behovet for regulering av markedskreftene og politisk styring preget Stortingets debatt om "globaliseringsmeldingen" 5. mars. Det brede flertallet for ytterligere reduksjoner i de rike landenes landbrukssubsidier, som utenrikskomitéens leder Thorbjørn Jagland framhevet i sitt åpningsinnlegg, har imidlertid slått sprekker i dagene etterpå.

Bistand med misjon...

RORG-samarbeidet / Global | 08.03.2004
- Så lenge de fattigste i Sør får det bedre, er ikke misjonsorganisasjonenes verdigrunnlag vesentlig, skrev utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson sist onsdag. I dag svarer Dagbladet på lederplass: Dilemmaet trer tydelig fram dersom vi snur på flisa slik professor Terje Tvedt gjør i sin artikkel her i avisa på mandag, og spør hvordan vi ville reagert om Saudi-Arabia finansierte islamsk misjon her i landet.

Rekordvekst for oljefondet - som kanskje blir etisk til sommeren?

RORG-samarbeidet / Global | 03.03.2004
Verdien av Statens petroleumsfond (oljefondet) økte i 2003 til 845 milliarder kroner. Oljefondets samlede verdi tilsvarer nå drøyt det dobbelte av OECD-landenes samlede bistand i 2002 eller 2-3 ganger det beløpet som trengs årlig for å nå FNs tusenårsmål (i følge Verdensbanken). Norge vil bruke det meste av pengene til å sikre våre pensjoner, men i revidert nasjonalbudsjett for 2004 tar regjeringen sikte på å legge fram forslag om etiske retningslinjer for forvaltning av fondet.

Sosialt ansvarlig næringsliv - en trussel mot bærekraftig utvikling?

RORG-samarbeidet / Global | 03.03.2004
Stortinget har i sin innstilling til nasjonalbudsjettet for 2004 bedt regjeringen ta aktivt del i de initiativ som tas i FN-regi for å utvikle et globalt og forpliktende rammeverk for bedrifters samfunnsansvar, slik det ble vedtatt på verdenstoppmøtet i Johannesburg. Men er nå det en god idé? En fersk rapport fra FNs forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling (UNRISD), i samarbeid med Sør-senteret i Geneve, advarer om at dagens ordninger for å fremme sosialt ansvarlig næringsliv kan virke mot sin hensikt.
1 - 30 av 4
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.