Dybdeartikler

Filter: Mai

Etiske retningslinjer for oljefondet - endelig!

RORG-samarbeidet / Global | 12.05.2004
I forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2004 la regjeringen i går fram forslag til etiske retningslinjer for oljefondet. Forslaget kom etter mange års utredninger og politisk debatt og ble hilst velkommen av bl.a. Forum for utvikling og miljø. - Det setter Norge helt i fronten når det gjelder etisk handel og investeringer, og kan gjøre Norge til en finansiell stormakt innen slik handel, sa Øystein Djupedal, finanspolitisk talsmann i SV, som kalte det for en "historisk dag".

Ny stortingsmelding: Felles kamp mot fattigdom

RORG-samarbeidet / Global | 04.05.2004
"Felles kamp mot fattigdom" har regjeringen kalt den nye stortingsmeldingen om utviklingspolitikk, der det understrekes at "politiske endringer i internasjonale rammebetingelser og nasjonal politikk er de primære endringsfaktorene". Dagbladets lederskribent hilste i går  meldingen velkommen og håpet på en frisk debatt om mer enn penger. Og den debatten har organisasjonene allerede startet. - Regjeringens utviklingspolitikk strekker ikke til, heter det f.eks. i en uttalelse fra Forum for utvikling og miljø (ForUM).
1 - 30 av 2
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.