Dybdeartikler

Filter: Juni

Frihandel og markedsadgang for landbruksvarer - for de fattige?

RORG-samarbeidet / Global | 24.06.2004
Det var høy temperatur på debatten om internasjonal handel med landbruksvarer etter at utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson tidligere denne måneden kom med uttalelser som ble oppfattet som krasse angrep på norsk landbruk og beskyldninger om at norske landbruksinteresser skyver fattige land foran seg mens de primært er opptatt av å beskytte sine egne interesser. Handel med landbruksvarer sto også på dagsorden for mange av deltakerne foran UNCTADs konferanse om handel og utvikling i Sao Paulo i Brasil (UNCTAD XI), som ble avsluttet sist helg.

Rike lands sikkerhetsbehov fortrenger FNs tusenårsmål og kampen mot fattigdom, hevder ny rapport

RORG-samarbeidet / Global | 04.06.2004
- Mindre enn 5 år etter at de fikk tilslutning fra verdens ledere har FNs tusenårsmål sporet av, skriver Antonio Tujan i innledningen til årets Reality of Aid rapport. Rapporten setter fokus på styring (governance) og menneskerettigheter i det internasjonale utviklingssamarbeidet og hvordan utviklingshensyn i økende grad blir fortrengt til fordel for rike lands interesser i kampen mot terror.
1 - 30 av 2
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.