Dybdeartikler

Filter: September

FNs tusenårsmål - en historie om fusk og svik?

RORG-samarbeidet / Global | 27.09.2004
Historien om FNs tusenårsmål er en historie om fusk og svik. Målene - og politikken for å nå dem - har i hovedsak blitt utviklet av de rike landene (gjennom OECD, Verdensbanken og IMF), uten deltakelse fra de fattige landene, for å fremme de rike landenes interesser og å slippe unna forpliktelsene fra bl.a. FNs sosiale toppmøte i København i 1995. Kan vi likevel hindre at tusenårsmålene blir noe annet enn vakker innpakning på nyliberalistisk politikk?

Sivilsamfunnets roller i FN-systemet - og i arbeidet for FNs tusenårsmål

RORG-samarbeidet / Global | 17.09.2004
En fersk rapport, utarbeidet for FN av et uavhengig panel ledet av Brasil tidligere president Fernando Enrique Cardoso, tar til orde for et paradigmeskifte i FNs forhold til sivilsamfunnet. Rapporten fremmer en rekke anbefalinger om hvordan verdensorganisasjonen kan trekke på sivilsamfunnet i sitt arbeid med FNs tusenårsmål og andre globale mål. Third World Network tror imidlertid ikke en oppfølging av anbefalingene vil føre til noen bedring.

Begreper, makt og avmakt i nord/sør-debatten

RORG-samarbeidet / Global | 13.09.2004
- Den paternalistiske retorikken om å hjelpe og å gi, har veket plassen for effektivitetsretorikk basert utelukkende på kapitalistiske markedsmekanismer, hevder forfatteren Nathalie Karagiannis i boka "Avoiding Responsability". Dette var utgangspunktet for språk- og medieforsker Berit von der Lippe, som på et seminar om "begreper, makt og avmakt i nord/sør-debatten" sist onsdag snakket om hvordan kultur lett blir natur og hvordan markedsliberalistisk tenkning, med språk og begreper fra naturen, framstilles som naturvitenskapelig og nærmest uangripelig.
1 - 30 av 3
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.