Dybdeartikler

Filter: Oktober

Statsbudsjettet: likevel ikke økt støtte til Nord/Sør-informasjon

RORG-samarbeidet / Global | 27.10.2005
I forbindelse med regjeringen Bondeviks budsjettforslag for 2006, som ble lagt fram 14. oktober, meldte RORG-samarbeidet at budsjettet la opp til en økning i støtten til Nord/sør-informasjon gjennom frivillige organisasjoner på 8 millioner kroner. Dette viser seg likevel ikke å være riktig.

Ny regjering lover "økt innsats" i utviklingspolitikken

RORG-samarbeidet / Global | 14.10.2005
- Regjeringen vil øke Norges innsats for fattigdomsbekjempelse, mer rettferdig fordeling og en mer demokratisk verdensorden, både globalt og regionalt, heter det i regjeringserklæringen fra de rødgrønne partiene. På flere områder antyder erklæringen at økt innsats også kan innebære en "ny kurs" i utviklingspolitikken.

Statsbudsjettet: Økt støtte til Nord/Sør-informasjon

RORG-samarbeidet / Global | 14.10.2005
Mens den danske regjeringen i sitt budsjett for 2006 har foreslått å kutte all støtte til organisasjonenes opplysningsarbeid om internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål følger regjeringen Bondevik den svenske regjeringen og foreslår en betydelig økning i informasjonsstøtten til de frivillige organisasjonene neste år.

Frontene skjerpes i WTO-striden

RORG-samarbeidet / Global | 10.10.2005
Ikke uventet landet WTO-striden, med tilspissede fronter, inn i innspurten på de rødgrønne koalisjonspartnernes regjeringsforhandlinger. - Et svarteperspill om WTO, skrev Dagsavisen på søndag om ordvekslingen mellom avtroppende og påtroppende regjering.

En "stillhetens demonstrasjon" i København

RORG-samarbeidet / Global | 06.10.2005
Da det danske Folketinget åpnet i København på tirsdag ble folketingsrepresentantene møtt av en "stillhetens demonstrasjon". Alt som kan krype og gå av danske utviklings- og bistandsorganisasjoner protesterer nå mot den danske regjeringens forslag om å kutte all støtte til organisasjonenes opplysningsarbeid om internasjonale utviklingsspørsmål fra og med neste år.
1 - 30 av 5
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.