Dybdeartikler

Filter: November

Olje og etikk

RORG-samarbeidet / Global | 21.11.2005

I opposisjon var SV en pådriver for etiske retningslinjer for oljefondet. Regjeringen vil følge opp og nå sier SVs finansminister, Kristin Halvorsen, at Norge skal bli best i verden på oljeetikk. Da er det mye å gripe fatt i - i en industri der etikken utfordres på mange fronter.

- Norsk utviklingspolitikk verdensbankifisert

RORG-samarbeidet / Global | 18.11.2005
– Verdensbanken representerer feil kurs i utviklingspolitikken, sa Utviklingsfondets Christoffer Ringnes Klyve i forbindelse med lanseringen av en rapport om "verdensbankifisering av norsk utviklingspolitikk" tidligere denne uka.

- Fantastisk, sier Desmond Tutu om regjeringens utviklingspolitikk

RORG-samarbeidet / Global | 14.11.2005

Regjeringens utviklingspolitikk, slik den har blitt nedfelt i den politiske plattformen fra Soria Moria som en kritikk av nyliberalismen, Washington konsensus og vestens dominans, hilses velkommen av fremtredende representanter fra utviklingsland. Blant disse er tidligere fredsprisvinner, erkebiskop Desmond Tutu fra Sør-Afrika.

Bra med mer til FN, men ...

RORG-samarbeidet / Global | 11.11.2005

Den rødgrønne regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet får en forsiktig positiv mottakelse blant utviklingsorganisasjonene. Reaksjonene er positive til økte bevilgninger til FN, men innebærer det egentlig noen reell styrking av FN? Og hvorfor kutter de bevilgningene til gjeldsslette og bistand gjennom frivillige organisasjoner?

Elitesirkulasjon i sørpolitikken - et problem?

RORG-samarbeidet / Global | 04.11.2005

"Elitesirkulasjon" og "inside aiding" er blant begrepene professor Terje Tvedt har tilført debatten om norsk sørpolitikk. Mannskapet i den rødgrønne regjeringens utenriks- og utviklingspolitiske ledelse har igjen satt begrepene på dagsorden. Er elitesirkulasjon i sørpolitikken et problem? Eller er problemet snarere mangel på erfarne og kunnskapsrike politikere innenfor sørpolitikken?

1 - 30 av 5
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.