Dybdeartikler

Filter: Mars

- USAs fingeravtrykk synlige i Annans rapport

RORG-samarbeidet / Global | 29.03.2005
Rett før påske la FNs generalsekretær Kofi Annan fram rapporten "Under større frihet" (In larger freedom) med forslag til FN-toppmøtet i september om oppfølging av FNs tusenårserklæring. - USAs skjulte hånd mangler, sa en diplomat fra Asia til IPS, men tilføyde at fingeravtrykkene er synlige.

Invasjonen av Irak - to år etter

RORG-samarbeidet / Global | 21.03.2005
- Denne ulovlige krigen er ikke vår krig, sa Berit Ås ved innstiftelsen av Fredsinitiativet 2005 i februar i år - og sist lørdag, to år etter den USA-ledete invasjonen av Irak, protesterte krigsmotstandere over hele verden. Debatten om krigen er like heftig som før, men den amerikanske regjeringens vilje til makt er større enn på lenge.

Kamp om makt og toppjobber - i FN, WTO og Verdensbanken

RORG-samarbeidet / Global | 14.03.2005
- Måten lederne velges på, fortjener ikke annet enn stryk, skrev Dagens Næringsliv i en lederkommentar om arbeidet med å finne nye ledere i OECD, Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Verdensbanken. Men stryk eller ikke - nye ledere skal velges, også i FNs utviklingsprogram der Norges utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson nå er offisielt lansert som kandidat.

Oljefondet - tusenårsmål på bok?

RORG-samarbeidet / Global | 02.03.2005
Norge ligger på verdenstoppen i bistand som andel av bruttonasjonalinntekten, men vi har råd til det: verdien av det norske oljefondet er nå på 1016 milliarder kroner. Det er godt over det dobbelte av verdens samlede bistand til fattige land - og tilsvarer 3-4 ganger det beløpet som i følge en Verdensbankstudie trengs årlig, utover dagens bistandsmidler, for å nå FNs tusenårsmål.
1 - 30 av 4
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.