Dybdeartikler

Filter: April

Erfarne Verdensbank-kritikere advarer mot nye "dialogfora"

RORG-samarbeidet / Global | 22.04.2005
Sist uke arrangerte Verdensbanken et "Global Policy Forum" med spesielt inviterte organisasjoner, parlamentarikere og næringsliv for å drøfte bl.a. FNs tusenårsmål og arbeidet med reduksjon av fattigdom (PRSP) i utviklingsland, så vel som samarbeidet mellom Verdensbanken og sivilsamfunnet. Et stort antall organisasjoner og nettverk, med lang erfaring fra "dialog" og "samarbeid" med Verdensbanken, rykket ut og advarte kolleger mot dette og andre fora for "dialog" med Verdensbanken.

Parlamentarikere med appell til Verdensbanken: - Folkevalgte må avgjøre den økonomiske politikken

RORG-samarbeidet / Global | 22.04.2005
I en appell signert av over 800 parlamentarikere fra hele verden anmodes Verdensbanken og dens aksjonærer om å sikre at det er de folkevalgte i det enkelte land som har det endelig ordet i spørsmål som gjelder økonomisk politikk. Også representanter fra alle partiene i Stortingets utenrikskomité har sluttet opp om appellen, som ble overrakt Verdensbanken sist helg.

På tide med bærekraftig produksjon og forbruk?

RORG-samarbeidet / Global | 14.04.2005
Over 20 år etter at FN nedsatte Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (Brundtland-kommisjonen) har et omfattende forskningsarbeid konkludert at miljøbelastningen på verdens økosystemer nå er alarmerende stor. - Det er spesielt alvorlig at utredningen viser at vi vil ha problemer med å nå FNs Millenniumsmål om å redusere fattigdom og sikre helse- og levevilkårene for kommende generasjoner hvis ikke kursen endres, sier de nordiske miljøministrene i en felles uttalelse.

"Sviket mot Beijing" - kvinnekrav foran toppmøtet om oppfølging av FNs tusenårserklæring

RORG-samarbeidet / Global | 05.04.2005
Internasjonal kvinnebevegelse er ikke fornøyd med oppfølgingen av FNs kvinnetoppmøte i Beijing for 10 år siden og i forrige måned lanserte kvinneorganisasjonen WEDO rapporten "Sviket mot Beijing" (Beijing Betrayed). Det norske kvinnenettverket FOKUS er blant de som i et felles brev til FNs generalsekretær Kofi Annan nå krever at kvinneperspektiv og tidligere vedtatte forpliktelser må inn i arbeidet forut for FN-toppmøtet om oppfølging av FNs tusenårserklæring i september.

Wolfowitz "enstemmig" godkjent for Verdensbanken

RORG-samarbeidet / Global | 01.04.2005
I går kunngjorde Verdensbanken at bankens styre "enstemmig" hadde bekreftet Paul D. Wolfowitz som bankens 10. president. Utenfor bankens styre var det imidlertid knapt noen enighet og mange er de som har brukt de siste ukene på å protestere mot både Wolfowitz og mangelen på demokrati i den mektige banken.
1 - 30 av 5
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.