Dybdeartikler

Filter: Mai

FNs tusenårsmål baner vei for nyliberale reformer i fattige land

RORG-samarbeidet / Global | 25.05.2005
- Anbefalingene fra FNs generalsekretær for å oppnå tusenårsmålene (MDGene) har til hensikt å bane vei flere nyliberale reformer i utviklingsland, skriver Joseph Yu i Ibon (Filippinene) i en kommentar til Kofi Annans rapport "Under større frihet". Dette er bare ett av mange kritiske innspill og kommentarer til Annans rapport, som i disse dager legges fram i forkant av FN-toppmøtet om oppfølging av FNs tusenårserklæring i september. I det som kanskje er den mest lukkede FN-prosess de siste ti årene synes heller ikke norsk UD å være særlig interessert i innspill fra sivilsamfunnet.

Kunnskapsløftet - et dårlig løft for bærekraftig utvikling?

RORG-samarbeidet / Global | 12.05.2005
1. mars lanserte FN utdanningstiåret for bærekraftig utvikling og denne uka gikk fristen ut for innspill til utdannings- og forskningsdepartementets forslag til nye læreplaner for grunnskolen. Læreplanene inngår i regjeringens skolereform - Kunnskapsløftet. Frivillige organisasjoner frykter imidlertid at Kunnskapsløftet kan bli et dårlig løft for bærekraftig utvikling - på tvers av intensjonene bak FNs utdanningstiår.

Organisasjoner skeptiske til omlegging av informasjonsstøtten- frykter svekket opplysningsarbeid

RORG-samarbeidet / Global | 09.05.2005
Frivillige organisasjoner, som driver opplysningsarbeid om internasjonale miljø- og fattigdomsspørsmål med støtte fra Norad, frykter at en varslet omlegging av forvaltningen vil svekke opplysningsarbeidet. I en uttalelse fra årsmøtet i RORG-samarbeidet, et samarbeidsnettverk av organisasjoner som driver opplysningsarbeid, ber organisasjonene myndighetene om stille den påbegynte forvaltningsomleggingen i bero inntil alle sider er blitt grundigere belyst og drøftet i reell dialog med organisasjonene.
1 - 30 av 3
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.