Dybdeartikler

Filter: September

- Veien til fullstendig gjeldslette har nå blitt ryddet

RORG-samarbeidet / Global | 30.09.2005
- Veien til fullstendig gjeldslette har nå blitt ryddet, sa Verdensbankens nye og omstridte leder, Paul Wolfowitz, etter at de rike landene lovet "friske midler" på årsmøtene i Verdensbanken og IMF sist helg. Gjeldsslettebevegelsen er noe mer tilbakeholden, men gjeld var langt fra det eneste stridstemaet på årsmøtene.

FN-toppmøtet og veien videre

RORG-samarbeidet / Global | 26.09.2005
FN-toppmøtet om oppfølging av FNs tusenårserklæring ble ikke det gjennombruddet i arbeidet for FNs tusenårsmål mange hadde håpet. Hvor går veien videre? Den går hvertfall via årsmøtene i Verdensbanken og IMF, som ble avsluttet i Washington denne helgen, såvel som WTOs ministermøte i Hong Kong i desember.

- Ingen skandalekommisjon

RORG-samarbeidet / Global | 19.09.2005
- Ingen skandalekommisjon, skriver statssekretær Leiv Lunde i et innlegg i Dagbladet i dag. Likevel, kommisjonen som skal arbeide for økonomisk rettssikkerhet for de fattige (de Soto-kommisjonen), som ble prelansert i New York i forbindelse med FN-toppmøtet forrige uke, møtes med stadig sterkere kritikk.

UNDP: Løftene til de fattige er brutt

RORG-samarbeidet / Global | 09.09.2005
Årets rapport om menneskelig utvikling fra FNs utviklingsprogram (UNDP) handler om veivalg og gir anbefalinger til verdens ledere foran FN-toppmøtet neste uke. Rapportens anbefalinger støtter langt på vei opp under utviklingslandenes krav foran toppmøtet, men gir ingen råd om hvordan verdenssamfunnet bør håndtere et USA og andre rike land som blokkerer oppfølgingen av tusenårsmålene.

Harde tak om opplysningsarbeidet i Danmark

RORG-samarbeidet / Global | 01.09.2005
- Utgifter til NGO'enes (de frivillige organisasjonenes) opplysningsaktiviteter i Danmark vil fra og med 2006 ikke lengere kunne støttes, heter det i den danske regjeringens budsjettforslag for 2006. - Gjør Danmark dummere, skjær ned på u-landsopplysningen, svarer Mellomfolkelig Samvirke.
1 - 30 av 5
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.