Dybdeartikler

Filter: Februar

Fortsatt bistands-, ikke utviklingsdebatt

RORG-samarbeidet / Global | 19.02.2010
- Vi bruker penger på å bekjempe årsakene til fattigdom, ikke bare konsekvensene, skrev miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i et debattinnlegg i Aftenposten tidligere denne måneden. Vinterens utviklingsdebatt har imidlertid fortsatt som en bistandsdebatt, selv om Solheim med sin utviklingsmelding i fjor oppfordret til en bredere utviklingsdebatt om "de store spørsmålene i vår tid".

Tro og tvil i en skjebnetid for jordas klima

RORG-samarbeidet / Global | 11.02.2010
Kampen om hjerter og hjerner i klimakampen tilspisser seg. Mens lederen for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, er under hardt press etter feil i panelets klimarapport, advarer stadig flere mot å la klimaskeptikerne slippe til. Jordas framtid står på spill, hevdes det, og da bør vi ikke sjanse på at skeptikerne har rett. Denne uka ble slike spørsmål også tatt opp i Stortingets spørretime.

Klimaforhandlinger - i og/eller utenfor FN?

RORG-samarbeidet / Global | 10.02.2010
Hvor og hvordan kan og bør de globale klimaforhandlingene føres etter nederlaget i København? Direktør ved Sør-senteret, Martin Kohr, er klar på at FN-sporet er det riktige, men han mener at fokus bør være på den multilaterale prosessen i de to arbeidsgruppene nedsatt av FN - ikke Københavnavtalen framforhandlet av en begrenset gruppe land.
1 - 30 av 3
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.