Dybdeartikler

Filter: Mars

Med FNs tusenårsmål fra "velferdskolonialisme" til de "3K'er"?

RORG-samarbeidet / Global | 17.03.2010
- FNs tusenårsmål behandler fattigdommens symptomer snarere enn årsakene, mener professor Eirik Reinert. Neste uke møter han bl.a. lederen for FNs tusenårsmålskampanje, Salil Shetty, til en dialogkonferanse om tusenårsmålene i Oslo. Etter ti år med tusenårsmål samles verdens ledere til FN-toppmøte til høsten for å stake ut veien videre mot 2015. Etter at både verden og tusenårsmålene har blitt rystet av finanskrisen og andre kriser er verdenssamfunnet kanskje modent for en dose av Solheims "Klima, Konflikt og Kapital"?

Oljefondet - rekordvekst, men etisk?

RORG-samarbeidet / Global | 08.03.2010
Statens pensjonsfond utland hadde i fjor sitt beste år noensinne, med en avkastning på 613 milliarder kroner - like mye som OECD-landenes samlede bistandsoverføringer i 2007. Også en ny strategi for ansvarlig forvaltning ble lagt fram sist uke, men Norwatch og andre er kritiske til etikken og i Stortinget kalte SVs Lars Egeland retningslinjene for "et slags regelverk for minimumsetikk".

Medieskapt islamfrykt eller "clash of civilisations" á la Dagbladet?

RORG-samarbeidet / Global | 04.03.2010
IMDis årsrapport drøfter medieskapt islamfrykt, mens PST frykter økende trussel fra ekstrem islamistisk ideologi. Igjen har Muhammedtegninger satt sinnene i kok og med god hjelp fra "en Jihadist fra Larvik" avstedkommet debatt av mange slag. Her er det elementer av mangfold og demokrati såvel som "clash of civilisations", globalisering og mye mer. Det er ikke lett å være verdensborger.

Norge - fortsatt en potent småstat?

RORG-samarbeidet / Global | 03.03.2010
Det er bare gått et år siden utenriksminister Jonas Gahr Støre la fram stortingsmeldingen "Interesser, ansvar og muligheter" om hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk, men i en verden i rask endring er dette en fortløpende debatt. - Multipolaritet vil trolig kreve mer av mellommaktene enn Norge har å gi, mener Asle Toje og viser bl.a. til Jan Egelands bok "Impotente supermakter - potente småstater" fra 1988. Om dét blir tema i utenriksministerens utenrikspolitisk redegjørelse i Stortinget senere denne måneden gjenstår å se.
1 - 30 av 4
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.