Dybdeartikler

Filter: April

- Slutten på "Den tredje verden"?

RORG-samarbeidet / Global | 22.04.2010
- IBSA og BRIC er uttrykk for en ny verdensorden som nå tar form, sa professor Williams Gonçalves i Rio de Janeiro i forbindelse med at framvoksende stormakter sist uke møttes i Brasil. De krever makt og innflytelse og sjefen for Verdensbanken, Robert Zoellick, mener vi nå ser slutten på "Den tredje verden". Mer rettferdig for noen, men bra for de fattige?

Nordisk utviklingsdebatt - fortsatt likesinnet?

RORG-samarbeidet / Global | 09.04.2010
Tidligere ble ofte de nordiske landene, sammen med Nederland og Canada, omtalt som "likesinnede" i bistands- og utviklingspolitikken. Slik er det knapt i våre dager. Den kritiske bistandsdebatten går i mange land, men de utviklingspolitiske svarene spriker. Hva skjedde med den nordiske bistandsmodellen?

Utenrikspolitisk debatt og enighet i møte med tunge endringskrefter

RORG-samarbeidet / Global | 07.04.2010
I sin utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget før påske tok Jonas Gahr Støre opp konsekvensene av finanskrisen og de "nye, tunge endringkreftene", som han mener vil endre rammene for utenriks- og sikkerhetspolitikken. Stortinget gav ham ros og delte i hovedsak hans virkelighetsforståelse, men opposisjonen savnet noen temaer og etterlyste mer tydelighet på Norges linje, prioriteringer og rolle.

FN fortsatt mot "sverting av religioner"

RORG-samarbeidet / Global | 06.04.2010
FNs menneskerettighetsråd vedtok før påske pånytt en resolusjon mot "sverting av religioner", som mange frykter kan true ytringsfriheten. - Dypt forstemmende, sier Dagbladet, som mener vedtaket er en forvrengning av de prinsipper FN ble stiftet på. Ytringsfrihetsorganisasjoner er likevel glade for at flertallet for resolusjonen er mindre enn tidligere.
1 - 30 av 4
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.