Dybdeartikler

Filter: Februar

En klimamelding til besvær II

RORG-samarbeidet / Global | 20.02.2012
- Ideen om at vi må velge mellom industri og klima er gammeldags tankegods, mente Einar Håndlykken og Svein Richard Brandtzæg i VG sist uke. Like fullt er spørsmålet om klimakutt hjemme eller ute høyst aktuelt både i regjeringspartiene, opposisjonen og LO, som langt fra er samstemte. Samtidig øker norske utslipp, interessen blant ungdommen synker og en klimaskeptiker topper leserstatistikken på Dagsavisens debattsider.

Fornyet engasjement på Rio+20?

RORG-samarbeidet / Global | 09.02.2012
- Dagens globale utviklingsmodell er ikke bærekraftig, slås det fast i en ny rapport til FNs generalsekretær i forkant av årets FN-konferanse om miljø og utvikling (Rio+20). Med framvoksende økonomier i vekst og EU i krise er de internasjonale rammevilkårene kanskje ikke de beste for store framskritt, men nå jobbes det med innspill til utkast til sluttdokumentet "Zero Draft". Norge håper på fornyet engasjement for bærekraftig utvikling.
1 - 30 av 2
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.