Dybdeartikler

Filter: April

Klimameldingen

RORG-samarbeidet / Global | 26.04.2012
Skulder ved skulder kunne regjeringspartiene i går presentere regjeringens klimamelding. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) bedyrer at regjeringen ikke har tvunnet tommeltotter og i følge SV-leder Audun Lysbakken er klimameldingen "Norges største klimaløft noensinne". - Viktig signal, mener Forum for utvikling og miljø (ForUM), selv om klimamålet om 2/3 utslippskutt hjemme trolig er "i det blå" på mer enn én måte.

Verden i valgkampen 2013

RORG-samarbeidet / Global | 17.04.2012
Hva vil et regjeringsskifte etter stortingsvalget i 2013 kunne bety for utenriks- og utviklingspolitikken? - Internasjonal politikk angår oss alle og har betydning for landets framtid, mener partisekretær Raymond Johansen (Ap), som vil løfte slike spørsmål fram mot stortingsvalget. Kanskje vil det lykkes når nå også Høyre varsler en mer offensiv linje og nyutevnt utviklingsminister Heikki Holmås vil ta utviklingspolitikken "ut, opp, ned, på alvor og hjem"?

- Oljefondsetikken fungerer ikke

RORG-samarbeidet / Global | 11.04.2012
Før påske la regjeringen fram sin årlige melding til Stortinget om forvaltningen av oljefondet, men hvordan står det egentlig til med ambisjonen om etisk forvaltning av fondet? Ikke så bra, ifølge rapporter og innspill fra norske organisasjoner. Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) mener dagens ordning fungerer bra nok, mens Trine Skei Grande (V) mener dagens system ikke fungerer og har fremmet forslag om forbedringer. 
1 - 30 av 3
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.