Dybdeartikler

Filter: Mai

Blå-blått vs. rødgrønt = gult?

RORG-samarbeidet / Global | 21.05.2012
Nylig la Kristelig Folkeparti (KrF), som første parti, fram et første programutkast for 2013-2017. Der tar de til orde for en samstemt utviklingspolitikk for å ivareta ALLE menneskerettighetene. For å få til det vil de "bake større kake" og fordele den bedre. Dette vil de kanskje få gjennomslag for enten velgerne stemmer blå-blått eller rødgrønt neste høst, men å gjennomføre det kan være vanskeligere.

Ny giv for samstemtpolitikken i Europa?

RORG-samarbeidet / Global | 14.05.2012
CONCORD Danmark lanserte forrige uke forslag til hvordan Danmark kan lede an i EUs arbeid for samstemt politikk for utvikling, mens CONCORD Sverige rettet skarp kritikk mot den svenske regjeringen og mener det trengs en omstart i samstemtpolitikken. En omstart er kanskje også ambisjonen til Belgias utviklingsminister Paul Magnette? Sist uke tok han til orde for at Belgia skal bli en rollemodell på dette feltet.

FN, UNCTAD og Frankrike i en ny verdensorden

RORG-samarbeidet / Global | 08.05.2012
- Finanskrisen har tydeliggjort behovet for rettferdig global styring, mener regjeringen, som nå har igangsatt arbeidet med en ny FN-melding. Stridighetene rundt FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD) forrige måned illustrerer noen av de utfordringene regjeringens ønske om en FN-ledet verden står overfor når det gjelder styring av verdensøkonomien. Kanskje Frankrikes nye president vil utgjøre en forskjell?

Utviklingspolitikk for globale borgere

RORG-samarbeidet / Global | 03.05.2012
Mens norske bistandsorganisasjoner dras mellom pengeinnsamling og folkeopplysning varsler nyutnevnt utviklingsminister Heikki Holmås et særlig engasjement: Ta utviklingspolitikken hjem! Kanskje han bør begynne med å spørre: Hva kreves av globale borgere i dagens verden? I Finland og Nederland har de tenkt mye på dét de siste årene.
1 - 30 av 4
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.